ลงทะเบียนโครงการรัฐช่วยค่าไฟ ซึ่งจะช่วยลดนานสูงสุด 3 เดือน (ล่าสุด)

รัฐช่วยค่าไฟผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2022

โครงการรัฐบาลช่วยค่าไฟสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้เปิดให้ลงทะเบียนรัฐช่วยค่าไฟเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการต้องห้ามพลาดการลงทะเบียนค่าไฟฟ้าบัตรสวัสดิการเพราะรัฐบาลให้ส่วนลดค่าไฟฟ้าเป็นระยะเวลานานถึง 1 ปีด้วยกันซึ่งเป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนานมากๆ หากเทียบกับมาตรการรัฐช่วยค่าไฟที่ผ่านมา จึงเป็นโอกาสที่ดีที่ในการลงทะเบียนรัฐบาลช่วยค่าไฟเพื่อรับส่วนลดในครั้งนี้เพราะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัสหลายๆ ครัวเรือนนั้นได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากทำให้โครงการรัฐช่วยค่าไฟนี้เป็นอีกหนึ่งโครงการที่จะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือนของเราไม่มากก็น้อยเลยทีเดียว หากใครสนใจเข้าร่วมโครงการรัฐช่วยค่าไฟ 1 ปี ท่านสามารถดำเนินการลงทะเบียนค่าไฟฟ้าบัตรสวัสดิการได้ที่การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งท่านสามารถลงทะเบียนรัฐช่วยค่าไฟผ่านช่องทางออนไลน์หรือจะทำการติดต่อไปยังการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโดยตรงก็ได้เช่นกัน

 

เช็คส่วนลดค่าไฟฟ้าจากโครงการรัฐช่วยค่าไฟ

ท่านที่ดำเนินการลงทะเบียนรัฐช่วยค่าไฟกับทางการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเรียบร้อยแล้ว เราจะพาท่านมาเช็คเงินค่าไฟบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกัน ว่าท่านจะได้รับส่วนลดจากรัฐช่วยค่าไฟจำนวนเท่าไหร่ตลอดระยะเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมปี 2565 – กันยายนปี 2565 ผ่านโครงการรัฐบาลช่วยค่าไฟ สำหรับส่วนลดค่าไฟสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ทางรัฐช่วยค่าไฟจะอยู่ที่งบ 315 บาท/เดือน/ครัวเรือน โดยจะแบ่งตามเงื่อนไขการใช้ไฟดังนี้

  • สำหรับท่านที่ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าบัตรสวัสดิการในกรณีที่ท่านใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 เป็นระยะเวลา 3 เดือนติดกันท่านจะเป็นต้องจ่ายค่าไฟเพราะรัฐช่วยค่าไฟทั้งหมด
  • เช็คเงินค่าไฟบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในกรณีที่ท่านใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วย ท่านจะได้รับวงเงินส่วนลดอยู่ที่ 315 บาท ซึ่งหากท่านใช้ไฟฟ้าเกินงบ 315 บาท ท่านจะไม่ได้รับสิทธิจากรัฐช่วยค่าไฟทันที ในเดือนนั้นท่านจะต้องชำระค่าไฟเต็มจำนวนด้วยตนเอง

 

โครงการรัฐช่วยค่าไฟใครได้สิทธิบ้าง?

สำหรับโครงการรัฐช่วยค่าไฟในครั้งนี้เป็นโครงการช่วยค่าไฟฟ้าสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จึงได้มีการเปิดให้ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าบัตรสวัสดิการเพียงอย่างเดียว เพราะต้องการลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนของผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนั่นเอง ทำให้โครงการรัฐช่วยค่าไฟในครั้งนี้เจาะจงไปที่ผู้ถือบัตรบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สำหรับใครที่ไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ของโครงการรัฐช่วยค่าไฟหรือไม่สามารถดำเนินการลงทะเบียนค่าไฟฟ้าบัตรสวัสดิการในครั้งนี้ได้ท่านก็ไม่ต้องกังวลไป เพราะในอนาคตทางรัฐบาลจะต้องมีมาตรการและโครงการช่วยเหลือออกมาเรื่อยๆ อย่างแน่นอน และอาจจะเป็นโครงการรัฐช่วยค่าไฟที่ครอบคลุมประชาชนมากยิ่งขึ้น