เงินเยียวยาประกันสังคมมาตรา 40 รอบ 2 เข้าวันไหน ตรวจสอบเงินเยียวยาประกันสังคมล่าสุด

ตรวจสอบสิทธิ์ได้จาก www.sso.go.th

ณ ตอนนี้รัฐบาลไทยได้ยื่นมือเข้าช่วยเหลือพี่น้องคนไทยทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจที่ตกต่ำและอัตราการเลิกจ้างงานที่เพิ่มขึ้น  โดยเป็นการที่รัฐบาลได้ช่วยเหลือพนักงานหรือลูกจ้างที่ได้ลงทะเบียนประกันสังคมมาตรา 40 รอบ 2ไว้   ซึ่งก่อนหน้านี้รัฐบาลได้เปิดให้พนักงานหรือลูกจ้างที่จ่ายให้กับประกันสังคมมาตรา 40 รอบ 2 ได้ลงทะเบียนเงินเยียวยาประกันสังคมมาตรา 40 รอบที่ 1ส่วนพนักงานหรือลูกจ้างท่านใดที่ตกค้างหรือยังไม่ได้ลงทะเบียนรับเงินเยียวยาประกันสังคมมาตรา 40 ของรอบที่ 1/2 นั้น  ท่านสามารถเข้าไปตรวจสอบสิทธิ์ได้จาก www.sso.go.th  เพื่อให้ท่านได้ทราบว่าได้ลงทะเบียนเรียบร้อยหรือยัง แต่ท่านใดที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนรับเงินเยียวยาประกันสังคมมาตรา 40 รอบที่ 1/2 รัฐบาลเปิดให้ลงทะเบียนเงินเยียวยาประกันสังคมมาตรา 40 รอบที่ 2  ซึ่งเป็นรอบเก็บตกและรอบที่ 2 นี้จะให้สิทธิ์ผู้ที่ประกันตนตามมาตรา 40 เฉพาะพื้นที่สีแดงเข้ม  จำนวน 29 จังหวัด  และท่านที่ไม่แน่ใจว่าท่านอยู่ในกลุ่มเงินเยียวยาประกันสังคม รอบ 2 หรือไม่  ท่านสามารถเช็คสิทธิ์เงินเยียวยามาตรา 40  รอบที่ 2  โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ออนไลน์ www.sso.go.th  ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตน ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบสิทธิ์โครงการเงินเยียวยาประกันสังคมมาตรา 40 รอบ 2 

เงินเยียวยาประกันสังคมมาตรา 40 รอบ 2 เงินเข้าวันไหน สามารถรู้ได้อย่างไร

สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเงินเยียวยาประกันสังคมมาตรา 40 รอบที่ 2 เงินที่จะโอนเข้าบัญชีนั้นจะแตกต่างจากผู้ที่ลงทะเบียนเงินเยียวยาประกันสังคมมาตรา 40  รอบที่ 1  ในส่วนของการลงทะเบียนรอบที่ 1 จะเป็นการโอนเข้าบัญชีที่ผูกกับเลขบัตรประชาชนของผู้ที่ลงทะเบียนรับเงินเยียวยาประกันสังคมมาตรา 40 รอบ 2   ส่วนของผู้ที่ลงทะเบียนรับเงินเยียวยาประกันสังคมมาตรา 40   รอบที่ 2 นั้น  ซึ่งเป็นการที่รัฐบาลโอนเงินเยียวยาให้กับผู้ประกันตนในพื้นที่สีแดงเข้ม เพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพให้คนละ 5,000 บาท  ผ่านการโอนเงินเยียวยาประกันสังคม ผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกบัญชีกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนเท่านั้น จนถึง วัน 31 ตุลาคม 2565  ส่วนท่านใดที่มีสิทธิ์รับเงินเยียวยาประกันสังคม 40 แต่ยังไม่มีบัญชีพร้อมเพย์รีบไปดำเนินการโดยด่วน ถ้าล่าช้าท่านอาจจะเสียสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาประกันสังคมมาตรา 40 รอบ 2 ในรอบเก็บตกครั้งนี้

มาดูวิธีเช็คเงินเยียวยามาตรา 40 รอบ 2 และเงื่อนไขของผู้ประกันตนตามมาตรา 40 มีอะไรบ้าง

รัฐบาลจะช่วยเหลือเงินเยียวยาสำหรับผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่สีแดงเข้มหรือพื้นที่ประกาศ ล็อกดาวน์ จำนวน 29  จังหวัด  ซึ่งจะให้ท่านที่อยู่ในพื้นที่ได้เข้าไปตรวจสอบสิทธิ์ รอบ 2จาก www.sso.go.th  โดยขั้นตอนในการตรวจสอบสิทธิ์เพียงท่านกรองเลขบัตรประชาชนของท่าและรหัสภาพให้ถูกต้อง ระบบจะทำการยื่นยันสิทธิ์ว่าท่านอยู่ในเงื่อนไขของผู้ที่จะได้รับเงินเยียวยาประกันสังคมมาตรา 40 หรือไม่  โดยเงื่อนไขของผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ในรอบที่ 2 จะให้ผู้ที่อยู่ในพื้นที่สีแดงหรือพื้นที่ประกาศ ล็อกดาวน์และต้องเป็นผู้ที่ประกันตนตามมาตรา 40  สัญชาติไทย และไม่เป็นข้าราชการหรือผู้ที่ได้รับเงินบำนาญจากกรมบัญชีกลาง เป็นต้น