สัญญายืมเงินแบบถูกกฎหมายเป็นแบบไหน สินเชื่อส่วนบุคคลคืออะไร 2565/2022

สัญญายืมเงินส่วนบุคคลแบบถูกกฎหมาย องค์ประกอบสัญญายืมเงินมีอะไรบ้าง 2022 (2565)

เรื่องการยืมเงิน กู้เงินแม้จะเป็นเพื่อน พี่น้อง ญาติ หรือคนทั่วไปใด ๆ แล้ว หากต้องการใช้เงินด่วนจริง ๆ ถึงอย่างไรก็ยังคงจำเป็นต้องมีสัญญายืมเงินส่วนบุคคลเป็นลายลักษณ์อักษณด้วย แต่ถึงกระนั้นบางคนอาจจะมองข้าม หรือไม่รู้จะเริ่มต้นร่างสัญญายืมเงินอย่างไรแบบถูกกฎหมาย เรื่องเหล่านี้เราไม่รอช้ามีข้อมูลมาบอกต่อเพื่อเป็นประโยชน์สำหรับผู้อยากได้เงินด่วนวันนี้

สัญญายืมเงินส่วนบุคคล สินเชื่อส่วนบุคคลคืออะไร? 2022 (2565)

สินเชื่อส่วนบุคคลออนไลน์ ก็คือ วงเงินของสินเชื่ออเนกประสงค์ที่เราสามารถนำเงินไปใช้จ่ายได้ตามต้องการ โดยการอนุมัตินั้นทางธนาคาร หรือสถาบันการเงินจะดูปัจจัยต่าง ๆ โดยเฉพาะเงินเดือน หรือความสามารถในการผ่อนจ่ายหนี้เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้การปล่อยกู้มากขึ้น ผู้กู้ต้องมีประวัติดี เงินเดือนรับสม่ำเสมอ มั่นคง จุดเด่นจะไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลมาเกี่ยวข้อง อนุมัติวงเงินให้สูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของเงินเดือนที่ได้รับ มีระยะเวลาการผ่อนจ่ายหนี้ชัดเจน แน่นอนว่าเมื่อเราตกลงขอสินเชื่อก็จะต้องทำสัญญาการยืมเงิน

สัญญายืมเงินส่วนบุคคล กับองค์ประกอบสัญญา 2022 (2565)

องค์ประกอบสัญญายืมเงินกรณีที่เป็นการยืมเงินทั่วไปกันเอง อย่าง ยืมเงินเพื่อน ยืมเงินญาติผู้ใหญ่วงเงินสูง ๆ จำเป็นต้องรู้เอาไว้ (กู้สินเชื่อธนาคาร สถาบันการเงินก็ใช้องค์ประกอบนี้) ซึ่งสัญญายืมเงินส่วนบุคคลแบบไม่มีหลักทรัพย์จะมี

  • วันที่กู้ยืม
  • ชื่อ – นามสกุล อายุ ที่อยู่ของผู้กู้
  • ชื่อ – นามสกุล อายุ ที่อยู่ของผู้ให้กู้
  • สิ่งที่ตกลงทำในใบสัญญายืมเงิน ได้แก่ วงเงินกู้, ดอกเบี้ย รวมเป็นเงินเท่าไหร่, ระยะเวลาการผ่อนจ่ายหนี้ วันที่จ่ายดอกเบี้ยของทุก ๆ เดือน และหากทำผิดสัญญาผู้ให้กู้จะบอกเลิกสัญญาและผู้กู้ต้องคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยทันที
  • ลงลายมือชื่อ ทั้งผู้กู้ ผู้ให้กู้ และพยาน 2 คน 
  • มีข้อสังเกตหากผ่อนรายวัน (ดอกกเบี้ยรวมเงินต้น) ผู้กู้จะจ่ายให้เดือนละกี่บาท ทุกวันที่เท่าไหร่ของเดือน แล้วเริ่มตั้งแต่เดือนไหน สิ้นสุดเดือนไหน เป็นอันจบสัญญายืมเงินส่วนบุคคล

สิ่งที่ต้องระวังในการทำสัญญายืมเงินส่วนบุคคลด้วยตนเอง

สัญญายืมเงินหากเป็นธนาคาร หรือสถาบันการเงิน เช่น สินเชื่อ kkp ก็คงไม่ต้องกังวลมากเพราะส่วนใหญ่ก็จะเป็นสัญญายืมเงินแบบถูกกฎหมายอยู่แล้ว แต่ในกรณีที่ต้องมีวิธีทำกันเองต้องระวังรายละเอียดให้ดี โดยเฉพาะผู้ให้กู้ต้องอ่านหมด ทั้งด้านหน้าและด้านหลังเพราะเราก็ไม่รู้ว่าผู้กู้จะเขียนอะไรลงไปบ้าง หากข้องใจเรื่องไหนให้ถามผู้กู้ทันที และหากเห็นว่าไม่เป็นธรรมก็ต้องพูดคุยตกลงกันใหม่ เพื่อผลประโยชน์ของตนเองทําสัญญายืมเงิน

และทั้งหมดนี้ก็เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับสัญญายืมเงินทั่วไปที่เราควรให้ความสำคัญและไม่อาจละเลยอีกต่อไป โดยเฉพาะการยืมเงินกู้เงินกันเอง ที่เรื่องเงิน ๆ ทอง ๆ ในอนาคตไม่เข้าใครออกใคร ผู้ให้กู้ดีแต่ผู้กู้โกงกันมาหลายคนแล้วก็มี

แบบฟอร์ม สัญญา ยืมเงิน 2022 ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง

วันที่กู้ยืมและชื่อ – นามสกุล อายุ ที่อยู่ของผู้กู้ซึ่งสามารถอ่านรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์

แบบฟอร์ม สัญญา ยืมเงิน 2022 ออนไลน์

สามารถอ่านรายละเอียดการเขียนแบบฟอร์ม สัญญา ยืมเงินได้ที่เว็บไซต์ https://www.aahri.in.th/

สิ่งที่ต้องระวังในการทำสัญญายืมเงินส่วนบุคคลด้วยตนเอง

รายละเอียดในสัญญา ยืมเงิน 2022 ว่ามีรายละเอียดอย่างไรบ้าง หากเห็นว่าไม่เป็นธรรมก็ต้องพูดคุยตกลงกันใหม่ เพื่อผลประโยชน์ของตนเองทําสัญญายืมเงิน