สินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

สินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

สินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติปลอดดอกเบี้ย

รายได้ของผู้กู้

9,000 บาทขึ้นไป

อัตราต่อปี

ไม่กำหนดดอกเบี้ย

อายุของผู้กู้

ไม่เกินรายละ 50,000 บาท

ระยะเวลาเงินกู้

ไม่กำหนด

สินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติออมสิน ใช้หลักประกันอะไรได้บ้าง?

สินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติของธนาคารออมสินเป็นทั้งวงเงินหมุนเวียนในอาชีพ เงินทุน ชำระหนี้สิน รวมไปถึงซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคสำหรับช่วยเหลือน้ำท่วมในปี 2565 ผู้มาขอสินเชื่อดังกล่าวจะได้รับวงเงินคนละ 50000 บาท อีกทั้งสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติมีมาตรการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 3 เดือนแรกสำหรับผู้กู้เงินฉุกเฉินออมสิน

ทั้งที่ธนาคารออมสินมีมาตรการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ แต่ก็กล่าวได้ว่าผู้รับผลกระทบที่ต้องการสมัครลงทะเบียนต้องมีหลักค้ำประกัน ประกอบไปด้วย บุคคลค้ำประกัน สลากออมสิน สมุดเงินฝากออมสิน หรือไม่ก็อสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น โดยรายละเอียดเกี่ยวกับหลักค้ำประกันเงินกู้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจะไม่เหมือนกัน ท่านที่สนใจมาตรการเยียวยาน้ำท่วมออมสินจะต้องเข้าไปดูรายละเอียดในส่วนนี้ผ่านทางเว็บไซต์ธนาคารออมสินทางช่องทางออนไลน์ อนึ่ง สินเชื่อน้ำท่วม ออมสิน เป็นบริการเงินกู้ให้กับผู้ที่รับผลกระทบเท่านั้นและต้องมีหลักฐานบ่งชี้ว่าท่านเดือดร้อนจริง ๆ 

คุณสมบัติของผู้ที่มาขอสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสินเป็นหนึ่งในธนาคารของรัฐไม่กี่แห่งที่มีบริการกู้เงินฉุกเฉินออมสินเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤติการเศรษฐกิจก็ดี โรคระบาดก็ดี หรือแม้กระทั่งภัยพิบัติธรรมชาติก็ดี สินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติเป็นสินเชื่อที่คอยช่วยเหลือผู้ที่รับผลกระทบจากภัยพิบัติ อย่างเช่นในกรณีปี 2022 นี้ หลายท่านประสบภัยน้ำท่วมและมีคนจำนวนไม่น้อยที่ต้องการความช่วยเหลือน้ำท่วม ทั้งนี้ ก็ใช่ว่าทุกคนจะสามารถขอสินเชื่อดังกล่าวได้ เนื่องด้วยสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกำหนดคุณสมบัติลูกค้าที่มาขอเงินกู้ช่วยเหลือน้ำท่วมไว้ว่าต้องเป็นผู้ประสบภัยจากภัยพิบัติต่าง ๆ มีอายุ 20 ปีขึ้นไป และหากนำมารวมกับระยะเวลาชำระสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต้องไม่เกิน 65 ปี นอกจากนี้ ผู้ขอเงินกู้ฉุกเฉินต้องมีถิ่นที่อยู่อาศัยแน่นอนสามารถติดต่อได้พร้อมทั้งไม่ได้ทำงานในเครือของธนาคารออมสิน

สำหรับระยะเวลาชำระสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจะอยู่ราว ๆ 3-5 ปี อีกทั้งอัตราดอกเบี้ยจะเป็นไปตามที่ธนาคารออมสินกำหนด และจะเยียวยาน้ำท่วม 2565รวมถึงภัยพิบัติอื่น ๆ ไม่เกินคนละ 50000 บาท โดยธนาคารจะพิจารณาถึงความเหมาะสมและความสามารถในการชำระสินเชื่อเป็นหลัก

กรณีใช้บุคคลค้ำประกันสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ต้องรู้ข้อมูลอะไรบ้าง? อย่างที่ทราบกันดีว่าสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติของทางธนาคารออมสินสามารถใช้บุคคลค้ำประกันหรือสินทรัพย์ค้ำประกันได้ในการขอสินเชื่อ ซึ่งในส่วนของการใช้บุคคลค้ำประกันสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ลูกค้าที่ขอสินเชื่อหรือขอเงินกู้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมดังกล่าวนั้น ต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไป และเมื่อรวมอายุกับบุคคลที่ใช้ค้ำประกันพร้อมทั้งระยะเวลาชำระเงินกู้ช่วยเหลือน้ำท่วมแล้วต้องไม่เกิน 65 ปี นอกจากนี้ ผู้ขอสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติและผู้ค้ำประกันต้องมีที่อยู่อาศัยที่ติดต่อได้พร้อมทั้งมีอาชีพรวมถึงรายได้ที่แน่นอน อย่างน้อยเดือนละ 9000 บาทขึ้นไป หากมีคุณสมบัติครบตามนี้ ก็เป็นไปได้ว่าท่านจะผ่านการอนุมัติการช่วยเหลือน้ำท่วมหรือเยียวยาน้ำท่วม 2565ได้แล้ว ในส่วนของรายละเอียดหลักทรัพย์ค้ำประกันสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ เช่น บัญชีเงินฝาก สลากออมสิน และอสังหาริมทรัพย์จะมีรายละเอียดที่แตกต่างจากบุคคลค้ำประกันอย่างสิ้นเชิง

แนะนำแหล่งเงินด่วนนี้ด้วย

ยืมเงิน 500 ผ่านไลน์

ยืมเงิน 500 ผ่านไลน์ที่มีขั้นตอนการสมัครที่ไม่ยุ่งยาก

รายได้ของผู้กู้

ไม่ระบุรายได้

อัตราต่อปี

ไม่กำหนดดอกเบี้ย

อายุของผู้กู้

18 ปีขึ้นไป

ระยะเวลาเงินกู้

ไม่กำหนด

บัตรเครดิตอิออน

สมัครบัตรเครดิตอิออนรับสิทธิพิเศษแห่งปี 2022

รายได้ของผู้กู้

15000 บาท

อัตราต่อปี

ร้อยละ 16-19 ต่อปี

อายุของผู้กู้

อายุ 20-75 ปี

ระยะเวลาเงินกู้

18 เดือน

Read previous post:
สินเชื่อ kkp

สินเชื่อ kkp สินเชื่อที่ใครก็สนใจในปี 2565/2022 ในการขอสินเชื่อทุกครั้งทุกคนต่างมากเลือกธนาคารที่มีความน่าเชื่อถือ เพราะถ้าการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินที่ไม่น่าเชื่อถือจะทำให้ข้อมูลของคุณที่ได้กรอกลงไปในเว็บไซต์มีความไม่ปลอดภัยอาจจะโดนมิจฉาชีพเอาข้อมูลของเราไปขายได้ดังนั้นการขอสินเชื่อคุณควรจะศึกษาหรือหาธนาคารที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งสินเชื่อแต่ละประเภทก็มีแตกต่างมากมายโดยจะแบ่งสินเชื่อส่วนบุคคล, สินเชื่อบ้าน, สินเชื่ออเนกประสงค์ คุณสามารถเลือกได้ตามความต้องการของคุณเลย โดยสินเชื่อที่เราจะมาแนะนำในวันนี้คือสินเชื่อ kkpคุณอาจจะสงสัยว่าเป็นสินเชื่อของธนาคารอะไร kpp นั่นก็คือธนาคารเกียรตินาคินภัทร คุณถึงกับต้องร้องอ๋อขึ้นมาเลยเพราะว่าธนาคารเกียรตินาคินภัทรถือว่าเป็นธนาคารที่ให้ดอกเบี้ยสูงสำหรับในการฝากเงินซึ่งตามเว็บไซต์ต่างๆก็จะมีการแนะนำอัตราดอกเบี้ยในการฝากเงินซึ่งธนาคารเกียรตินาคินภัทรถือว่าติดหนึ่งในสามที่ให้อัตราดอกเบี้ยสูงที่สุดในขนาดนี้ ดังนั้นหากคุณต้องการจะขอสินเชื่อ […]

Close