มาตรการเยียวยาน้ำท่วม ต้องการขอกู้เงินฉุกเฉินออมสิน ติดต่อธนาคารออมสิน

มาตรการเยียวยาน้ำท่วม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา ทางด้านปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำชับว่าจะมีมาตรการเยียวยาน้ำท่วมเพื่อรองรับให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภายหลังจากที่ระดับน้ำลดลง ทั้งนี้มาตรการเยียวยาน้ำท่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อาจจะไม่ใช่ในรูปของเงินกู้ฉุกเฉินหรือบริการสินเชื่อฉุกเฉิน แต่จะเป็นในรูปแบบของสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อเยียวยาช่วยเหลือมากกว่า เช่น อาหารคน อาหารสัตว์ ถุงยังชีพ ฯลฯ

นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ยังมีมาตรการเยียวยาน้ำท่วมด้วยการยืดระยะเวลาชำระหนี้ให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม รวมถึงมีเงินอัดฉีดให้พร้อมทั้งมีการปล่อยสัตว์น้ำลงในแหล่งน้ำพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อช่วยให้ระบบนิเวศน์ดีขึ้น ที่สำคัญคือวางแผนการป้องกันเหตุการณ์น้ำท่วมในครั้งต่อไป อย่างไรก็ตาม สำหรับคนที่ต้องการมาตรการเยียวยาน้ำท่วมประเภทเงินกู้ฉุกเฉินอย่างเช่นกู้เงินฉุกเฉินออมสินหรือลงทะเบียนสินเชื่อธอส. อาจจะต้องไปดำเนินการด้วยตัวเองแต่ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขถึงจะลงทะเบียนได้

 

มาตรการเยียวยาน้ำท่วม พร้อมปลอดชำระหนี้ 3 เดือนแรก ธนาคารออมสิน

จากเหตุการณ์น้ำท่วม 2565 ปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามีผู้คนที่ประสบภัยน้ำท่วมจากเหตุการณ์ครั้งนี้จำนวนมาก สำหรับปี 2022 นี้ มีบางคนที่ต้องลำบากจากวิกฤติโควิด19อยู่แล้ว ไหนจะต้องมาประสบภัยน้ำท่วมอีก แต่ถึงกระนั้น ธนาคารออมสินก็ได้ยื่นมาเข้ามาช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยผ่านมาตรการเยียวยาน้ำท่วม ซึ่งทางออมสินปล่อยกู้ฉุกเฉินให้กับผู้ได้รับผลกระทบเป็นเงินจำนวนไม่เกินคนละ 50000 บาท ยิ่งไปกว่านั้น มาตรการเยียวยาน้ำท่วมยังให้ผู้ลงทะเบียนได้รับการปลอดชำระ 3 เดือนแรกอีกด้วย

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมมาตรการเยียวยาน้ำท่วมวงเงิน 50000 บาท พร้อมปลอดชำระ 3 เดือนแรก สามารถติดต่อธนาคารออมสินด้วยตัวเองหรือผ่านทางออนไลน์ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 อย่างไรก็ตาม หากผ่านพ้น 3 เดือนไปแล้ว ผู้เข้าร่วมมาตรการเยียวยาน้ำท่วมต้องชำระดอกเบี้ยตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ แต่หากท่านประเมินแล้วว่าไม่สามารถชำระเงินเงินกู้ฉุกเฉินได้ ก็ให้ท่านลงทะเบียนเข้าร่วมปรับปรุงโครงสร้างหนี้แทนเพื่อรับการผ่อนปรนในลำดับต่อไป

 

มาตรการเยียวยาน้ำท่วม ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 2565 

เหตุการณ์น้ำท่วม 2565 ได้ส่งผลต่อผู้ประสบภัยน้ำท่วมอย่างหนักหนาสาหัส เป็นเหตุให้ธนาคารของรัฐยื่นมาเข้ามาช่วยเหลือเยียวยาผ่านมาตรการเยียวยาน้ำท่วมไม่ว่าจะเป็น ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รวมไปถึงธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงค์) สำหรับมาตรการเยียวยาน้ำท่วมของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยมีความน่าสนใจคือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการเยียวยาน้ำท่วมจะสามารถพักชำระเงินต้นได้นานถึง 6 เดือน พร้อมทั้งยกเว้นค่าชำระในกรณีผิดนัด นอกจากนี้ ยังสามารถขอขยายเวลาชำระให้นานขึ้นภายใต้เงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดไว้ได้อีกด้วยเช่นกัน

จะเห็นได้ว่าธนาคารแต่ละแห่งจะมีมาตรการเยียวยาน้ำท่วมที่คล้าย ๆ กัน บางแห่งให้เงินกู้ฉุกเฉินพร้อมทั้งปลอดชำระ 3 เดือนแรกอย่างธนาคารออมสิน ในขณะที่ธนาคารบางแห่งอย่างเช่นธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยมุ่งเน้นไปที่การพักชำระหนี้เป็นหลัก อย่างไรก็ตาม สินเชื่อฉุกเฉินแต่ละแห่งต่างมีระเบียบเงื่อนไขที่ต้องเคร่งครัดและเมื่อเราได้รับเงินก้อนมาอย่างแรกที่ควรทำคือทยอยชำระสินเชื่อฉุกเฉินเหล่านี้ เพราะไม่อย่างนั้นเราจะต้องเสียดอกเบี้ยอีกจำนวนมากในภายหลัง