สินเชื่อห่วงใยออมสิน

สินเชื่อห่วงใยออมสิน

สมัครขอสินเชื่อห่วงใยออมสินสู้ภัยโควิดว่าสุด 2565

รายได้ของผู้กู้

ไม่ระบุรายได้

อัตราต่อปี

0.35% ต่อเดือน

อายุของผู้กู้

อายุ 21-70 ปี

ระยะเวลาเงินกู้

24 เดือน

ใครกู้ได้บ้างสำหรับสินเชื่อห่วงใยออมสิน และหนทางสมัครสินเชื่อห่วงใยเพื่อสู้ภัยโควิด19

 

เพราะความเดือดร้อนยากลำบากสำหรับแต่ละคนไม่เท่ากัน บางคนจึงจำเป็นจะต้องกู้สินเชื่อห่วงใยออมสินเพราะขาดรายได้จากอาชีพอิสระที่ทำอยู่ อันเป็นผลกระทบจากเหตุการณ์โรคโควิด-19 ระบาดจนกระทบหลักประกันในการดำเนินชีวิตโดยทั่วไป บางคนจึงค้นหาข้อมูลจนทราบว่า สินเชื่อห่วงใยธนาคารออมสินได้มีออกมาเพื่อช่วยเหลือผู้ที่กำลังสู้ภัยโควิด19 อยู่ในขณะนี้ สำหรับผู้ที่สงสัยว่าใครกู้ได้บ้าง คำตอบก็คือเพราะสินเชื่อห่วงใยออมสินจัดว่าเป็นสินเชื่อประชาชนออมสิน ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นผู้มีรายได้ประจำหรืออาชีพอิสระสามารถกู้กับสินเชื่อห่วงใยออมสินได้หมด แต่จะต้องเปิดใช้บริการ mymo แอปพลิเคชั่นของทางธนาคารออมสินมาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 เดือน เพราะจะทำเรื่องของกู้สินเชื่อห่วงใย mymo เท่านั้นที่ต้องใช้ทำเรื่อง และเป็นช่องทางสมัครช่องทางเดียวที่มีให้สมัครสินเชื่อห่วงใย และอายุผู้ขอกู้ต้องอยู่ 20 ปีขึ้นไปแต่ต้องไม่เกิน 70 ปีสำหรับขอสินเชื่อห่วงใยออมสิน และหากว่าเป็นเกษตรกร เป็นพนักงาน ลูกจ้าง หรือได้รายได้จากภาครัฐหรือวิสาหกิจ เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเฉพาะหรือว่างงาน จะไม่สามารถขอสินเชื่อห่วงใยออมสินได้ นอกจากข้อต้องห้ามดังกล่าวก็ลงทะเบียนสินเชื่อห่วงใยได้หมด

 

ข้อห้ามเพิ่มเติมที่ต้องรู้ไว้ก่อนทำการขอกู้สินเชื่อห่วงใยออมสิน

 

สิ่งที่ทางสินเชื่อห่วงใยออมสินหรือชื่อเต็มๆ ก็คือ “สินเชื่อห่วงใยเพื่อสู้ภัยโควิด19” ได้กำหนดห้ามนอกเหนือจากลักษณะทั่วไป ก็คือหากเป็นลูกค้าสินเชื่อเดิมของธนาคาร จะต้องไม่ติด NPLs ซึ่งคือสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หรือพูดง่ายๆ คือผิดหนี้นัดชำระและไม่สามารถชำระหนี้กับสินเชื่อไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อประชาชนออมสินหรือสินเชื่อใดๆ ในระยะเวลาผ่อนชำระที่ทางธนาคารกำหนด หากคืนดอกเบี้ยหรือเงินต้นไม่ครบจำนวนที่กู้เงินธนาคารออมสินกับสินเชื่อตัวอื่นเกิน 3 เดือนจะขอกู้สินเชื่อห่วงใยออมสินไม่ได้ นอกจากนั้น สมัครสินเชื่อห่วงใยจะต้องไม่มีบัญชี write-off หรือการแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาดในบัญชีที่อยู่นอกระบบงานธุรกิจหลัก (CBS) หรือระบบที่อยู่เบื้องหลังการให้บริการธนาคาร เพราะจะขอกู้สินเชื่อห่วงใยออมสินจะต้องมีประวัติทางการเงินที่ค่อนข้างดี แม้ว่าการกู้ยืมเงินสินเชื่อห่วงใยออมสินจะไม่ได้มากมายอะไรก็ตาม ดังนั้นก่อนจะทำการสมัครสินเชื่อห่วงใยท่านก็อาจจะต้องทำการตรวจสอบดูก่อน

 

ข้อมูลการคิดดอกเบี้ยและระยะเวลาผ่อนชำระของสินเชื่อห่วงใยออมสิน

 

ในส่วนของการคิดดอกเบี้ย จะเป็นอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ อยู่ที่ 0.35 เปอร์เซ็นต์ต่อเดือน ส่วนอัตราผิดนัดชำระหนี้ จะสินเชื่อห่วงใยออมสินเท่ากับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามสัญญา แต่บวกเพิ่มอีกเดือนละ 0.25 เปอร์เซ็นต์ของเงินต้นที่ถึงกำหนดชำระ หรือพูดง่ายๆ ก็คือเป็นแบบลดต้นลดดอกนั่นเอง ส่วนระยะเวลาผ่อนชำระจะได้สูงสุดไม่เกิน 2 ปี ซึ่งจะรวมกับระยะเวลาปลอดชำระหนี้ 6 เดือนแรก (สำหรับเงินต้นและดอกเบี้ย) ไปแล้ว โดยสินเชื่อห่วงใยออมสินสามารถกำหนดระยะเวลาปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม แต่สุดท้ายแล้วรวมกันต้องไม่เกิน 3 ปี ส่วนหลักประกันทางสินเชื่อห่วงใยออมสินไม่ได้กำหนดให้มี แถมยังยกเว้นค่าธรรมเนียมอีกด้วย แต่อาจจะมีการตรวจสอบข้อมูลเครดิตเมื่อกู้เงินธนาคารออมสินก่อนอนุมัติการขอกู้ของท่าน สำหรับในส่วนของวงเงิน ออมสินปล่อยสินเชื่อ 10000 บาทเป็นขั้นสูงสุดต่อราย โดยไม่นับรวมกับวงเงินสินเชื่อรายย่อยประเภทอื่นๆ จะเห็นได้ว่าสินเชื่อห่วงใยออมสินกู้ได้ไม่ยากเท่าไหร่นัก และแม้วงเงินจากสินเชื่อห่วงใยธนาคารออมสินอาจไม่ได้มากมาย แต่ก็น่าจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของใครหลายคนและช่วยสู้ภัยโควิด19 ได้ตามสมควร แต่ท่านผู้อ่านก็ควรนำเงินที่ได้จากสินเชื่อห่วงใยออมสินไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชีวิตประจำวันอย่างแท้จริงด้วย 

แนะนำแหล่งเงินด่วนนี้ด้วย

ไทยเอซแคปปิตอลสินเชื่อส่วนบุคคล

สินเชื่อไทยเอซแคปปิตอล ให้วงเงินสูงวันนี้

รายได้ของผู้กู้

15,000 บาท

อัตราต่อปี

ร้อยละ 25 ต่อปี

อายุของผู้กู้

20 ปีขึ้นไป

ระยะเวลาเงินกู้

ไม่กำหนด

บัตรเครดิตอิออน

สมัครบัตรเครดิตอิออนรับสิทธิพิเศษแห่งปี 2022

รายได้ของผู้กู้

15000 บาท

อัตราต่อปี

ร้อยละ 16-19 ต่อปี

อายุของผู้กู้

อายุ 20-75 ปี

ระยะเวลาเงินกู้

18 เดือน

Read previous post:
สินเชื่อ kkp

สินเชื่อ kkp สินเชื่อที่ใครก็สนใจในปี 2565/2022 ในการขอสินเชื่อทุกครั้งทุกคนต่างมากเลือกธนาคารที่มีความน่าเชื่อถือ เพราะถ้าการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินที่ไม่น่าเชื่อถือจะทำให้ข้อมูลของคุณที่ได้กรอกลงไปในเว็บไซต์มีความไม่ปลอดภัยอาจจะโดนมิจฉาชีพเอาข้อมูลของเราไปขายได้ดังนั้นการขอสินเชื่อคุณควรจะศึกษาหรือหาธนาคารที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งสินเชื่อแต่ละประเภทก็มีแตกต่างมากมายโดยจะแบ่งสินเชื่อส่วนบุคคล, สินเชื่อบ้าน, สินเชื่ออเนกประสงค์ คุณสามารถเลือกได้ตามความต้องการของคุณเลย โดยสินเชื่อที่เราจะมาแนะนำในวันนี้คือสินเชื่อ kkpคุณอาจจะสงสัยว่าเป็นสินเชื่อของธนาคารอะไร kpp นั่นก็คือธนาคารเกียรตินาคินภัทร คุณถึงกับต้องร้องอ๋อขึ้นมาเลยเพราะว่าธนาคารเกียรตินาคินภัทรถือว่าเป็นธนาคารที่ให้ดอกเบี้ยสูงสำหรับในการฝากเงินซึ่งตามเว็บไซต์ต่างๆก็จะมีการแนะนำอัตราดอกเบี้ยในการฝากเงินซึ่งธนาคารเกียรตินาคินภัทรถือว่าติดหนึ่งในสามที่ให้อัตราดอกเบี้ยสูงที่สุดในขนาดนี้ ดังนั้นหากคุณต้องการจะขอสินเชื่อ […]

Close