รัฐบาลแจกของขวัญปีใหม่ 2565 กับโครงการช้อปดีมีคืน ดูเงื่อนไขโครงการคุณสมบัติการเข้าร่วม

ช้อปดีมีคืน รัฐบาลแจกของขวัญปีใหม่ 2565

ช้อปดีมีคืน 2565 คือหนึ่งในโครงการที่รัฐบาลแจกของขวัญปีใหม่ 2565 จุดประสงค์ของช้อปดีมีคืนคือผู้ลงทะเบียนสามารถนำค่าชำระสินค้าและบริการไปลดหย่อนภาษีได้นั่นเอง โดยปี 2565 กล่าวได้ว่าช้อปดีมีคืนเงื่อนไขคือคนที่สมัครโครงการต้องซื้อสินค้าและบริการในประเทศไม่เกิน 30000 บาท เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2022 – 15 กุมภาพันธ์ 2022 ทั้งนี้ เราต้องตรวจสอบรายละเอียดของสินค้าให้ดี เพราะมีสินค้าบางอย่างที่ไม่ตรงคุณสมบัติโครงการช้อปดีมีคืน 2565 เช่น ค่าน้ำมัน ค่ายาสูบ ค่าสุรา ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเทอร์เน็ต ค่าหนังสือพิมพ์ ฯลฯ 

คุณสมบัติของผู้ที่เข้าร่วมโครงการช้อปดีมีคืน 2565 ต้องไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่ได้รับสิทธิโรงกาคนละครึ่ง และต้องเป็นผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับขั้นตอนช้อปดีมีคืนลงทะเบียน หลายคนเข้าใจว่าต้องลงทะเบียนผ่านทางออนไลน์ ซึ่งความจริงแล้วเราไม่ต้องลงทะเบียนเลย เนื่องจากโครงการช้อปดีมีคืนลดหย่อนภาษี เราสามารถขอใบกำกับภาษีจากร้านค้าที่เราซื้อสินค้าแล้วนำเอกสารเหล่านี้ไปยื่นลดหย่อนภาษี

 

สินค้าที่เข้าร่วมโครงการช้อปดีมีคืน

หนึ่งในโครงการรัฐบาลล่าสุดทีผ่านการอนุมัติขยายเวลาต่อในช่วงปี 2565 คือโครงการช้อปดีมีคืน โดยรายละเอียดของโครงการนี้ค่อนข้างแตกต่างจากโครงการรัฐบาลแจกของขวัญปีใหม่ 2565 อื่น ๆ พอสมควร เพราะโครงการช้อปดีมีคืน 2565 ไม่ได้แขกเงินเยียวยาเข้าบัญชีแอพเป๋าตัง แต่เป็นบริการให้ผู้เข้าร่วมสามารถนำใบกำกับภาษีไปขอลดหย่อนภาษีได้ โดยมีเงื่อนไขว่าท่านต้องซื้อสินค้าและบริการเบ็ดเสร็จแล้วอย่างน้อย 30000 บาท พร้อมทั้งเป็นสินค้าและบริการในประเทศเท่านั้น ตัวอย่างของสินค้าที่เข้าร่วมโครงการช้อปดีมีคืน คือสินค้าค้าอุปโภคบริโภคทั่วไปในร้านค้าที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  เช่น สินค้าโอทอป ร้านสะดวกซื้อ ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น อนึ่ง ท่านที่เข้าร่วมโครงการช้อปดีมีคืน 2565 ต้องไปดูรายละเอียดโครงการให้ดีด้วย เพราะมีสินค้าบางประเภทที่ไม่สามารถขอช้อปดีมีคืนลดหย่อนภาษีได้ อาทิ บุหรี่ สุรา ยานพาหนะ ค่าน้ำมันหรือค่าก๊าซที่เติมยานพาหนะ ค่าที่พัก ค่าเบี้ยประกัน ฯลฯ 

 

สิ่งที่หลายคนสงสัยเกี่ยวกับช้อปดีมีคืน

แม้ว่าโครงการช้อปดีมีคืนจะเกิดขึ้นก่อนหน้านี้รวมถึงมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมใช้สิทธิจำนวนมาก แต่สำหรับท่านที่เพิ่งเคยเข้าร่วมโครงการช้อปดีมีคืน 2565 อาจจะมีข้อสงสัยเล็กน้อยเกี่ยวกับโครงการรัฐบาลล่าสุดดังกล่าว ยกตัวอย่างคำถามยอดฮิต เช่น เราสามารถใช้บัตรเครดิตชำระสินค้าและบริการได้หรือไม่? คำตอบคือ “ได้” แต่ต้องให้ร้านค้าเหล่านั้นออกใบกำกับภาษีให้ภายในวันที่ 1 มกราคา – 15 กุมภาพันธ์ 2565 คำถามต่อมาคือซื้อสินค้าออนไลน์ได้ไหม? ในส่วนนี้ก็ตอบได้เลยว่า “ได้” แต่ช้อปดีมีคืนเงื่อนไขมีอยู่ว่าร้านค้าออนไลน์เหล่านั้นต้องอยู่ในระบบภาษี อย่างไรก็ตาม ยังมีรายละเอียดเพิ่มเติมที่เราต้องรู้อีกอย่างคือโครงการดังกล่าวไม่สามารถซื้อทองคำได้รวมถึงสินคค้าที่อยู่ในลิสต์ไม่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งสามารถดาดูได้ตามเว็บไซต์รีวิวบทความทางการเงิน 2565 สำหรับเอกสารที่ใช้ลดหย่อนภาษี ให้ใช้ใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบหรือไม่ก็ใบเสร็จรับเงินจากทางร้านค้