ช่องทางพักหนี้เกียรตินาคิน 2565 สนใจลงทะเบียนพักชําระหนี้เกียรตินาคินล่าสุด 2022

แบ่งเบา บรรเทาความทุกข์ใจ ด้วยมาตรการพักหนี้เกียรตินาคิน 2565 จาก KKP

ทุกวันนี้ สิ่งที่ทุกคนให้ความสนใจคงหนี้พ้นสถานการณ์ของโควิด-19 ระลอกใหม่ที่มีการกลายพันธุ์ และแพร่ระบาดไปอย่างรวดเร็ว ยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ และยอดผู้เสียชีวิตในแต่ละวันเพิ่มเป็น New High ส่งผลให้ภาครัฐต้องยกระดับมาตรการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาด เพื่อควบคุมสถานการณ์ให้ดีขึ้น แต่การยกระดับความเข้มงวดของมาตรการ ส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวัน และการประกอบธุรกิจเป็นอย่างมาก ซึ่งทางธนาคารเกียรตินาคินภัทรเอง ก็ได้มีมาตรการพักหนี้เกียรตินาคิน 2565 ออกมาเพื่อให้ความช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อจากผลกระทบโควิด-19 หลายคนคงอยากรู้แล้วว่ามาตรการพักชําระหนี้เกียรตินาคินล่าสุดนี้ จะมีวิธี หรือช่องทางในการลงทะเบียนพักชําระหนี้เกียรตินาคิน 2565อย่างไรบ้างนั้น เราไปดูรายละเอียดพร้อม ๆ กันเลย

 

พักหนี้เกียรตินาคิน 2565 เป็นเวลา 2 เดือน เพื่อแบ่งเบาภาระทางการเงิน

สืบเนื่องจากนโยบายการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ในระยะ 3 ของธนาคารแห่งประเทศไทย ทางธนาคารเกียรตินาคินภัทร (KKP) ก็ได้รับต่อนโยบายดังกล่าว จึงออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อ จากผลกระทบโควิด-19 “พักหนี้เกียรตินาคิน 2565” เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนด้านการเงินให้กับลูกค้าสินเชื่อรายย่อย และสินเชื่อ SME ของทางธนาคาร

ท่ามกลางวิกฤติการแพร่ระบาดของโควิด -19 ระลอกใหม่ และมาตรการควบคุมจากภาครัฐ ส่งผลให้หลายธุรกิจต้องขาดรายได้ จากการปิดกิจการตามมาตรการควบคุม ของภาครัฐ โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การระบาดในระลอกเก่า ซึ่งทาง KKP เองก็ได้ตระหนักถึงปัญหาความเดือดร้อนในจุดนี้ จึงออกมาตรการพักหนี้เกียรตินาคิน 2565 เพื่อช่วยเหลือ และแบ่งเบาภาระทางการเงินให้กับลูกค้าสินเชื่อของธนาคาร

มาตรการพักชําระหนี้เกียรตินาคินล่าสุดนี้ ทางธนาคารจะพักการชำระทั้งเงินต้น และดอกเบี้ยให้เป็นระยะเวลา 2 เดือน โดยจะพิจารณาให้ความช่วยเหลือที่สอดคล้องตามผลกระทบ และข้อจำกัดของลูกค้าแต่ละคนเป็นรายกรณีไป

 

พักชําระหนี้เกียรตินาคินล่าสุด ใช้จ่ายไม่สะดุด พักทั้งเงิน และดอกเบี้ย

ก่อนหน้านี้ ทางธนาคารเกียรตินาคินพักชําระหนี้รอบ 2 มาแล้ว ซึ่งมาตรการพักหนี้เกียรตินาคินรอบ 2 นั้น จะเป็นการขยายเวลาพักชําระหนี้เกียรตินาคินภัทรเพิ่มอีก 3 เดือน ต่อจากมาตรการเดิมของปี 2563 ที่ผ่านมา

ในส่วนของมาตรการพักหนี้เกียรตินาคิน 2565 หรือการพักชําระหนี้เกียรตินาคินรอบ 3 นี้ เป็นมาตรการที่จะพักการชำระทั้งเงิน และดอกเบี้ย ให้กับลูกค้าสินเชื่อรายย่อย และลูกค้าสินเชื่อ SME เป็นระยะเวลา 2 เดือน ตั้งแต่งวดกรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป

สำหรับใครที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 ในปี 2022 นี้ และต้องการที่จะลงทะเบียนพักชําระหนี้เกียรตินาคิน 2565 สามารถติดต่อยื่นความประสงค์ลงทะเบียนขอรับความช่วยได้ที่ KKP Contact Center 02-165-5555 และสาขาของธนาคารทั่วประเทศ ได้ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม จนถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2565

 

ใช้ชีวิตได้อย่างอุ่นใจ ด้วยมาตรการพักหนี้เกียรตินาคิน 2565 จาก KKP

นอกจากมาตการพักหนี้เกียรตินาคิน 2565 เป็นระยะเวลา 2 เดือน สำหรับลูกค้าสินเชื่อรายย่อย และลูกค้าสินเชื่อ SME แล้ว ทางธนาคารเกียรตินาคินภัทรยังมีมาตรการความช่วยเหลืออื่น ๆ ที่จะพิจารณาให้สอดคล้องกับข้อจำกัด และผลกระทบที่แต่ละคนได้รับอีกด้วย อาทิเช่น

  • การพักการชำระค่างวด
  • การลดค่างวดลง ด้วยการขยายระยะเวลาในการผ่อนชำระหนี้
  • การให้ความช่วยเหลืออื่น ๆ ตามข้อกำหนดของแต่ละสินเชื่อ

โดยมาตรการพักหนี้เกียรตินาคิน 2565 ต่าง ๆ นี้ เป็นมาตรการเพิ่มเติมสำหรับลูกค้ารายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ระลอกใหม่ สำหรับใครที่สนใจสามารถติดต่อลงทะเบียนพักชําระหนี้เกียรตินาคิน 2565 ได้ที่ธนาคาร KKP ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือลงทะเบียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ Bank.kkpfg.com ของธนาคาร ได้ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 นี้ 

มาตรการพักหนี้เกียรตินาคิน 2565 เป็นมาตรการช่วยเหลือสำหรับลูกค้าสินเชื่อรายย่อย และ SME ของธนาคาร โดยจะพักการชำระให้ทั้งเงินต้น และดอกเบี้ยเลยเดียว นอกจากนี้ยังมีมาตรการความช่วยเหลืออื่น ๆ ที่พิจารณาให้ตามความเหมาะสมเป็นกรณีไปอีกด้วย และถ้าหากใครที่ต้องการสอบถามรายละเอียด หรือข้อมูลต่าง ๆ เพิ่มเติม สามารถติกต่อได้ที่ KKP Contact Center 02-165-5555