เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1000 บาท เช็คเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1000 บาท

เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1000 ธกส เงินเข้าวันไหน เช็คสิทธิ์ที่ไหน 2565

ข่าวดีสำหรับผู้ประกอบอาชีพเกษตรกร เนื่องจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรได้อนุมัติ โครงการเงินช่วยเหลือชาวนาปี 64/65 ซึ่งเป็นโครงการที่เข้ามาช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพของผลผลิตการเกษตรสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2565/65 เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรเนื่องจากภาระของต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น โดยสนับสนุนเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1000 บาทสูงสุดไม่เกิน 20 ไร่หรือไม่เกิน 20,000 บาทต่อครัวเรือน โดยเริ่มโอนเงินช่วยเหลือแล้วตั้งแต่วันที่ 13 ถึง 17 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป

เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1000 สูงสุดครัวเรือนละ 20,000 บาท 2022

โครงการเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1000 บาท เป็นโครงการช่วยเหลือเกษตรกรจากภาครัฐบาลโดยดำเนินการผ่านธนาคาร ธกส  โดยจะให้ข่าวเงินช่วยเหลือชาวนา ที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวภายในปีการผลิต 2565/65 ในรอบที่ 1 กับกรมส่งเสริมการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยจะให้เงินช่วยเหลือไร่ละ 1000 บาทสูงสุดไม่เกิน 20 ไร่หรือสูงสุดไม่เกิน 20,000 บาทต่อครัวเรือน โดยมีงบประมาณทั้งโครงการรวมทั้งสิ้น 53,871.84 ล้านบาท และเล็งจะช่วยเหลือชาวนาจำนวน 4.69 ล้านครัวเรือนด้วยกัน โดยเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1000 บาทจะเริ่มทำการทยอยโอนเข้าบัญชีของผู้เข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่ 13 ถึง 17 ธันวาคม 2565 นี้นั่นเอง 

เช็คเงินช่วยเหลือชาวนาปี64ล่าสุดไร่ละ 1000 โอนเงินเข้าวันไหน 2022

สำหรับเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1000 บาทจะเริ่มทยอยโอนเงินเข้าบัญชีของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป โดยสำหรับเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ ซึ่งนับเป็นเกษตรกรกลุ่มใหญ่จะได้รับการโอนเงินเข้าภายในวันที่ 14-17 ธันวาคม 2565 โดยมีเงื่อนไขการจ่ายเงิน คือ

จ่ายเงินเยียวยาสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวไร่ละ 1000 บาท

  • เช็คเงินช่วยเหลือชาวนาล่าสุดครัวเรือนละไม่เกิน 20 ไร่หรือสูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท 

โดยฐานรายชื่อเกษตรกรที่ได้รับเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1000 บาทจะเป็นฐานข้อมูลเดียวกันกับการจ่ายเงินประกันรายได้ผู้ปลูกข้าว ซึ่งเป็นอีกโครงการหนึ่งของรัฐบาลที่เข้ามาช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว โดยมีการทยอยโอนเงินช่วยเหลือตั้งแต่เมื่อวันที่ 9-13 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมานั่นเอง

วิธีเช็คเงินช่วยเหลือชาวนาล่าสุด ทำอย่างไร 2022

สำหรับเกษตรกรที่ต้องการตรวจสอบเงินไร่ละ 1,000 ด้วยเลขบัตรประชาชน สามารถเข้าไปทำการตรวจสอบสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1000 บาทได้ ผ่านทางแอพพลิเคชั่นของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ A-Mobile ตลอด 24 ชั่วโมง โดยหากสมัครใช้บริการการแจ้งเตือนเงินเข้าบัญชีผ่าน line official baac Family จะสามารถได้รับการแจ้งเตือนเมื่อมีเงินเข้าบัญชีได้โดยเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1000 เบิกถอนเป็นเงินสดผ่านตู้ ATM ของธนาคารธกสทั่วประเทศได้ทันทีโดยหากมีปัญหาในการลงทะเบียนสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือจากธนาคารธกสได้ทันที หรือหากต้องการเช็คสิทธิ์ผ่านช่องทางออนไลน์สามารถเข้าไปที่ chongkho.inbaac.com แล้วกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อตรวจสอบสิทธิ์การ เข้าร่วมโครงการของรัฐได้ง่ายๆเช่นกัน