เลือกจำนวนเงินและระยะเวลาของเงินกู้

บาท

เดือน

วิธีของการปล่อยเงิน

สมัครทันที
สินเชื่อบัวหลวงสุขใจธนาคารกรุงเทพ

ขอสินเชื่อบัวหลวงสุขใจธนาคารกรุงเทพ

รายได้ของผู้กู้

15,000 บาทขึ้นไป

อัตราต่อปี

16-23% ต่อปี

อายุของผู้กู้

20-59 ปี

ระยะเวลาเงินกู้

สูงสุด 60 เดือน

สินเชื่อกรุงไทยไม่มีหลักทรัพย์อาชีพอิสระ

สินเชื่อกรุงไทยไม่มีหลักทรัพย์อาชีพอิสระสมัครง่าย

รายได้ของผู้กู้

30,000 บาท

อัตราต่อปี

20-25% ต่อปี

อายุของผู้กู้

อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์

ระยะเวลาเงินกู้

12-60 งวด

สินเชื่อไทยพาณิชย์ไม่ต้องมีสลิปเงินเดือน

ขอสินเชื่อไทยพาณิชย์ไม่ต้องมีสลิปเงินเดือนอนุมัติไว

รายได้ของผู้กู้

10000 บาท

อัตราต่อปี

ร้อยละ 10-25 ต่อปี

อายุของผู้กู้

อายุ 20-65 ปี

ระยะเวลาเงินกู้

60 เดือน

ยืมเงิน shopee

ยืมเงิน shopee วงเงินสูงถึง 20,000 บาท

รายได้ของผู้กู้

ไม่ระบุรายได้

อัตราต่อปี

ร้อยละ 25 ต่อปี

อายุของผู้กู้

อายุ 20 ปีขึ้้นไป

ระยะเวลาเงินกู้

3 เดือน

สินเชื่อนาโนพ่อค้าแม่ค้า

ขอสินเชื่อนาโนพ่อค้าแม่ค้า เดือดร้อนเงินช่วงโควิดสมัครเลย

รายได้ของผู้กู้

ไม่ระบุรายได้

อัตราต่อปี

ไม่เกินร้อยละ 36 ต่อปี

อายุของผู้กู้

อายุ 20-65 ปี

ระยะเวลาเงินกู้

12-48 เดือน

สินเชื่อพนักงานไม่เช็คบูโร

สินเชื่อพนักงานไม่เช็คบูโร ประวัติไม่ดีก็สมัครได้

รายได้ของผู้กู้

ไม่ระบุรายได้

อัตราต่อปี

ไม่เกินร้อยละ 36 ต่อปี

อายุของผู้กู้

อายุ 20-60 ปี

ระยะเวลาเงินกู้

24 เดือน

สินเชื่อนาโนไม่เช็คแบล็คลิสเมืองไทยแคปปิตอล

ขอสินเชื่อนาโนไม่เช็คแบล็คลิสเมืองไทยแคปปิตอลถูกกฎหมาย

รายได้ของผู้กู้

ไม่ระบุรายได้

อัตราต่อปี

ร้อยละ 28-33 ต่อปี

อายุของผู้กู้

ไม่กำหนด

ระยะเวลาเงินกู้

24 เดือน

สินเชื่อ kkp cash now

สินเชื่อ kkp cash now สินเชื่อถูกกฎหมาจาก True

รายได้ของผู้กู้

10000 บาท

อัตราต่อปี

ร้อยละ 8.99-25 ต่อปี

อายุของผู้กู้

อายุ 20-60 ปี

ระยะเวลาเงินกู้

60 เดือน

สินเชื่อ kkp

บริการสินเชื่อ kkp กับธนาคารเกียรตินาคินออนไลน์

รายได้ของผู้กู้

20000 บาท

อัตราต่อปี

ร้อยละ 28 ต่อปี

อายุของผู้กู้

อายุ 20-60 ปี

ระยะเวลาเงินกู้

12-60 เดือน

สินเชื่อออมสินสำหรับแม่ค้า 2564

ขอสินเชื่อออมสินสำหรับแม่ค้า 2564 ดอกเบี้ยถูก

รายได้ของผู้กู้

ไม่กำหนดรายได้

อัตราต่อปี

ร้อยละ 1 ต่อเดือน

อายุของผู้กู้

ไม่กำหนด

ระยะเวลาเงินกู้

3-10 ปี

สินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 ออมสิน

สินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 ออมสินสมัครผ่านแอป Mymo

รายได้ของผู้กู้

ไม่กำหนด

อัตราต่อปี

ไม่กำหนด

อายุของผู้กู้

20 ปีขึ้นไป

ระยะเวลาเงินกู้

60 เดือน

เงินด่วนพร้อมใช้

เงินด่วนพร้อมใช้ที่ช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน

รายได้ของผู้กู้

ไม่กำหนด

อัตราต่อปี

ไม่กำหนดดอกเบี้ย

อายุของผู้กู้

20 ปีขึ้นไป

ระยะเวลาเงินกู้

ไม่กำหนด

สินเชื่อส่วนบุคคลออมสิน

สินเชื่อส่วนบุคคลออมสิน กู้ใช้อเนกประสงค์ได้แล้วที่นี่

รายได้ของผู้กู้

มีรายได้ประจำ

อัตราต่อปี

ไม่เกิน 12% ต่อปี

อายุของผู้กู้

20 ปีขึ้นไป

ระยะเวลาเงินกู้

60 เดือน

สินเชื่อ ธอส ไม่เช็คเครดิต

ขอสินเชื่อ ธอส ไม่เช็คเครดิตพร้อมเช็คผลอนุมัติสินเชื่อ

รายได้ของผู้กู้

35,000 บาท

อัตราต่อปี

ขึ้นอยู่กับประเภทกลุ่มลูกค้า

อายุของผู้กู้

ไม่กำหนด

ระยะเวลาเงินกู้

ไม่กำหนด

สินเชื่อกรุงไทยข้าราชการ

ขอสินเชื่อกรุงไทยข้าราชการ รับวงเงินสูงสุด 5 ล้านบาท

รายได้ของผู้กู้

15,000 ขึ้นไป

อัตราต่อปี

เริมต้น MRR + 0.75 ถึง 2.75% ต่อปี

อายุของผู้กู้

ไม่กำหนด

ระยะเวลาเงินกู้

ไม่กำหนด

กรุงไทยใจดีให้ยืม

ขอสินเชื่อกรุงไทยใจดีให้ยืมอนุมัติไวใน 5 นาที

รายได้ของผู้กู้

ไม่กำหนด

อัตราต่อปี

15-24% ต่อปี

อายุของผู้กู้

ไม่กำหนด

ระยะเวลาเงินกู้

12 เดือน

สินเชื่อพอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพ

สินเชื่อพอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพสำหรับยุคโควิด-19 อนุมัติ 30 นาที

รายได้ของผู้กู้

ไม่กำหนดรายได้

อัตราต่อปี

สูงสุด MMRุ +6.50% ต่อปี

อายุของผู้กู้

อายุ 20-60 ปี

ระยะเวลาเงินกู้

1-60 เดือน

สินเชื่อพรอมิส

สินเชื่อพรอมิสออนไลน์ให้เงินจริงวงเงินสูง

รายได้ของผู้กู้

6000 บาทขึ้นไป

อัตราต่อปี

สูงสุด 25% ต่อปี

อายุของผู้กู้

อายุ 20-64 ปี

ระยะเวลาเงินกู้

1-48 เดือน

สินเชื่อกรุงศรีอยุธยา

สินเชื่อกรุงศรีอยุธยา ปล่อยง่าย อนุมัติไว

รายได้ของผู้กู้

15000 บาท

อัตราต่อปี

ร้อยละ 9.99 ต่อปี

อายุของผู้กู้

20-59 ปี

ระยะเวลาเงินกู้

12-60 เดือน

สินเชื่อ uob

สินเชื่อ uob เงินเดือน 15000 บาทก็ขอสินเชื่อได้

รายได้ของผู้กู้

15000 บาท

อัตราต่อปี

ร้อยละ 16.99-25 ต่อปี

อายุของผู้กู้

20-60 ปี

ระยะเวลาเงินกู้

60 เดือน

สินเชื่อส่วนบุคคล citi

สินเชื่อส่วนบุคคล citi ที่มีการผ่อนชำระยาวนาน

รายได้ของผู้กู้

20000 บาท

อัตราต่อปี

ร้อยละ 13.99-25 ต่อปี

อายุของผู้กู้

21 ปีขึ้นไป

ระยะเวลาเงินกู้

60 เดือน

ลงทะเบียนออมสินใหม่

ลงทะเบียนออมสินใหม่ รอผลการอนุมัติไม่นาน

รายได้ของผู้กู้

ไม่ระบุรายได้ (ต้องมีรายได้ประจำ)

อัตราต่อปี

ร้อยละ 0.35 ต่อเดือน

อายุของผู้กู้

20-70 ปี

ระยะเวลาเงินกู้

30 เดือน

ลงทะเบียนเป๋าตุงกรุงไทย

ลงทะเบียนเป๋าตุงกรุงไทย สำหรับผู้มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

รายได้ของผู้กู้

ไม่ระบุรายได้

อัตราต่อปี

ไม่คิดอัตราดอกเบี้ย

อายุของผู้กู้

18 ปีขึ้นไป

ระยะเวลาเงินกู้

ไม่ระบุ

ลงทะเบียนออมสิน 10000

ลงทะเบียนออมสิน 10000 บาทที่สามารถขอกู้เงินฉุกเฉินได้

รายได้ของผู้กู้

30000 บาท

อัตราต่อปี

ร้อยละ 0.10 ต่อเดือน

อายุของผู้กู้

20-70 ปี

ระยะเวลาเงินกู้

24 เดือน

ลงทะเบียนถุงเงินประชารัฐ

ลงทะเบียนถุงเงินประชารัฐ ไม่คิดอัตราดอกเบี้ยในการกู้ยืม

รายได้ของผู้กู้

ไม่ระบุรายได้

อัตราต่อปี

ไม่คิดอัตราดอกเบี้ย

อายุของผู้กู้

18 ปีขึ้นไป

ระยะเวลาเงินกู้

ไม่ระบุ

สินเชื่อออนไลน์ธนาคารออมสิน

สินเชื่อออนไลน์ธนาคารออมสิน สำหรับผู้ที่มีรายได้ประจำ

รายได้ของผู้กู้

มีรายได้ประจำ

อัตราต่อปี

ร้อยละ 0.35 ต่อเดือน

อายุของผู้กู้

20-70 ปี

ระยะเวลาเงินกู้

30 เดือน

สินเชื่อกรุงไทย

สินเชื่อกรุงไทยเพียงแค่ร้อยละ 20 ต่อปีเท่านั้น

รายได้ของผู้กู้

30000 บาท

อัตราต่อปี

ร้อยละ 20 ต่อปี

อายุของผู้กู้

อายุไม่เกิน 60 ปี

ระยะเวลาเงินกู้

12-60 เดือน

ลงทะเบียนสินเชื่อเสริมพลังฐานราก

ลงทะเบียนสินเชื่อเสริมพลังฐานรากที่จะช่วยเพิ่มสภาพคล่อง

รายได้ของผู้กู้

ไม่ระบุรายได้

อัตราต่อปี

ร้อยละ 0.35 ต่อเดือน

อายุของผู้กู้

20-70 ปี

ระยะเวลาเงินกู้

30 เดือน

ลงทะเบียนธกส 10000

ลงทะเบียนธกส 10000 ในช่วงโควิด 2564 ในแอปbaac family

รายได้ของผู้กู้

ไม่ระบุรายได้

อัตราต่อปี

ร้อยละ 0.10 ต่อเดือน

อายุของผู้กู้

20-70 ปี

ระยะเวลาเงินกู้

30 เดือน


อยากสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลมีหลักเกณฑ์ในการเลือกอย่างไรให้ได้สิ่งที่ดีที่สุด 

ในยามที่ชีวิตของเราประสบปัญหาด้านการเงิน จำเป็นจะต้องหาเงินก้อนมาใช้จ่าย การขอกู้สินเชื่อหรือกู้ยืมเงินธนาคารหรือสถาบันการเงิน ถือเป็นทางออกที่ดีสำหรับคนที่ประสบปัญหาเหล่านี้ ซึ่งแน่นอนว่าสินเชื่อส่วนบุคคลเป็นแหลางเงินกู้ที่เป็นที่นิยมและตอบโจทย์ความต้องการของใครหลายคนได้มากที่สุด วันนี้เรามาดูกันดีกว่าว่ามันมีหลักเกณฑ์ในการเลือกอย่างไรเพื่อให้เราได้สินเชื่อที่ดีที่สุดและเหมาะกับความต้องการของเรามากที่สุด

สินเชื่อส่วนบุคคลคืออะไร 

สินเชื่อส่วนบุคคล หมายถึง วงเงินสินเชื่ออเนกประสงค์ สินเชื่อเงินด่วน ที่มีจุดประสงค์ให้ผู้กู้ต้องการใช้เงินด่วนสามารถนำเงินที่กู้ยืมไปใช้จ่ายได้ตามความต้องการ โดยไม่มีการกำหนดว่าจะต้องใช้จ่ายไปกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ โดยส่วนใหญ่แล้วธนาคารหรือสถาบันการเงินจะเป็นผู้ปล่อยกู้ที่จะพิจารณาอนุมัติวงเงินสินเชื่อให้กับบุคคลทั่วไป ซึ่งอาจมีหรือไม่มีการเช็คประวัติทางการเงินหรืออาจจะใช้หรือไม่ใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันในการกู้ก็ได้ 

โดยเราสามารถแบ่งลักษณะของสินเชื่อส่วนบุคคลได้ออกเป็น 2 แบบใหญ่ๆคือ 

  • การกู้เงินในระบบ หมายถึง การกู้เงินกับธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีการกำกับดูแลไม่ว่าจะโดยธนาคารแห่งประเทศไทยหรือกระทรวงการคลังก็ดี ซึ่งการกู้ในลักษณะนี้มีข้อดีคือมีความปลอดภัยมากกว่า ดอกเบี้ยต่ำ วงเงินสูง
  • การกู้เงินนอกระบบ หมายถึง การกู้เงินกับผู้ปล่อยกู้ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทยหรือกระทรวงการคลัง เป็นผู้ปล่อยกู้เอกชนหรือปล่อยเงินกู้นอกระบบ ซึ่งแม้จะทำเรื่องขอกู้ได้ง่ายกว่าแต่ก็มีข้อเสีย คือ ไม่มีกฎหมายเข้ามาดูแล ทำให้หากมีการผิดพลาดของสัญญาเงินกู้อาจส่งผลเสียกับผู้กู้ได้นั้นเอง 

หลักเกณฑ์ในการเลือกสมัครสินเชื่อส่วนบุคคล 

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังตามหาสินเชื่อเงินด่วนอนุมัติเร็ว สินเชื่อธนาคารไหนอนุมัติง่าย สินเชื่อส่วนบุคคล ดอกเบี้ยต่ํา 2564 เรามีหลักเกณฑ์ง่ายๆที่จะช่วยให้คนเปรียบเทียบว่าควรจะเลือกสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลสถาบันการเงินไหนจะดีที่สุด 

จุดประสงค์ของการขอสินเชื่อของตัวเอง 

สินเชื่ออเนกประสงค์ส่วนใหญ่ จะไม่ระบุว่าควรต้องนำเงินไปใช้กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะโดยคุณอาจจะเอาไปใช้จ่ายกับสิ่งที่ต้องการหรือนำไปลงทุนก็ได้ แต่หากคุณมีจุดประสงค์เฉพาะในการขอสินเชื่อ เช่น ต้องการซื้อบ้าน จัดงานแต่งงาน ซื้อรถ คุณอาจจะไปเลือกสินเชื่อประเภทอื่นที่เหมาะกับความต้องการของคุณมากกว่าก็ได้ 

อัตราดอกเบี้ยและวงเงินในการกู้

โดยส่วนมากแล้วสินเชื่อส่วนบุคคลจะมีวงเงินอยู่ที่ประมาณ 5 เท่าของเงินเดือนและมีอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ไม่เกินร้อยละ 28% ต่อปี สำหรับการกู้ในระบบโดยการกู้กับธนาคารจะมีอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าการกู้กับสถาบันการเงินอื่นๆ เช่น พิโกไฟแนนซ์ นาโนไฟแนนซ์ เป็นต้น คุณก็ควรตรวจเช็คให้ดีว่าวงเงินที่ได้รับพอกับความต้องการของคุณหรือไม่และอัตราดอกเบี้ยเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ดีที่สุดแล้วหรือยัง รวมถึงวิธีการคิดดอกเบี้ยด้วยว่าเป็นการคิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกหรือการคิดดอกเบี้ยแบบรายวัน

ค่าใช้จ่ายอื่นๆในการสมัครสินเชื่อส่วนบุคคล

นอกจากจำนวนเงินกู้ที่คุณจะต้องชำระคืนแล้ว การสมัครสินเชื่อเงินก้อนบางเจ้ามีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการทำเรื่องกู้ยืมเงิน เช่น ค่าธรรมเนียมในการกดเงินออกมาใช้หรือค่าดำเนินงานต่างๆซึ่งคุณควรตรวจสอบให้ดีก่อนทำเรื่องของกูด้วย

มีการเช็คประวัติเครดิตบูโรหรือไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือไม่ 

หากคุณเป็นคนที่เคยมีประวัติค้างชำระหรือติดเครดิตบูโร คุณอาจจะทำธุรกรรมการเงินกับธนาคารได้ยากขึ้น เช่น การทําบัตรเครดิต, การไม่สามารถขอสินเชื่อจากธนาคารได้ แต่คุณอาจจะเลือกขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินที่ไม่เช็คประวัติทางการเงินย้อนหลังแทน นอกจากนั้น คุณยังควรตรวจสอบด้วยว่า จำเป็นจะต้องใช้หลักทรัพย์ในการกู้หรือไม่ เพื่อที่จะได้เตรียมตัวให้ถูกนั่นเอง 

ตรวจสอบคุณสมบัติพื้นฐานในการกู้ 

การกู้สินเชื่อส่วนบุคคลส่วนใหญ่จะกำหนดไว้ว่าจำเป็นจะต้องเป็นผู้มีรายได้ประจำหรือเป็นเจ้าของกิจการเท่านั้นถึงจะกู้ได้ นอกจากนั้นยังมีการการกำหนดฐานเงินเดือนขั้นต่ำสำหรับการกู้ซึ่งมันก็จะกำหนดวงเงินสินเชื่อที่คุณได้รับเช่นกัน เช่น หากคุณมีเงินเดือน 10000 คุณอาจจะได้รับวงเงินน้อยกว่าผู้ที่มีเงินเดือน 30,000 บาท ก็เป็นได้ 

ระยะเวลาในการอนุมัติ 

สินเชื่อส่วนใหญ่ใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์ในการพิจารณาอนุมัติและอาจนานกว่านั้นสำหรับการโอนเงินเข้าบัญชีของคุณเพื่อใช้จ่าย ดังนั้นหากคุณกำลังอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินที่ต้องใช้เงินด่วนอาจจะต้องพิจารณาไปการสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลกับสถาบันการเงินที่มีการอนุมัติเร็วหรือเลือกสมัครสินเชื่อออนไลน์รู้ผลทันทีเพื่อย่นระยะเวลาในการขอสินเชื่อก็ได้ 

ช่องทางการสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลอีกหนึ่งปัจจัยที่ไม่ควรมองข้าม 

ากเป็นสมัยก่อนเราอาจจะต้องเดินทางไปที่สาขาของธนาคารหรือสถาบันการเงินต่างๆเพื่อทำการขอสินเชื่อ แต่ในปัจจุบันเรามีทางเลือกที่มากกว่านั้น โดยหลายๆสถาบันการเงินรวมถึงธนาคารเองได้มีการออกผลิตภัณฑ์สินเชื่อผ่านช่องทางออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่น โดยคุณสามารถสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลผ่านช่องทางเหล่านั้นได้เลย โดยไม่ต้องเดินทางไปที่สาขาของธนาคารสิ่งที่คุณต้องทำแค่ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น จากนั้นก็ทำการสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลโดยการกรอกข้อมูลและแนบหลักฐานการสมัครต่างๆ ช่วยเพิ่มความสะดวกสบาย รวดเร็ว และประหยัดเวลาในการขอกู้สินเชื่อได้มาก ซึ่งการเลือกสถาบันการเงินหรือธนาคารที่มีบริการสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลออนไลน์ก็เป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยทำให้คุณได้พบกับสินเชื่อที่ดีที่สุดนั่นเอง 

สมัครสินเชื่อออนไลน์รู้ผลทันทีที่ไหนได้บ้าง?

ปัจจุบันนอกจากจะสมัครสินเชื่อออนไลน์รู้ผลทันทีที่แอพธนาคารต่างๆ ได้แล้ว ก็ยังสามารถไปสมัครสินเชื่อออนไลน์รู้ผลทันทีผ่านแอพเงินด่วนออนไลน์อื่นๆ ได้ เช่น แอพฟินนิกซ์ , แอพป๋า เป็นต้น

ทำไมต้องเลือกสมัครสินเชื่อออนไลน์รู้ผลทันทีในช่วงนี้?

เนื่องจากเป็นช่วงที่โควิด-19 ระบาดหนัก ดังนั้นการสมัครสินเชื่อออนไลน์รู้ผลทันทีผ่านช่องทางต่างๆ จีงปลอดภัยกว่า และสะดวกรวดเร็วกว่าอีกด้วย

สมัครสินเชื่อออนไลน์รู้ผลทันที ใช้วงเงินเท่าไหร่ และคิดดอกเบี้ยเท่าไหร่บ้าง?

โดยรวมแล้วการสมัครสินเชื่อออนไลน์รู้ผลทันทีจะให้วงเงินเริ่มต้นที่ 5000 บาท และจะคิดดอกเบี้ยอยู่ที่ 28-36% ต่อปี ไม่เกินนี้แน่นอน!