สลาก 80 มีจริงไหม? เข้าร่วมโครงการสลาก 80 พร้อมป้องการขายสลากเกินราคากฎหมายกำหนด

โครงการสลาก 80 คืออะไร?

โครงการสลาก 80 เป็นหนึ่งในโครงการของขวัญปีใหม่ 2565 โดยจุดเด่นคือขยายจุดขายสลาก 80 บาทให้ประชาชนได้ซื้อเพื่อแก้ไขปัญหาขายสลากเกินราคากฎหมาย ทั้งนี้ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้แบ่งระยะเวลา 2 รอบด้วยกัน รอบแรกคือตั้งแต่งวดวันที่ 17 มกราคม 2565 ขยายร้านขายสลากราคา 80 จำนวน 34 จุด และรอบที่ 2 มรการเปิดรับร้านค้าตัวแทนจำหน่ายสลากทั่วประเทศไม่เกิน 1000 ร้านค้า สำหรับท่านที่เข้าร่วมโครงการสลาก 80 แล้วผ่านหลักเกณฑ์ที่กำหนดแต่ไม่ผ่านการคัดเลือกให้ท่านลงทะเบียนสำรองโครงการสลาก 80 แทน ซึ่งจะมีระยะเวลา 1 ปีด้วยกัน หากถามว่าในปี 2022 โครงการดังกล่าวหมดเขตตอนไหน ตอบได้ว่าหมดเขตวันที่ 24 มกราคม 2565 กล่าวได้ว่าสลาก 80 เกิดขึ้นมาเพื่อป้องกันสลากกินแบ่งรัฐบาลขายเกินราคาที่เราเห็นตามชีวอตประจำวันและตามข่าวหนังสือพิมพ์ สำหรับผู้ที่สนใจสามารถศึกษาวิธีเข้าร่วมและลงทะเบียนได้เลย

 

เงื่อนไขผู้สมัครเข้าร่วมโครงการสลาก 80

ช่วงต้นปี 2022 มีพ่อค้าแม่ค้าล็อตเตอรี่หลายคนสนใจในโครงการสลาก 80 และได้ศึกษาวิธีเข้าร่วมกันมาบ้างแล้ว ซึ่งเงื่อนไขของโครงการสลาก 80 จะรับสมัครพ่อค้าแม่ค้าที่มีคุณสมบัติต่อไปนี้ คือ เป็นตัวแทนจำหน่ายสลากที่ขายสลากในจุดที่แจ้งกับเจ้าหน้าที่ไว้ อีกทั้งต้องเป็นร้านขายสลากราคา 80 ที่มีหน้าร้านชัดเจนรวมถึงมีกล้องวงจรปิดเพ่อตรวจสอบความเรียบร้อยและเป็นการแก้ปัญหาเวลามีคนมาร้องเรียน ร้านค้าจะได้มีหลักฐาน นอกจากนี้ ตัวแทนจำหน่ายสลากต้องยื่นเรื่องแก่เจ้าหน้าที่ในส่วนของวันเวลาจำหน่ายให้ชัดเจน พร้อมทั้งประกาศเวลาเปิดปิดให้แน่ชัด อนึ่ง เงื่อนไขที่สำคัญอีกประการของสลาก 80 คือทันทีที่จุดขายสลาก 80 บาท ขายสลากหมด ไม่ให้นำสลากชุดอื่นมาขายเกินราคาที่จุดจำหน่ายโดยเด็ดขาด และต้องติดป้ายหน้าร้านให้คนรู้ว่าขายสลากหมดแล้ว นับว่าเป็นสิ่งที่ดีในการมาของโครงการสลาก 80 เพราะจะได้มาแก้ปัญหาขายสลากเกินราคากฎหมายที่กำลังเกิดขึ้นทั่วประเทศในเวลานี้ หากไม่มีสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลมาดูแล คนที่มาซื้อสลากอาจโดนเอาเปรียบได้

 

รับกำหนดให้จำหน่ายสลาก 80 บาท แต่ทำไมยังมีคนขายราคาแพงกว่าที่กำหนด?

ใคร ๆ ก็รู้ว่ารัฐบาลประกาศให้จำหน่ายสลาก 80 บาท และพยายามต่อต้านคนที่ขายสลากเกินราคากฎหมายไม่ว่าจะเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากประเภทบุคคลหรือร้านค้าก็ตาม แต่แล้วปัญหาขายสลากเกินสลาก 80 บาท ก็ยังพบเห็นอยู่ทั่วไป สาเหตุที่ตัวแทนจำหน่ายสลากทำการขายสลากเกินราคากฎหมายเนื่องจากก่อนหน้าที่สลากจะถึงมือพ่อค้าแม่ค้ารายย่อย ได้มีการบวกราคาเพิ่มของคนวงในมาแล้ว ทำให้พ่อค้าแม่ค้าที่เป็นมือสุดท้ายไม่สามารถจำหน่ายสลาก 80 บาท ตามความคาดหวังของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ ดังนั้น ในปีใหม่ 2022 นี้ รัฐบาลจึงได้มีโครงการร้านขายสลากราคา 80 ขึ้นมาเพื่อให้ประชาชนได้ซื้อสลากในราคาที่ถูกต้องตามกฎหมาย อีกทั้งร้านค้าจำหน่ายยังได้ประโยชน์ในส่วนนี้ด้วย เพราะย่อมมีลูกค้ามาซื้อสลากกับตนมากขึ้น แต่ตัวแทนจำหน่ายสลากต้องปฏิบัติตนให้ได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดด้วย มิเช่นนั้นก็จะไม่ได้รับสิทธิเป็นร้านขายสลากราคา 80