ลงทะเบียนว่างงานมาตรา 33 ตรวจสอบสิทธิและเงื่อนไขในการรับเงินชดเชยปี 2565/2022

แจ้งด่วน! ก่อนเลยกำหนด ลงทะเบียนว่างงานมาตรา 33 ได้ที่ไหน ว่างงานแล้วต้องรับสิทธิอะไรบ้าง 2565

เชื่อว่าหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าเมื่อว่างงานแล้ว จะต้องลงทะเบียนว่างงานมาตรา 33 อย่างไรบ้าง วันนี้เรามาเช็คสิทธิประกันสังคมมาตรา 33 ว่างงาน กันเลยดีกว่า 

 

ลงทะเบียนว่างงานมาตรา 33 คืออะไร ว่างงานแล้วต้องยื่นเรื่องอะไรบ้าง 

ผู้ที่อยู่ในประกันสังคมและว่างงานมาตรา 33 มีสิทธิประกันสังคมมาตรา 33 ดังนี้

  1. รับแจ้งว่างงานประกันสังคม เพื่อรับประกันสังคมว่างงานเงินชดเชย ตามเงื่อนไขที่ออกจากงาน โดยจะแบ่งวงเงินการจ่ายตามสัดส่วน
  2. ลงทะเบียนว่างงานมาตรา 33 ได้ที่กรมการจัดหางาน DOE โดยจะสามารถลงทะเบียนว่างงานออนไลน์ได้
  3. หากต้องการเป็นผู้ประกันตนต่อ จะได้รับสิทธิเหมือนมาตรา 33 โดยจะเป็นผู้ประกันตน 39 แทน จะต้องแจ้งเรื่องเมื่อมีการลงทะเบียนว่างงานประกันสังคมทันที หากมาดำเนินการภายหลัง เกิน 3 เดือนจะไม่ได้รับสิทธิ และจะกลับมาเป็นผู้ประกันตนได้แค่มาตรา 40 เท่านั้น 

เมื่อเช็คสิทธิประกันสังคมมาตรา 33 ว่างงานอย่างนี้แล้ว หลายคนเลือกที่จะต่อมาตรา 39 เพราะยังได้รับสิทธิหลายอย่าง เช่น การคลอดบุตร การเลี้ยงดูบุตรเป็นต้น วงเงินที่สมทบจะไม่ถึง 750 เหมือนตอนที่ถูกหักจากตอนเป็นพนักงาน ทั้งนี้ จะต้องส่งเงินสมทบให้ครบตามกำหนดด้วยเช่นกัน แนะนำว่าหลายคนมาเปลี่ยนใจทีหลังก็ทำให้พลาดรับสิทธิที่เรามีสิทธิได้ไปอย่างน่าเสียดาย 

 

ลงทะเบียนว่างงานมาตรา 33 ได้ที่ไหนบ้าง 

การลงทะเบียนว่างงานมาตรา 33 สามารถทำได้ 2 ช่องทาง หลัก ๆ คือ 

  1. ลงทะเบียนว่างงานออนไลน์ได้ที่ เว็บไซด์กรมการจัดหางาน DOE คือ https://e-service.doe.go.th
  2. สามารถแจ้งว่างงานประกันสังคม และผู้ประกันตนตามมาตรา 33 สามารถยื่นเรื่องโดยตรงกับกองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน ของกรมการจัดหางานก็ได้เช่นกัน 

สอบถามข้อมูลแจ้งว่างงานประกันสังคมโทรศัพท์ 02-2469292 หรือติดต่อที่สายด่วน 1506 กด 2

 

ลงทะเบียนว่างงานมาตรา 33 เตรียมเอกสารสิทธิประกันสังคมมาตรา 33

  • ใช้แบบฟอร์ม “แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน ในกรณีว่างงาน หรือ สปส. 2-01/7” สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซด์ของประกันสังคมหรือกรอกที่สำนักงานประกันสังคมได้เลย โดยการไปแจ้งว่างงานประกันสังคม เกี่ยวกับประกันสังคมว่างงานเงินชดเชย
  • เตรียมประชาชน + สำเนาบัตรประชาชน (เซ็นรับรอง)
  • เตรียมรูปถ่ายผู้ลงทะเบียนว่างงานประกันสังคมมาตรา 33 ปัจจุบัน ขนาด 1 นิ้ว 1 รูป 
  • เอกสารผู้ ลงทะเบียนว่างงานมาตรา 33 ได้แก่ หนังสือรองรับการลาอออกจากงาน ให้เตรียมสำเนาการแจ้งการลาออก หรือสปส. 6-09 สามารถขอได้ที่แผนกบุคคลของบริษัท กรณีที่ไม่มีเอกสารดังกล่าว ก็จะยังสามารถลงทะเบียนว่างงานประกันสังคมออนไลน์มาตรา 33ได้
  • หนังสือกรณีที่ถูกเลิกจ้าง แจ้งให้ออกจากงาน (ถ้ามี) เพราะจะแสดงสิทธิการรับเงินต่างจากลาออกเอง

สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร ถ่ายเอกสารหน้าแรกของสมุดมาได้เลย ซึ่งจะต้องเป็นของผู้ประกันตนที่ว่างงานมาตรา 33 ในการรับสิทธิประกันสังคมมาตรา 33