โครงการทัวร์เที่ยวไทยคืออะไร เช็คสิทธิคงเหลือในการลงทะเบียนทัวร์เที่ยวไทย

ทัวร์เที่ยวไทย โครงการสนับสนุนผู้ประกอบการ

ในปัจจุบัน ตั้งแต่มีสถานการณ์ COVID-19 เกิดขึ้น ก็ทำให้ธุรกิจท่องเที่ยวของไทยมีรายได้ที่เข้ามาน้อยลงมากจนถึงไม่มีรายได้เข้าเลย เศรษฐกิจเริ่มแย่ลง ทำให้รัฐเข้ามามีส่วนช่วยทำโครงการรัฐเกิดขึ้น ซึ่งทำให้เกิดการท่องเที่ยวในรูปแบบวิถีใหม่ หรือที่เรียกว่า New Normal แต่ก็ยังคงต้องระมัดระวังตัวในการท่องเที่ยวมากขึ้น จึงได้มีการคิดโครงการเพื่อฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย  นั่นก็ คือทัวร์เที่ยวไทย” นั่นเอง ทัวร์เที่ยวไทยคือ ส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ โดยทัวร์เที่ยวไทยจะเพิ่มการเข้าออกของนักท่องเที่ยว ตลอดจนเพิ่มรายได้ให้ผู้ประกอบการได้มากขึ้น โครงการทัวร์เที่ยวไทยจึงมีการเปิดลงทะเบียนทัวร์เที่ยวไทย โดยมีการแบ่งแยกระหว่าง การลงทะเบียนทัวร์เที่ยวไทยประชาชนและทัวร์เที่ยวไทยผู้ประกอบการ หากอยากทราบว่า ทัวร์เที่ยวไทยลงทะเบียนวันไหน ทางเราได้มีคำตอบมาไว้ให้แล้ว ท่านสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 24 ก.ย.นี้ ตั้งแต่เวลา 06.00 น.เป็นต้นไป ผ่านเว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com และ www.ทัวร์เที่ยวไทย.ไทย หลังจากทำตามขั้นตอนเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถที่จะสิทธิคงเหลือทัวร์เที่ยวไทยได้อีกด้วย โดยทางโครงการรัฐจะช่วยทัวร์เที่ยวไทย 5000 นั่นหมายความว่า 1 สิทธิ/คน คือ รัฐสนับสนุนไม่เกิน 5,000 บาทต่อคน และสนับสนุนให้ไม่เกิน 40% โดยกำหนดเพียง 1 ล้านสิทธิ์เพียงเท่านั้น เพื่อช่วยเสริมสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการนำเที่ยว และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง และทางโครงการรัฐได้เข้ามาช่วยเพื่อสนับสนุนการสร้างงานให้ผู้คนให้มีรายได้เข้ามาเพิ่มขึ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจไปในตัวในองค์รวมของประเทศไทย 

ขั้นตอนการลงทะเบียนทัวร์เที่ยวไทย

– ขั้นตอนแรกหลังจากลงทะเบียนทัวร์เที่ยวไทย 2565(2022) สมัครเสร็จเรียบร้อย ก็เริ่มติดตั้งแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง ผูก G- Wallet เพื่อรับสิทธิตามโครงการทัวร์เที่ยวไทยของโครงการรัฐได้เลย

ประชาชนสามารถติดต่อทัวร์เที่ยวไทยผู้ประกอบการของธุรกิจท่องเที่ยวโดยตรงเพื่อที่จะจองแพ็คเกจก่อนเดินทาง โดยทางโครงการรัฐ จะมีการสนับสนุนทัวร์เที่ยวไทย 5000บาทสำหรับการลงทะเบียนทัวร์เที่ยวไทยประชาชนต่อรายเท่านั้น

ผู้ประกอบการนำเที่ยวตรวจสอบแพ็คเกจทัวร์เที่ยวไทย และทำรายการผ่านทาง “ถุงเงิน”

ทางประชาชนก็จะรับการแจ้งเตือน ชำระเงินค่าแพ็คเกจเพียง 60% ก่อนเพื่อเป็นการยืนยันและมัดจำผ่าน G-Wallet “เป๋าตัง” และถ้าหากไม่มีการชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด คือ เวลา 23.59 น. ของวันที่ทำการจองระบบทัวร์เที่ยวไทย จะยกเลิกการจองโดยอัตโนมัติไปเลยตามเงื่อนไขที่ทางทัวร์เที่ยวไทยได้กำหนดไว้ในตอนที่เปิดให้ศึกษารายละเอียดการลงทะเบียนทัวร์เที่ยวไทย

คุณสมบัติของผู้ประกอบการเข้าร่วมทัวร์เที่ยวไทย

หากเข้าร่วมทัวร์เที่ยวไทย จะต้องเป็นผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวของสถานประกอบการ ที่ได้รับอนุญาต ถูกต้องตามกฎหมาย แล้วต้องมีเปิดให้บริการตามปกติเท่านั้น

หากจะเข้าร่วมทัวร์เที่ยวไทยผู้ประกอบการต้องไม่เคยทำผิดกฎโครงการรัฐที่จัดทุกๆโครงการ ไม่ว่าจะเป็น การถูกเรียกคืนเงิน หรือว่าจะเป็นการถูกระดับสิทธิ์จากกรณีใดก็ตาม

จะต้องเป็นผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวที่มีการจดทะเบียนกับโครงการรัฐอย่างทัวร์เที่ยวไทยที่ถูกต้องก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563เท่านั้น และจะต้องมีการต่ออายุจนจบโครงการทัวร์เที่ยวไทยจึงจะสามารถลงทะเบียนกับทัวร์เที่ยวไทยได้

หากมีการเปิดใช้บริการแอพพลิเคชั่นถุงเงินต้องระบุประเภท คือ ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับธุรกิจท่องเที่ยวเท่านั้น

เงื่อนไขทัวร์เที่ยวไทย มีอะไรบ้าง ?

ทัวร์เที่ยวไทยเงื่อนไข มีดังนี้

ธุรกิจท่องเที่ยวของทัวร์เที่ยวไทยผู้ประกอบการจะได้รับสิทธิจากโครงการรัฐช่วยจ่าย 40% โดยจะคิดเป็น 2,000 บาท และ หากเมื่อท่านได้ซื้อแพ็คเกจทัวร์เที่ยวไทย 5000หรือทัวร์เที่ยวไทย ในราคา 5,000 บาท โดยจะกำหนดให้เพียง 1 คนต่อ 1 สิทธิ เท่านั้น

ต้องติดต่อผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวหรือทัวร์เที่ยวไทยผู้ประกอบการ เพื่อที่จะทำการจองลงทะเบียนทัวร์เที่ยวไทย ท่านจะได้รับสิทธิจากโครงการรัฐเพื่อเป็นส่วนลดในการช่วยจ่าย 40% สูงสุดไม่เกิน 5,000 บาทของโครงการทัวร์เที่ยวไทย

– หากท่านได้ทำการลงทะเบียนทัวร์เที่ยวไทยและจองแพ็คเก็จเสร็จสิ้นแล้ว ไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ให้คนอื่นได้ทุกกรณี ต้องเดินทางด้วยตัวเองเท่านั้น หากพบว่าให้ผู้อื่นใช้ชื่อโดยความยินยอมจากท่าน เท่ากับว่า เป็นการทำผิดกฏหมายทัวร์เที่ยวไทยเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้

-ห้ามใช้สิทธิโครงการอื่นๆในเวลาเดียวกัน อาทิ เช่น คนละครึ่ง , เที่ยวทั่วไทย หรือ สิทธิ์ประโยชน์อื่นๆ เนื่องจากเป็นการใช้สิทธิประโยชน์ที่เกิดความซับซ้อนในการลงทะเบียนทัวร์เที่ยวไทยประชาชน

แพ็คเก็จการเที่ยวทัวร์เที่ยวไทย ที่ท่านได้เลือกเอาไว้ ต้องเลือกแบบเป็นการเดินทางที่ไม่ใช่จังหวัดที่ตัวเองอยู่ หรือ ต้องเป็นการข้ามจังหวัดเท่านั้น ท่านสามารถไปเที่ยววัน เวลา ไหนก็ได้ตามสะดวก และหมั่นเช็คสิทธิคงเหลือที่ท่านสามารถใช้ได้ 

ไม่สามารถใช้แพ็คเกจท่องเที่ยวของโครงการทัวร์เที่ยวไทยในการเข้าพักโรงแรมได้ ไม่จำเป็นว่าต้องเที่ยววันธรรมดา ไม่จำกัดวันในการการเที่ยวทัวร์เที่ยวไทย สามารถจัดการจองได้เองตามที่สะดวก และการท่องเที่ยวทัวร์เที่ยวไทย 5000ของท่านจะทำให้เกิดการกระจายรายได้การท่องเที่ยวไปด้วยนั่นเอง

คุณสมบัติของผู้ที่จะลงทะเบียนทัวร์เที่ยวไทย

สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนสมัครโครงการทัวร์เที่ยวไทยนี้ไว้นั้น จะต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยันตัวตนและเอาไว้แสดงหลักฐานยิมยอมข้อตกลงการสมัครทัวร์เที่ยวไทย ว่าการที่ได้ลงสมัครลงทะเบียนทัวร์เที่ยวไทยประชาชนของโครงการรัฐไว้ได้เป็นความจริงทุกประการ

หากท่านจะลงทะเบียนทัวร์เที่ยวไทยเงื่อนไขต้องเป็นคนสัญชาติไทยเท่านั้น

ต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเท่านั้น จึงจะลงทะเบียนทัวร์เที่ยวไทยได้

ท่านไม่สามารถที่จะใช้บริการทัวร์เที่ยวไทย ให้อยู่ในช่วงระยะเวลาเดียวกับการเข้าพักโรงแรม กับโครงการเราเที่ยวด้วยกันพร้อมกันได้

หากท่านอ่านรายละเอียดจากบทความแล้วทราบแล้วว่า ทัวร์เที่ยวไทยลงทะเบียนวันไหน ก็รีบเตรียมตัวมาลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ประโยชน์จากทัวร์เที่ยวไทย 5000กันแบบเต็มๆไปเลย เพราะ ทัวร์เที่ยวไทยคือ โครงการรัฐที่ทำให้ธุรกิจท่องเที่ยวฟื้นฟูอีกครั้ง ถ้าท่านมีข้อสงสัยอยากศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทะเบียนทัวร์เที่ยวไทย หรือ อยากเช็คสิทธิคงเหลือ ก็สามารถไปศึกษาได้ที่เว็บไซต์ของ  www.เราเที่ยวด้วยกัน.com และ www.ทัวร์เที่ยวไทย.ไทย หรือ ดูเพิ่มเติมได้ที่แอพเป๋าตัง ได้แล้ววันนี้