ลงทะเบียนโครงการเยียวยานายจ้าง พร้อมยื่นเอกสารเยียวยานายจ้างวันนี้

โครงการเยียวยานายจ้างสำหรับธุรกิจ sme ในปี 2565

ในสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อนายจ้างและลูกจ้างจนทางครม.ได้ประชุมเพื่อหาวิธีเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว จนมีมติว่าจะมีโครงการเยียวยานายจ้างที่ได้รับความกระทบจากโควิด-19 ในจังหวัดพื้นที่สีแดงเข้มเพราะจังหวัดพื้นที่สีแดงเข้มจะได้รับผลกระทบจากโควิด-19 มากที่สุดส่งผลให้การดำรงชีพของประชาชนเป็นไปได้อย่างไรยากลำบากดังนั้นทางออกที่สามารถจะช่วยเหลือลูกจ้างได้ก็คือ การมีโครงการเยียวยานายจ้างขึ้นมาเพราะหากนายจ้างที่เข้าร่วมโครงการเยียวยาจะไม่สามารถปลดพนักงานได้ซึ่งเป็นเงื่อนไขหลักในการเยียวยานายจ้างมาตรการโครงการเยียวยานายจ้างจะได้เฉพาะลูกจ้างสัญชาติไทยเท่านั้นโดยนายจ้างจะต้องประกอบธุรกิจ sme และมีลูกจ้างไม่เกิน 200 คน ซึ่งจะเช็ จากจำนวนลูกจ้างที่ได้นำส่งเงินสมทบที่ประกันสังคมในแต่ละเดือน

โครงการเยียวยานายจ้างระยะเวลา 3 เดือน

สำหรับนายจ้างที่ได้รับความเดือดร้อนจากโควิด-19 สามารถลงทะเบียนขอเงินเยียวยานายจ้าง 3 เดือนกับทางประกันสังคมได้ ทางประกันสังคมจะให้เงินเยียวยานายจ้าง 3 เดือนแต่จำนวนลูกจ้างจะต้องไม่เกิน 200 คนซึ่งหากคุณมีลูกจ้าง 200 คนแล้วคุณได้รับเงิน 3,000 บาทต่อจำนวนลูกจ้างก็เท่ากับว่า คุณจะได้รับเงินเยียวยานายจ้าง 600,000 บาท โดยเงินจำนวนนี้ ทางประกันสังคมจะโอนเข้าสู่บัญชีของคุณทันทีเมื่อ ระบบได้อนุมัติโครงการเยียวยานายจ้างเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วโดยที่คุณไม่จำเป็นต้องเดินทางมาที่ประกันสังคมเพื่อขอรับเงินเยียวยานายจ้าง เพื่อเป็นการลดการติดเชื้อโควิค-19 เพราะในตอนนี้ประเทศไทยยังมีอัตราการติดเชื้อโควิด-19 สูงอยู่ การที่จะช่วยลดการแพร่ระบาดโควิด-19 ได้ดีก็คือ การอยู่บ้านนายจ้างที่ต้องการเข้าร่วมโครงการเยียวยานายจ้างสามารถลงทะเบียนเยียวยานายจ้าง ได้ที่เว็บไซต์ประกันสังคม 

เงื่อนไขเมื่อเข้าร่วมโครงการเยียวยานายจ้าง เมื่อได้เข้าร่วมโครงการเยียวยาจะมีเงื่อนไขดังนี้

ทางนายจ้างไม่สามารถเลิกจ้างพนักงานต่ำกว่าร้อยละ 95 ในระหว่างที่กำลังเข้าร่วมโครงการเยียวยานายจ้างอยู่

เงินเยียวยานายจ้างจะคำนวณตามยอดอัตราการจ้างงานจริงในทุกเดือน ซึ่งจะพิจารณาจากจำนวนลูกจ้างที่นายจ้างได้นำเงินสมทบส่งประกันสังคมในแต่ละเดือน

การยื่นเอกสารเยียวยานายจ้าง ในกรณีที่มีการจ้างงานเพิ่มขึ้นก็จะได้รับเงินอุดหนุนตามจำนวนการจ้างงานจริง แต่จะต้องไม่เกินร้อยละ 5 ของจำนวนลูกจ้างซึ่งจะต้องเป็นสัญชาติไทยเท่านั้นจึงจะสามารถได้รับเงินเยียวยานายจ้าง 3 เดือน

ทางรัฐบาลจะทำการจ่ายเงินเยียวยาให้กับนายจ้างที่มีลูกจ้างไม่เกิน 200 คนสามารถขอรับเงินเยียวยานายจ้างได้ที่เว็บไซต์ประกันสังคมซึ่งสามารถทำผ่านระบบออนไลน์ได้เลย โดยสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมโครงการเยียวยานายจ้างในเดือนตุลาคม 2565 และสามารถเช็คเงินเยียวยานายจ้างได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนจนถึงเดือนมกราคม 2565 ซึ่งจะเป็นการเยียวยานายจ้าง 3 เดือน