ตรวจสอบเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางล่าสุดวันนี้ เช็คสิทธิ์และวันที่แจกเงินเปราะบางรอบล่าสุด

เยียวยากลุ่มเปราะบางล่าสุด สำหรับเด็กแรกเกิด

ราว ๆ กลางปี 2565 ที่ผ่านมานี้ทางรัฐได้มีมาตรการเยียวยากลุ่มเปราะบางล่าสุดผ่านการอนุมัติเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง ทั้งนี้ เมื่อเช็คเงินกลุ่มเปราะบางพบว่ามีหลายกลุ่มที่ได้รับเยียวยากลุ่มเปราะบางล่าสุดดังกล่าว หนึ่งในนั้นคือกลุ่มเด็กแรกเกิด โดยกลุ่มเปราะบางรอบล่าสุดอย่างเด็กแรกเกิดนั้นจะได้รับเงินเยียวยาเพิ่มขึ้นจากเดิม 600 บาท รวมกับของใหม่ 1000 บาท และได้เป็นเงินทั้งสิ้น 1600 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2022 

ผู้ปกครองเด็กแรกเกิดกลุ่มเปราะบางเช็คสิทธิ์ได้ที่เว็บไซต์ csgcheck.dcy.go.th และทำตามขั้นตอนเช็คเยียวยากลุ่มเปราะบางล่าสุด เริ่มจากกรอกเลขบัตรประชาชนของท่านพร้อมทั้งกรอกเลขบัตรประชาชนแรกเกิดของเด็กและใส่รหัสเพื่อยืนยันรูปภาพ หลังจากนั้นกดหาข้อมูลได้เลย เพียงเท่านี้ท่านก็จะได้ทราบถึงสิทธิ์เยียวยากลุ่มเปราะบางล่าสุดวันนี้ พร้อมทั้งเงินเปราะบางที่จะได้รับ รวมไปถึงวันที่ได้รับเงิน ดังนั้น จึงไม่ต้องคาใจอีกต่อไปกับคำถามที่ว่ารัฐแจกเงินแล้วเงินเข้าวันไหน

เตรียมรับเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางล่าสุด 8 ตุลาคมนี้

จากข่าวทางช่องทางออนไลน์และตามโทรทัศน์ได้อธิบายถึงการแพร่ระบาดของโควิด19 ที่ค่อนข้างรุนแรงในช่วงที่ผ่านมา ทำให้เกิดโครงการเยียวยากลุ่มเปราะบางล่าสุดด้วยการให้เงินเยียวยากลุ่มเปราะบางเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในบ้านที่จำเป็น โดยวันที่ 8 ตุลาคม 2565 นี้ จะเป็นวันที่เงินเปราะบางถูกโอนไปยังผู้อยู่ในกลุ่มเปราะบางเช็คสิทธิ์ กลุ่มคนราได้รับการเยียวยากลุ่มเปราะบางล่าสุด ประกอบไปด้วย กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้พิการ และกลุ่มเด็กเล็ก ซึ่งภายหลังจากที่ได้เช็คเงินกลุ่มเปราะบางก็พบว่าคนแต่ละกลุ่มเยียวยากลุ่มเปราะบางล่าสุดไม่ได้เงินเท่ากัน เช่น กลุ่มเด็กเล็กจะได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยา 600 บาท ส่วนผู้พิการจะได้เงินเปราะบาง 1000 บาทหากมีอายุต่ำกว่า 18 ปี และจะได้เงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง 800 บาทหากมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ดังนั้น กลุ่มผู้รอรับเยียวยากลุ่มเปราะบางล่าสุดคนไหนที่สงสัยว่าเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางเข้าวันไหน 2565 กล่าวได้ว่ารัฐจะแจกเงินเข้าบัญชีของท่านในวันที่ 8 ตุลาคม 2022 นี้นั่นเอง

กลุ่มเยียวยากลุ่มเปราะบางล่าสุดที่อาศัยในกรุงเทพฯ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ใดบ้าง?

สำหรับท่านที่เป็นกลุ่มเปราะบางเช็คสิทธิ์แล้วพบว่าตนเองมีสิทธิ์เยียวยากลุ่มเปราะบางล่าสุดวันนี้ หากท่านอาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ และมีความสงสัยใคร่อยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางเพิ่มเติม ท่านสามารถติดต่อหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องกับมาตรการเยียวยากลุ่มเปราะบางล่าสุด 

โดยหากเป็นเงินเปราะบางสำหรับเด็กแรกเกิด สามารถติดต่อได้ที่กรมกิจการเด็กและเยาวชน หากท่านใดอยากทราบข้อมูลเยียวยากลุ่มเปราะบางล่าสุดสำหรับผู้สูงอายุ ติดต่อได้ที่กรมกิจการผู้สูงอายุ ชั้นอาคารที่มีชื่อว่ามหานครยิบซั่ม ชั้นที่ 20 โซน B และท่านที่อยากทราบข้อมูลเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางสำหรับผู้พิการก็ติดต่อได้ที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ณ อาคาร 60 ปี จะเห็นได้ว่าช่องทางในการติดต่อข้อมูลเยียวยากลุ่มเปราะบางล่าสุดสำหรับปี 2022 ได้ได้ยากเลย ซึ่งใครที่เป็นกลุ่มคนได้รับเงินเปราะบางจะต้องเช็ควันแจกเงินให้ดี เพราะทางรัฐจะทยอยโอนเข้าบัญชีในแต่ละเดือนจนครบกำหนด ทั้งนี้ วันแรกที่รัฐจะให้เงินเปราะบาง คือวันที่ 8 ตุลาคม 2565