เช็คด่วนพันธบัตรออมทรัพย์รุ่นล่าสุด พร้อมช่องทางจำหน่ายและเงื่อนไขการซื้อ [อัพเดท 2565]

พันธบัตรออมทรัพย์คืออะไร เหมาะกับใคร?

พันธบัตรออมทรัพย์คือตราสารหนี้รัฐบาลซึ่งออกโดยกระทรวงการคลังหรือหน่วยงานรัฐแห่งอื่น ๆ นักลงทุนที่ซื้อพันธบัตรออมทรัพย์เท่ากับว่าได้เป็นเจ้าหนี้รัฐบาลโดยจะได้รับผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ย ทั้งนี้ พันธบัตรรัฐบาลผลตอบแทนอยู่ในระดับกลาง ๆ ไม่ได้สูงมากหรือไม่ได้น้อยกว่าเงินฝากธนาคาร อีกทั้งพันธบัตรออมทรัพย์ยังถือได้ว่าเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำ จึงเหมาะกับคนที่ไม่ต้องการความเสี่ยงมากเกินไปจากการลงทุน ยิ่งไปกว่านั้น การซื้อพันธบัตรออมทรัพย์จะมีอายุการฝากมากกว่า 1 ปีขึ้นไป และได้ผลตอบแทนเฉลี่ยปีละ 2 ครั้ง สำหรับปี 2565 เราสามารถติดตามข่าวพันธบัตรรัฐบาลล่าสุดได้ผ่านทางสำนักข่าวต่าง ๆ หรือเว็บไซต์กระทรวงการคลัง ซึ่งจะช่วยให้เราทราบถึงพันธบัตรรัฐบาลราคาที่ต้องชำระ อายุรับฝากพันธบัตรออมทรัพย์ ผลตอบแทนที่ได้ รวมถึงช่องทางจำหน่าย ทั้งนี้ทั้งนั้น ผู้ซื้อพันธบัตรต้องติดตามเงื่อนไขของพันธบัตรรุ่นที่ซื้อให้ดี เพราะอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

 

ความเสี่ยงของการซื้อพันธบัตรออมทรัพย์

หลายคนคงเคยได้ยินมาว่าพันธบัตรออมทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นรุ่นก่อน ๆ หรือรุ่นล่าสุดมีความเสี่ยงต่ำ คงไม่น่ากังวลอะไรมาก ทำให้ในปี 2022 นี้เอง ได้ตัดสินใจทุ่มวงเงินซื้อผลิตภัณฑ์พันธบัตรออมทรัพย์ทั้งหมด แต่ความจริงแล้วการซื้อพันธบัตรออมทรัพย์มีความเสี่ยงอยู่ เช่น ในเวลาที่โลกหรือประเทศนั้น ๆ ปรับอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น ผู้ลงทุนพันธบัตรจะได้รับผลตอบแทนเท่าเดิมตามเงื่อนไขวันที่ซื้อพันธบัตร ทำให้ผู้ซื้อไม่ได้รับผลประโยชน์มากเท่าที่ควร นอกจากพันธบัตรรัฐบาลผลตอบแทนต่ำแล้วในช่วงดอกเบี้ยขาขึ้น ความเสี่ยงประการต่อมาคือพันธบัตรออมทรัพย์มีสภาพคล่องน้อย เพราะตามเงื่อนไข เราต้องครอบครองสลากให้ครบตามระยะเวลาที่กำหนด ไม่สามารถถอนเงินออกจากสลากได้ ทำให้บางครั้งที่เกิดเหตุการณ์ต้องใช้เงินด่วนหรือต้องการลงทุนสินทรัพย์อื่น ๆ จะไม่สามารถถอนเงินได้นั่นเอง หรือถ้าถอนก็จะไม่ได้ผลตอบแทนใด ๆ และความเสี่ยงประการสุดท้ายของการถือครองพันธบัตรออมทรัพย์คือเสี่ยงต่อภาวะเงินเฟ้อ เพราะให้ผลตอบแทนไม่สูงมากเมือ่เทียบกับสินทรัพย์ประเภทอื่น ๆ  อย่างหุ้นหรือทองคำ

 

พันธบัตรออมทรัพย์ไม่เหมาะกับใคร?

เนื่องจากพันธบัตรออมทรัพย์เป็นสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนต่ำ และให้ผลตอบแทนน้อยในภาวะเงินเฟ้อรวมถึงเวลาที่ดอกเบี้ยเป็นขาขึ้น ทำให้การซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ไม่หมาะกับคนที่ต้องการผลตอบแทนเยอะ ๆ และไม่ชอบความเสี่ยงน้อย  ไม่เพียงแต่พันธบัตรรัฐบาลผลตอบแทนต่ำเท่านั้น แต่ตามเงื่อนไขการลงทุนแล้ว ผู้ซื้อพันธบัตรออมทรัพย์จากช่องทางจำหน่ายต้องครอบครองพันธบัตรให้ครบตามเวลาที่กำหนด ส่วนใหญ่มีเวลา 1 ปี ทำให้มีสภาพคล่องน้อยพอสมควร บางครั้งเวลาที่เราอยากนำเงินไปลงทุนธุรกิจออนไลน์ หรือเทรดคริปโตก็ไม่สามารถทำได้ เพราะยังไม่ครบกำหนดนั่นเอง อนึ่ง แม้ว่าจะฟังข้อเสียของผลิตภัณฑ์การเงินดังกล่าวมาแล้ว แต่กล่าวได้ว่าพันธบัตรออมทรัพย์เป็นสินทรัพย์ที่ให้ควบคุมความเสี่ยงได้ดีในเวลาที่เกิดวิกฤติ อีกทั้งยังได้ดอกเบี้ยมากกว่าเงินฝากออมทรัพย์ธนาคาร ฉะนั้น ใครที่ยอมรับผลตอบแทนได้และอยากกระจายการลงทุน พันธบัตรนับว่าเป็นการลงทุนที่น่าสนใจไม่น้อย แต่ใครที่อยากได้ผลตอบแทนเยอะและรักที่จะเสี่ยง อาจจะต้องหลีกเลี่ยงพันธบัตรออมทรัพย์ไปก่อน