soft loan ออมสิน 2564

soft loan ออมสิน 2564

ขอสินเชื่อ soft loan ออมสิน 2564 ดอกต่ำผ่อนสบาย

รายได้ของผู้กู้

ไม่กำหนดรายได้

อัตราต่อปี

ไม่กำหนด

อายุของผู้กู้

ไม่กำหนด

ระยะเวลาเงินกู้

ไม่กำหนด

สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ Soft Loan ออมสิน 2564 เพื่อฟื้นฟูการท่องเที่ยวไทย

เมื่อการแพร่ระบาดของโควิด19 ไม่รู้ว่าจะสิ้นสุดลงเมื่อไหร่ มาตรการควบคุมทั้งใน และนอกประเทศก็ปิดกั้นเส้นทางในการเดินทาง ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อภาคการท่องเที่ยว รวมไปถึงธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง เป็นอันต้องหยุดชะงักไปตาม ๆ กัน ด้วยเหตุนี้ ธนาคารออมสินจึงได้ขานรับต่อสินเชื่อ Soft Loan ของธนาคารแห่งประเทศไทย ภายใต้ “โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อ SMEs ท่องเที่ยวและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง” สินเชื่อเพื่อธุรกิจ และสินเชื่อธุรกิจรายย่อย เพื่อคลายหนักให้เป็นเบา เพิ่มสภาพคล่อง และเป็นเงินทุนให้ธุรกิจเดินหน้าต่อไปได้ หลายคนอยากรู้แล้วว่า Soft Loan คืออะไร สินเชื่อ Soft Loan 2564 มีความคืบหน้า หรือเปลี่ยนแปลงอย่างไร ในวันนี้ เราจะมาพูดถึงมาตรการ Soft Loan ออมสิน 2564 กัน

มาตรการเพิ่มสภาพคล่องให้ธุรกิจ Soft Loan คืออะไร??

จากผลกระทบของการแพร่ระบาดของ Covid-19 ที่สร้างความเสียหายอย่างรุนแรงต่อเศรษฐกิจไทย รัฐบาลจึงได้ออกมาตรการสินเชื่อ Soft Loan เพื่อเป็นการอัดฉีดกระแสเงินสดเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจของประเทศ ผ่านทางธนาคารแห่งประเทศไทย

พอมาถึงตรงนี้แล้ว หลายคนอาจจะสงสัยว่า Soft Loan คืออะไร? ซึ่งสินเชื่อ Soft Loan คือ มาตรการการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำจากรัฐบาล เพื่อส่งผ่านต่อไปยังภาคธุรกิจ และผู้ประกอบการรายย่อย ให้สามารถกู้เงินวงเงินสูงได้ในอัตราดอกเบี้ยต่ำนั่นเอง

นอกจากนี้ ธนาคารออมสิน เป็นสถาบันการเงินแรกที่ออกมาตอบรับมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Laon) ของธนาคารแห่งประเทศไทย และได้ดำเนินโครงการ Soft Loan ออมสิน 2564 “สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อ SMEs ท่องเที่ยวและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง” เพื่อช่วยเหลือเพิ่มสภาพคล่องให้กับธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด

สินเชื่อ Soft Loan ออมสิน 2564 เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ เพื่อธุรกิจท่องเที่ยว

จากสถานการณ์ Covid-19 ระลอกใหม่ในปี 2021 ทำให้ผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเป็นแหล่งการจ้างงานที่สำคัญของเศรษฐกิจไทย ไม่สามารถประกอบกิจการ และให้บริการได้ ธนาคารออมสิน จึงจัดทำออกโครงการ Soft Loan ออมสิน 2564 “สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อ SMEs ท่องเที่ยวและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง” ขึ้นมา เพื่อให้ช่วยเหลือให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงสินเชื่อธุรกิจออมสินดอกเบี้ยต่ำ และผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้

รายละเอียดของสินเชื่อ Soft Loan ออมสิน 2564

  • วงเงินสูงสุด 500,000 บาท
  • อัตราดอกเบี้ย เพียง 3.99% ต่อปี
  • ระยะปลอดการชำระเงินต้น สูงสุด 2 ปี
  • ระยะเวลาในการกู้ยืมสูงสุด ไม่เกิน 7 ปี
  • ใช้บุคคลค้ำประกันในการขขอสินเชื่อ

สินเชื่อ Soft Loan ออมสิน 2564 ฟื้นฟูท่องเที่ยวไทย ใครกู้ได้บ้าง???

สำหรับผู้ประกอบการคนใดที่สนใจจะขอกู้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ Soft Loan ออมสิน 2564 เพื่อ SMEs ท่องเที่ยวและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง มาเช็คคุณสมบัติกันเลยดีกว่าว่าใครกู้ได้บ้าง

คุณสมบัติของผู้กู้สินเชื่อ Soft Loan ออมสิน 2564

  • ผู้ประกอบการ SMEs ที่จดทะเบียนในประเทศ (บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลก็ได้) และจะต้องมีบุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นเกินกว่า ร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด
  • ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว และ Supply Chain  เช่น โฮสเทล เกสต์เฮ้าส์ ร้านอาหาร หรือธุรกิจสปา เป็นต้น
  • เป็นธุรกิจที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรง และทางอ้อมจากการแพร่ระบาดของ Covid-19
  • ประกอบกิจการมาแล้ว อย่างน้อย  2 ปี และในปัจจุบันยังคงประกอบกิจการอยู่ 

สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ Soft Loan ออมสิน 2564 เพื่อ SMEs ท่องเที่ยวและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง เปิดให้ลงทะเบียนออนไลน์ทางเว็บไซต์ Gsb.or.th  สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ ไปจนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 หรือจนกว่าวงเงินรวมของสินเชื่อในโครงการจะหมดธนาคารออมสิน ดำเนินโครงการ Soft Loan ออมสิน 2564 สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ เพื่อ SMEs ท่องเที่ยวและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง เพื่อช่วยผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ทั้งทางตรง และทางอ้อม ให้สามารถกู้สินเชื่อฟื้นฟูออมสินวงเงินสูงได้ในอัตราดอกเบี้ยต่ำ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องเป็นเงินทุนหมุนเวียน ให้ธุรกิจผ่านพ้นสถานการณ์อันเลวร้ายนี้ไปได้อย่างคล่องตัว

แนะนำแหล่งเงินด่วนนี้ด้วย

citi ready credit

สมัครบัตร citi ready credit วันนี้รับดอกเบี้ยต่ำ

รายได้ของผู้กู้

15,000 บาทขึ้นไป

อัตราต่อปี

24-25% ต่อปี

อายุของผู้กู้

20 ปีขึ้นไป

ระยะเวลาเงินกู้

สูงสุด 48 เดือน

บริการเงินฉุกเฉินกรุงไทย

บริการเงินฉุกเฉินกรุงไทย พร้อมโปรโมชั่นมากมาย

รายได้ของผู้กู้

15000 บาท

อัตราต่อปี

ร้อยละ 25 ต่อปี

อายุของผู้กู้

20-65 ปี

ระยะเวลาเงินกู้

12-36 เดือน

Read previous post:
เงินกู้ฉุกเฉินออมสิน

เงินกู้ฉุกเฉินออมสิน เสริมสภาพคล่องการใช้จ่าย เพื่อชีวิตที่มั่นคง ด้วยสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยที่กำลังถดถอยลงอย่างในทุกวันนี้ เป็นผลกระทบมาจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ประชาชนคนไทยทุกคนต่างได้รับความเดือดร้อนกันอย่างถ้วนหน้า ไม่ว่าจะประกอบอาชีพใดต่างก็ได้รับผลกระทบไปด้วยกันทั้งสิ้น และเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้ทุเลาลง ทางธนาคารออมสิน สถาบันทางการเงินที่อยู่คู่กับคนไทยมาเป็นเวลานาน ได้มีการปล่อยสินเชื่อเงินเงินฉุกเฉินออมสิน ในอัตราดอกเบี้ยต่ำ เพื่อช่วยเหลือให้ทุกคนได้เงินฉุกเฉินสามารถกู้ยืมธนาคารออมสินได้ สำหรับใช้เป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการดำเนินชีวิตประจำวัน ซึ่งในวันนี้เราจะมาพูดถึงการกู้ฉุกเฉินออมสินที่กำลังได้รับความสนใจเป็นจำนวนมากในปี […]

Close