ต้องการขอสลิปเงินเดือนพนักงาน แนะนำช่องทางการขอสลิปเงินเดือนสำหรับพนักงาน

สลิปเงินเดือนคืออะไร 

ใบสลิปเงินเดือนหรือสลิปเงินเดือนพนักงานเป็นเอกสารที่จะแสดงให้ทราบว่าเงินรายได้สุทธิขอพนักงานแต่ละคนที่ได้รับในแต่ละเดือนจากบริษัทหรือองค์กรนั้นมีอะไรบ้าง โดยจะมีการแจกแจงสลิปเงินเดือนพนักงานเป็นหัวข้อต่าง ๆ อย่างละเอียดเพื่อชี้แจงเงินรายได้ทั้งหมดทั้งรายการรับและรายการหัก 

สำหรับรายรับ เช่น เงินเดือน เงินค่าล่วงเวลา เงินเพิ่มพิเศษ เงินค่าประสบการณ์ เงินโบนัส เงินค่าสวัสดิการ เงินค่าวิชาชีพ คอมมิชชั่น เป็นต้น นอกจากนี้ใบสลิปเงินเดือนไม่ได้มีแค่รายได้เท่านั้นแต่สลิปเงินเดือนพนักงานยังแสดงรายการหักไว้ในเอกสารด้วย ตัวอย่างรายการหักที่แสดงอาจเป็นรายการหักค่าสวัสดิการ ค่าคูปองอาหาร เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินภาษีที่หัก ณ ที่จ่าย เงินที่หักค่าประกันสังคม เป็นต้น

สลิปเงินเดือนพนักงานมีไว้ทำอะไร

สลิปเงินเดือนพนักงานมักจะถูกขอบ่อยๆ โดยพนักงาน เพราะสลิปเงินเดือนนั้นเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องใช้เป็นหลักฐานแสดงเงินรายได้ เมื่อเราต้องการกู้สินเชื่อต่างๆ หรือต้องการสมัครบัตรเครดิตที่ธนาคารไหนก็ตาม การขอสลิปเงินเดือนออนไลน์อาจจะเกิดขึ้นได้เรื่อยๆ ซึ่งบริษัทแต่ละที่อาจจะมีแบบฟอร์มขอสลิปเงินเดือนไว้ เพื่อให้พนักงานที่ต้องการใช้สลิปสามารถขอ ใบสลิปเงินเดือนได้ง่ายยิ่งขึ้น

โดยปกติลูกจ้างหรือพนักงานบริษัท พนักงานราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจก็จะได้รับสลิปเงินเดือนพนักงานทุกๆ เดือนอยู่แล้ว ซึ่งก็แล้วแต่ความสะดวกของบริษัทว่าจะออกใบสลิปเงินเดือนเป็นกระดาษคาร์บอนหรือออกสลิปเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ePaySlip)

สำหรับในปี 2565 พบว่าสลิปเงินเดือนพนักงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นเพราะนอกจากจะเป็นการประหยัดทรัพยากรกระดาษแล้ว ยังช่วยให้การทำงานของฝ่ายบุคคลบริษัททำงานสะดวกและรวดเร็วขึ้นด้วยนอกจากนี้พนักงานในองค์กรก็ยังสามารถใส่รหัสพาสเวิร์ดของตัวเองเพื่อเข้าไปดูรายการสลิปของตัวเองได้ในระบบอินทราเน็ตออนไลน์ขององค์กรนั้นๆ ได้เลยจึงหมดปัญหาความลับในสลิปเงินเดือนรั่วไหล

สลิปเงินเดือนพนักงานมีองค์ประกอบอะไรบ้าง ปี 2022

แบบฟอร์มสลิปเงินเดือนของแต่ละบริษัทก็จะมีลักษณะแตกต่างกันออกไปเล็กๆน้อยๆ แต่โดยรวมแบบฟอร์มขอสลิปเงินเดือนก็จะคล้ายๆกัน 

ตัวอย่างสลิปเงินเดือนลูกจ้างจะประกอบด้วยชื่อบริษัทหรือองค์กร ชื่อพนักงานและตำแหน่ง วัน เดือน ปี ที่ออกสลิปเงินเดือนพนักงาน รอบการชำระเงิน รายการแสดงเงินที่ได้รับและรายการหัก และยอดสรุปรายได้สุทธิ

อย่างไรก็ตามสลิปเงินเดือนพนักงานของบริษัทต่าง ๆ ก็อาจจะมีรูปแบบที่แตกต่างกันไปได้ตามโปรแกรมที่แตกต่างกันตามที่ทางสำนักงานใช้ แต่ไม่ว่าแบบฟอร์มสลิปเงินเดือนจะเป็นรูปแบบใดก็ตาม จุดประสงค์หลักที่ออกสลิปให้พนักงานก็มีเหมือนกันคือแจกแจงรายได้และรายการหักและใช้เพื่อเป็นหลักฐานแสดงการจ่ายเงินให้แก่พนักงานในบริษัทที่จะออกให้เพียงเดือนละ 1 ฉบับ แต่หากใครที่ต้องการสลิปมากกว่า 1 ฉบับเพื่อนำไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นก็สามารถแจ้งเรื่องขอได้ที่งานฝ่ายบุคคลในเวลาทำการได้