ดอกเบี้ยเงินฝากแบบไหนให้ผลตอบแทนสูงสุด เช็คด่วนดอกเบี้ยเงินฝาก 2565 หรือฝากประจำแบบไหนดี

  1. ดอกเบี้ยเงินฝาก

ที่มา :

ดอกเบี้ยเงินฝากคืออะไร?

ดอกเบี้ยเงินฝากคือ  เงินที่สถาบันการเงินจ่ายให้แก่ผู้ฝากเงินเพื่อเป็นผลตอบแทนในการนำเงินมาฝากไว้กับทางสถาบันการเงินหรือธนาคาร โดยอัตราดอกเบี้ยเงินฝากจะอยู่ในรปแบบเป็นร้อยละต่อปี ซึ่งดอกเบี้ยเงินฝากหลายประเภท และหลายอัตรา โดยทั่วไปขึ้นอยู่กับระยะเวลาการฝากเงินและเงื่อนไขการถอนเงิน  การคำนวณอัตราดอกเบี้ยเงินฝากมีแนวคิดแบบการคิดดอกเบี้ยแบบทบต้น (Compound Interest Rate) ที่จะนำดอกเบี้ยที่ได้รับในงวดก่อนมารวมเป็นเงินตั้งต้นเพื่อคำนวณดอกเบี้ยในงวดต่อไป หรือเป็นที่เข้าใจกันว่าเป็นดอกเบี้ยของดอกเบี้ย ถ้าระยะเวลาการฝากนานเท่าไหร่ ดอกเบี้ยที่เราจะได้รับกลับคืนมายิ่งมากขึ้น เนื่องจากปริมาณของเงินต้นที่เพิ่มขึ้นทุกปีอันมาจากดอกเบี้ยเงินฝากในเดือนก่อน ๆ หน้าที่ทบกันมาจนสร้างเป็นตัวคูณของผลตอบแทน

 

ประเภทของดอกเบี้ยเงินฝาก

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่ เงินฝากประจํา (Fixed Deposit Account) และ เงินฝากออมทรัพย์ (Saving Deposit Account) 

บัญชีเงินฝากประจําคืออะไร?

ที่มา :

บัญชีเงินฝากประจํา คือการฝากเงินที่มีระยะเวลากำหนดแน่ชัดตามเงื่อนไขและข้อตกลงของสถาบันการเงิน จะมีทั้ง 3 เดือน 6 เดือน หรือ ฝากประจํา 12 เดือน เป็นต้น แต่ไม่จำเป็นต้องฝากทุกเดือน ซึ่งการฝากประจำเหมาะกับผู้ที่มีเงินคงเหลือ หรือเงินเย็นที่ไม่ได้รีบร้อนใช้มากกว่าผู้ที่มีความเสี่ยงเรื่องการใช้จ่ายเงินแบบฉุกเฉิน เนื่องจากเป็นการฝากเงินที่มีความยืดหยุ่นน้อย และควรเป็นผู้ที่มีรายได้ประจำที่สามารถวางแผนหรือประเมินค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนได้ โดยการจ่ายดอกเบี้ยของบัญชีประเภทนี้จะจ่ายดอกเบี้ยเพียงครั้งเดียว เงื่อนไขที่สำคัญคือเมื่อถึงเวลาครบกำหนดดอกเบี้ยเงินฝากที่ได้รับจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายอีก 15% และไม่สามารถถอนออกก่อนระยะเวลาที่กำหนดไว้ หรือถ้าจำเป็นต้องถอนออกจริง ๆ จะต้องทำการปิดบัญชีและจะไม่ได้รับดอกเบี้ยเงินฝากในอัตราที่ตกลงไว้ตามเงื่อนไข หรือกรณีที่ถอนก่อนกำหนดแต่ฝากไว้นานถึงเวลาที่กำหนดแล้ว อาจจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์  ในการเปิดบัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษี มี 2 รูปแบบ ได้แก่ การฝากแบบเป็นก้อนเดียวหนึ่งครั้งจนครบกำหนด และอีกรูปแบบหนึ่งคือ “ เงินฝากประจำปลอดภาษี ” โดยผู้ฝากจะต้องฝากเงินทุกๆ เดือนเป็นจำนวนเท่ากันตลอดอายุสัญญา ซึ่งการเปิดบัญชีเงินฝากประจำแบบปลอดภาษีจะมีสิทธิเปิดได้คนละ 1 บัญชีเท่านั้น แม้จะเป็นบัญชีต่างธนาคารกันก็ตาม  

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์คืออะไร?

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ คือการฝากเงินแบบไม่มีกำหนดระยะเวลาในการฝาก และไม่จำเป็นจะต้องฝากเงินในจำนวนที่เท่ากันในแต่ละครั้ง ไม่ว่าจะเป็นการฝากแบบก้อนใหญ่ หรือทยอยฝากทีละน้อยก็สามารถทำได้ โดยการตอบแทนหรือดอกเบี้ยที่จะได้รับงากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์จะคิดอัตราดอกเบี้ยเป็นรายวัน ซึ่งจะทำการคืนให้ทางบัญชีในทุก ๆ ระยะ 6 เดือน หรือปีละ 2 ครั้ง ในสิ้นเดือนมิถุนายนและธันวาคมของทุกปี  แต่ดอกเบี้ยที่ได้รับจากการฝากเงินประเภทนี้จะมีอัตราดอกเบี้ยเงินฝากต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับการฝากเงินในรูปแบบอื่น ๆ เนื่องจากเป็นบัญชีที่มีสภาพคล่องสูง มีความยืดหยุ่นมาก และสามารถถอนเงินออกมาได้ทุกเมื่อ ดังนั้นการฝากเงินออมทรัพย์จึงเหมาะกับคนที่มีรายได้ไม่แน่นอน หรือนักออมเงินรายย่อย รวมถึงมนุษย์เงินเดือนที่ยังมีภาระการใช้จ่ายที่ไม่มั่นคง

ตัวอย่างบริษัท เว็ปไซต์ หรือผู้อนุมัติการให้บริการ

ปัจจุบันมีสถาบันการเงิน หรือธนาคารหลายเจ้าที่มีการเพิ่มอัตราผลตอบแทนของบัญชีเงินฝาก โดยในส่วนนี้จะมาพูดถึงประเด็นยอดฮิตที่ว่า ฝากเงินธนาคารไหนดี ดอกเบี้ยเงินฝากสูง 2565 เพื่อเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจว่าฝากเงินธนาคารไหนดีดอกเบี้ยสูง 2565และธนาคารไหนดอกเบี้ยเยอะสุด ซึ่งจะแบ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากแบบออมทรัพย์ และเงินฝากประจำแบบทั้ง 3 เดือน 6 เดือน และ 12 เดือน รายละเอียดดังตารางด้านล่าง

ธนาคาร ดอกเบี้ยเงินฝาก
ออมทรัพย์
ฝากประจำ 
3 เดือน
ฝากประจำ
6 เดือน
ฝากประจำ 
12 เดือน
ไทยเครดิต 0.40% 0.95% 0.95% 1.20-1.35%
ไอซีบีซี 0.35-1.00% 0.70% 0.80% 0.95%
ทิสโก้ 0.25-2.00% 0.65% 0.70% 0.85%
กรุงเทพ 0.25% 0.375% 0.50% 0.50%
กรุงไทย 0.25% 0.32% 0.40% 0.40%
กสิกรไทย 0.25% 0.32% 0.40% 0.40%
ไทยพาณิชย์ 0.25% 0.32% 0.40% 0.40%
กรุงศรีอยุธยา 0.25% 0.32% 0.40% 0.40%
ซีไอเอ็มบีไทย 0.20% 0.50% 0.60% 0.75%

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย ( อ้างอิง ณ วันที่ 5 ก.พ. พ.ศ.2565)

และนอกจากนี้ได้ยกตัวอย่างอัตราเงินฝากของธนาคารล่าสุด 2022  ที่เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมาให้พิจารณากัน ดังนี้

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมสิน

ที่มา : 

ธนาคารออมสินเป็นธนาคารที่ให้บริการการฝากเงินในหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการฝากออมทรัพย์ ฝากประจำ การออมเงินดอกเบี้ยสูง รวมไปถึงออมสลากออมสิน ซึ่งดอกเบี้ยเงินฝาก 2565 แบบฝากประจำของธนาคารออมสินมักมีโปรโมชั่นที่ค่อนข้างน่าสนใจ อย่างเช่น เงินฝากประจำรายเดือนยกเว้นภาษี ซึ่งจะได้รับดอกเบี้ยฝากประจำ สูงถึง 1.30% ต่อปี มีระยะเวลาการฝาก 24 เดือน และยังงดเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้อีกด้วย ในส่วนของการฝากเงินแบบออมเงินดอกเบี้ยสูงแบบฝากประจำมีให้เลือกตั้งแต่น้อยสุด คือ 3 เดือน/ 6 เดือน/ 9 เดือน/ 12 เดือน / 24 เดือน ไปจนถึงสูงสุดที่ 36 เดือน โดยสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมของแต่ละผลิตภัณฑ์ได้ที่เว็ปไซต์ของธนาคารออมสิน 

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากไทยพาณิชย์

ที่มา :

การฝากเงินของธนาคารไทยพาณิชย์ล่าสุดก็มีการออกผลิตภัณฑ์ดอกเบี้ยสูงที่น่าสนใจเช่นกัน อย่างบัญชีเงินฝากระยะยาว แบบฝากประจำทุกเดือน ที่ให้ดอกเบี้ยเงินฝากสูงสุด 1.60% ต่อปี โดยสามารถเลือกฝากได้ขั้นต่ำ 24 เดือน หรือ 36 เดือน ส่วนบัญชีฝากประจำแบบปกติมีให้เลือกฝากต่ำสุด 3 เดือน ยอดเปิดบัญชีเริ่มต้นเพียง 1,000 บาท ในส่วนของบัญชีเงินฝากแบบออมทรัพย์ กำหนดเงินฝากขั้นต่ำเพียงแค่ 500 บาทเท่านั้น โดยให้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากอยู่ที่ 0.25% จ่ายให้ในปลายเดือนมิถุนายน และธันวาคมของทุกปี ซึ่งบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของธนาคารไทยพาณิชย์บางผลิตภัณฑ์ก็มาพร้อมสิทธิพิเศษอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นประกันภัย หรือประกันอุบัติเหตุ สามารถดูข้อมูลรายละเอียดของแต่ละผลิตภัณฑ์ได้ที่เว็ปไซต์ของธนาคารไทยพาณิชย์ 

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากกสิกรไทย

ที่มา :

สำหรับการฝากเงินแบบฝากประจำดอกเบี้ยสูงของธนาคารกสิกรไทย คือบัญชีเงินฝากทวีทรัพย์ โดยดอกเบี้ยเงินฝากสูงสุดที่ธนาคารกสิกรให้อยู่ที่ 1.25% และปลอดภาษี โดยมีวงเงินในการฝากอยู่ที่ 500-25,000 บาท และมีระยะเวลาการฝากเงิน 24 เดือน ในส่วนของบัญชีฝากประจำทั่วไปจะต่ำสุดที่ระยะการฝากเงิน 3 เดือน จะได้ดอกเบี้ยเงินฝาก 0.32% ฝากประจำ 6 เดือนหรือ ฝากประจำ 12 เดือน ดอกเบี้ย 0.4% ฝากประจำ 24 เดือน ดอกเบี้ย 0.45% และสูงสุด 36 เดือน ดอกเบี้ย 0.65% ซึ่งนอกจากการฝากเงินแบบพื้นฐานแล้ว ทางธนาคารกสิกรไทยก็มีผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่น่าสนใจให้เลือก เช่น บัญชีเงินฝากสำหรับผู้สูงวัย คนวัยเกษียณ หรือแบบครอบครัว เป็นต้น โดยสามารถเข้าไปชมผลิตภัณฑ์อื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่เว็ปไซต์ของธนาคารกสิกรไทย 

เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของดอกเบี้ยเงินฝาก

เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียระหว่างบัญชีเงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์ คือ บัญชีเงินฝากประจําได้รับอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าเงินฝากออมทรัพย์ปกติและเงินฝากกระแสรายวัน รวมถึงยังมีความเสี่ยงต่ำกว่าการลงทุนในหุ้นหรือกองทุน และสามารถใช้เป็นหลักค้ำประกันในการกู้ได้ ซึ่งเงินฝากประจำถ้าหากมีการฝากเงินในจำนวนมากตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดไว้ อาจจะมีการมอบสิทธิประโยชน์อื่น ๆ เพิ่มเติม และนอกเหนือจากบัญชีเงินฝากประจำแบบทั่วไป ปัจจุบันได้มีอีกรูปแบบบัญชีที่คล้ายคลึงกัน คือบัญชีเงินฝากประจำแบบปลอดภาษี ซึ่งเป็นบัญชีที่งดเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 15% และมีอัตราดอกเบี้ยพิเศษที่ได้มากกว่าปกติ อันเนื่องมาจากนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมให้ประชาชนมีการออมเงินเพิ่มมากขึ้น

แต่ข้อเสียของบัญชีประเภทนี้คือ การที่มีกำหนดเวลาที่ค่อนข้างตายตัว และไม่เหมาะกับการถอนเงินออกมาใช้ก่อนถึงเวลาที่ครบกำหนด ส่วนบัญชีเงินฝากออมทรัพย์มีข้อดีคือสามารถเริ่มฝากได้ด้วยเงินจำนวนไม่มากนัก จะฝากเมื่อไหร่ถอนเมื่อไหร่ก็ได้ ง่ายและสะดวก ได้รับผลตอบแทนที่แน่นอน อีกทั้งยังสามารถใช้สมุดเงินฝากค้ำประกันเงินกู้หรือเบิกเงินเกินบัญชีได้ แต่ข้อเสียคือการได้รับผลตอบแทนที่ค่อนข้างน้อย ซึ่งเมื่อเทียบกับการฝากกับรูปแบบอื่น ๆ การฝากแบบออมทรัพย์อาจจะไม่คุ้มค่ากับผลตอบเทนที่ได้รับในเวลาที่ใกล้เคียงกัน ดังนั้นการเลือกบัญชีเงินฝากจึงต้องทำการประเมินตนเองอย่างคร่าวๆ ว่ามีรายได้และภาระการใช้จ่ายในแต่ละเดือนเป็นอย่างไร  รวมถึงมีสัดส่วนของเงินเย็นในแต่ละเดือนคงเหลือประมาณเท่าไหร่

ฝากเงินแบบไม่ถอนธนาคารไหนดี

การฝากเงินแบบไม่ถอน หรือที่ได้กล่าวไปข้างต้นว่าเป็นการฝากเงินแบบประจำดอกเบี้ยสูง และส่วนใหญ่มักจะปลอดภาษี ซึ่งเป็นการลงทุนประเภทหนึ่งที่ได้รับการยอมรับว่ามีความเสี่ยงต่ำที่สุด เพราะยังไงก็จะได้รับผลตอบแทนเมื่อครบกำหนดเวลาอย่างแน่นอน โดยสถาบันการเงินและธนาคารที่ให้ดอกเบี้ยเงินฝากสูงสุดในปีพ.ศ. 2565 มี 5 อันดับดังนี้

 

ธนาคาร ดอกเบี้ย (% ต่อปี) ระยะเวลาการฝากเงิน จำนวนเงินขั้นต่ำ (บาท)
ไทยเครดิต 2.00-2.15% 24/36 1,000
ไอซีบีซี 1.75-1.90% 24/36 1,000
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 1.80% 24 1,000
ธกส. 1.63% 24 1,000
กรุงศรี 1.30% 24/36 1,000

 

 

สรุปเงื่อนไขโดยรวมของการเปิดบัญชีฝากเงินสำหรับแบบปลอดภาษีดอกเบี้ยสูง

ธนาคารและสถาบันการเงินส่วนใหญ่จะมีข้อกำหนดที่ใกล้เคียงกันในเรื่องการขอเปิดบัญชีเงินฝากประจํา ซึ่งบัญชีเหล่านี้ที่รู้จักกันว่าเป็นบัญชีฝากเงินแบบไม่ถอนจะได้รับอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าบัญชีเงินฝากทั่ว ๆ ไป และได้รับการยกเว้นการชำระภาษี ซึ่งได้กำหนดไว้ว่า ผู้ฝากสามารถเปิดบัญชีเงินฝากดอกเบี้ยเงินฝาก สูงได้ 1 บัญชีต่อคนเท่านั้น โดยนับรวมทุกธนาคารและทุกรูปแบบระยะเวลาในการฝาก ซึ่งระยะเวลาในการฝากเงินขั้นต่ำของบัญชีฝากเงินประเภทปลอดภาษีและดอกเบี้ยสูงจะเริ่มต้นที่ 24 เดือน 36 เดือน และ 48 เดือน แล้วแต่เงื่อนไขของแต่ธนาคาร ในส่วนของจำนวนเงินเริ่มต้นในการใช้เปิดบัญชีจะกำหนดไว้ที่ขั้นต่ำ 500-1,000 บาทต่อเดือน แต่ทั้งนี้ต้องนำเงินเข้าฝากในจำนวนที่เท่ากันในทุก ๆ เดือนจนครบกำหนดเวลา และหากทำการเบิกถอนหรือปิดบัญชีเงินฝากประจําก่อนระยะเวลาฝากที่ได้ตกลงไว้กับธนาคารจะไม่ได้รับดอกเบี้ยตามที่กำหนดไว้

การคำนวณดอกเบี้ยเงินฝาก

ในส่วนสุดท้ายจะมาแสดงวิธีการการคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากแต่ละประเภทให้เข้าใจอย่างคร่าวๆ สำหรับการนำไปใช้ตัดสินใจเปิดบัญชีเงินฝากประจําที่เหมาะสมกับตัวคุณ ซึ่งแต่ละประเภทมีความแตกต่างดังนี้

 

การคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากแบบออมทรัพย์

โดยทั่วไปจะมีการคิดดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารให้ผู้ฝากทุกวัน และทำการจ่ายปีละ 2 ครั้ง (มิถุนายน และธันวาคม) ซึ่งดอกเบี้ยที่ได้รับในแต่ละงวดก็จะมารวมเป็นเงินต้นสำหรับคิดดอกเบี้ยในแต่ละวันต่อไปด้วย แต่ทั้งนี้ยังจะต้องหักภาษีชำระ ณ ที่จ่ายตามเงื่อนไขที่ว่า 

  1. หากได้รับดอกเบี้ยจากบัญชีออมทรัพย์รวมทุกบัญชีจากธนาคารแห่งเดียวกันเกิน 20,000 บาทในปีภาษีนั้น ธนาคารมีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย 15% และนำส่งกรมสรรพากรต่อไป
  2. หากมีการฝากเงินบัญชีออมทรัพย์หลายธนาคาร และมีดอกเบี้ยรวมกันทุกแห่งเกิน 20,000 บาทในปีภาษีนั้น ผู้ฝากมีหน้าที่แจ้งแก่ธนาคารผู้จ่ายดอกเบี้ย เพื่อให้ดำเนินการหักภาษี ณ ที่จ่าย และนำส่งกรมสรรพากรต่อไป

ยกตัวอย่างเช่น ฝากเงินประเภทออมทรัพย์จำนวน 10,000 บาทในวันที่ 1 มกราคม มีอัตราดอกเบี้ย 2% หากอยากรู้ว่าในวันที่ได้ดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งแรกและครั้งที่สองของปีนั้นเราจะมีเงินในบัญชีกี่บาท สามารถคิดได้จากสูตร

= จำนวนเงินต้น + [(จำนวนเงินต้น *อัตราดอกเบี้ย*จำนวนวันตั้งแต่วันเริ่มฝาก)/จำนวนวันใน 1 ปี] 

 

ในวันที่ 30 มิถุนายน จะได้มีเงินในบัญชีทั้งหมดคิดจากสูตร 

= 10,000 + [(10,000*2%*180)/365] = 10,098.63 บาท แสดงว่าปลายเดือนมิถุนายนจะได้ผลตอบแทนมา 98.63 บาทในครึ่งปีนั้น

และในวันที่ 30 ธันวาคม จะได้มีเงินในบัญชีเงินฝากประจํา

= 10,098.63 + [10,098.63*2%*184/365] = 10,200.45 บาท  ซึ่งแปลได้ว่าหากเราฝากเงินแบบไม่ถอนออกมาเลยตามระยะเวลาที่กำหนด ในปีแรกเราจะได้ผลตอบแทนกลับมา 200.45 บาท เป็นต้น

การคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากแบบฝากประจำ

โดยทั่วไปแล้วจะคิดดอกเบี้ยเงินฝาก และหักภาษีเป็นรายปี 15% ของดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาที่ได้รับ ซึ่งจะมีการนับวันครบกำหนดระยะเวลาในการฝากบัญชีเงินฝากประจําเป็นวันที่เดียวกันของเดือนถัด ๆ ไปเช่น เริ่มฝากประจำ 3 เดือน วันแรก 10 มกราคม ก็จะครบกำหนดวันชำระอีกที 10 เมษายนเป็นต้น โดยหากวันครบกำหนดจ่ายเงินคืนตรงกับวันที่ธนาคารหยุดทำการ จะถือวันวันต่อมาที่ธนาคารเปิกให้บริการจะกลายเป็นวันครบกำหนดถัดไป ซึ่งธนาคารจะทำการจ่ายดอกเบี้ยให้ผู้ฝากในวันที่หยุดทำการด้วย ยกเว้นกรณีอื่น ๆ ที่ได้ตกลงกับธนาคารตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย สนส.80/2551 

ยกตัวอย่างเช่น ฝากเงินประเภทฝากประจำ ระยะเวลา 3 เดือน จำนวน 10,000 บาท ในวันที่ 1 มกราคม มีอัตราดอกเบี้ย 3% (หลังหักภาษี 2.55%) หากอยากรู้ว่าในวันที่ได้ดอกเบี้ยครบ 1 ปี เราจะมีเงินในบัญชีเงินฝากประจํากี่บาท สามารถคิดได้จากสูตร

= {จำนวนเงินต้น + [(จำนวนเงินต้น *อัตราดอกเบี้ยหลังหักภาษี 15% *จำนวนวันตั้งแต่วันเริ่มฝาก)/จำนวนวันใน 1 ปี]}

 

ในวันที่ 1 เมษายน (ครบ 3 เดือน ครั้งที่ 1) จะได้มีเงินในบัญชีทั้งหมดคิดจากสูตร 

= 10,000 + [(10,000*2.55%*90)/365] = 10,062.88 บาท

ในวันที่ 1 กรกฎาคม (ครบ 3 เดือน ครั้งที่ 2) จะได้มีเงินในบัญชี

= 10,062.88 + [(10,062.88*2.55%*90)/365] = 10,126.85 บาท

ในวันที่ 1 ตุลาคม (ครบ 3 เดือน ครั้งที่ 3) จะได้มีเงินในบัญชี

= 10,126.85 + [(10,126.85*2.55%*90)/365] = 10,191.94 บาท

ดังนั้นในวันที่ 1 มกราคมของปีถัด (ครบรอบการฝากเงิน 1 ปี) จะได้มีเงินในบัญชีรวมดอกเบี้ยและเงินต้นทั้งหมด = 10,191.94 + [(10,191.94*2.55%*90)/365] = 10,257.45 บาท

  ซึ่งจะเห็นได้ว่าการฝากเงินจำนวน 10,000 บาทเท่ากัน การเลือกรูปแบบของบัญชีเงินฝากก็ให้ผลตอบแทนและมีเงื่อนไขในการชำระเงินที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้นจึงจำเป็นต้องศึกษาเงื่อนไขของแต่ละธนาคารหรือสถาบันการเงินที่เหมาะสมกับความมั่นคงของรายได้ เงินเย็นที่ไม่จำเป็นต้องรีบร้อนใช้ รวมถึงภาระค่าใช้จ่ายของผู้ฝากเองด้วย

 

อ้างอิง

https://www.set.or.th/set/financialplanning/glossary.do?contentId=16   

https://www.1213.or.th/th/serviceunderbot/savings/Pages/interest.aspx 

https://www.tnnthailand.com/news/tnnexclusive/103990/ 

https://bkklovehoro.com/ฝากเงินดอกเบี้ยสูง-ธนาคารไหนดี-2565/เงินฝาก/ 

https://www.moohin.com/เงินฝากประจำดอกเบี้ยสูง/