ตรวจสอบสิทธิประกันสังคมออนไลน์ผ่านแอพเช็คประกันสังคมได้แล้ววันนี้ 2022/2565

ตรวจสอบสิทธิประกันสังคม สิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกันตนจะได้รับ 2565

สำหรับผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์ประกันสังคมนั้น หากต้องการเช็คสิทธิ์จะได้อะไรบ้าง โดยทางสำนักงานประกันสังคมจะให้คุณได้ตรวจสอบสิทธิประกันสังคมผ่านช่องทางออนไลน์หรือจะเดินทางไปที่สำนักงานประกันสังคมก็ได้เช่นกัน ในการใช้สิทธินั้นจะมีสิทธิประกันสังคมมาตรา 33สำหรับลูกจ้าง พนักงานเอกชน ส่วนสิทธิประกันสังคมมาตรา 39สำหรับผู้ประกันตนที่ลาออกจากงานประจำแล้วต้องการส่งเงินสมทบเข้าประกันสังคมเพื่อที่จะสามารถใช้สิทธิ์ประกันสังคม และจะมีสิทธิประกันสังคมมาตรา 40 ที่เหมาะสำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ เกษตรกร พ่อค้าแม่ค้า เป็นต้น 

ประกันสังคมคืออะไร สามารถตรวจสอบสิทธิประกันสังคมได้ไหม

เป็นหน่วยงานของรัฐบาลที่อยู่ภายใต้กระทรวงแรงงาน ที่จะช่วยเหลือให้คุณมีสวัสดิการเพียงแค่คุณและนายจ้างส่งเงินสมทบเข้ามากองทุนของสำนักงานประกันสังคมโดยจะทำการหักเงินลูกจ้างในทุกๆ เดือนซึ่งจำนวนในการหักเงินนั้นจะขึ้นอยู่กับฐานเงินเดือนของลูกจ้าง เช่น สิทธิประกันสังคมมาตรา 33จะทำการหักเงินไม่เกิน 750 บาท สิทธิประกันสังคมมาตรา 39จะทำการหักเงิน 432 บาท สิทธิประกันสังคมมาตรา 40 จะมี 3 ทางเลือกคือ จ่ายเงินสมทบ 70 บาท จ่ายเงินสมทบ 100 บาทและจ่ายเงินสมทบ 300 บาท โดยเมื่อทำการสมัครผ่านตรวจสอบสิทธิประกันสังคมว่าถูกต้องไหม หากผิดพลาดให้ติดต่อเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมเพราะไม่เช่นนั้นคุณจะเสียสิทธิในการใช้สิทธิ์ประกันสังคมไม่ว่าจะเป็นการเจ็บป่วย ทุพพลภาพ เสียชีวิต ชราภาพ สงเคราะห์บุตรโดยที่ได้กล่าวมาคุณจะได้รับสิทธิประโยชน์ทุกอย่าง

ตรวจสอบสิทธิประกันสังคมผ่านเว็บไซต์

การตรวจสอบสิทธิประกันสังคมสามารถทำผ่านเว็บไซต์ https://www.sso.go.th/wpr/main/login โดยสามารถเช็คสิทธิประกันสังคมมาตรา 33,สิทธิประกันสังคมมาตรา 39และสิทธิประกันสังคมมาตรา 40ได้ซึ่งการตรวจสอบสิทธิประกันสังคมนั้นผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบข้อมูลการส่งเงินสมทบในแต่ละเดือนย้อนหลังได้ ตรวจสอบสิทธิของการรักษาพยาบาลว่ามีการคุ้มครองอะไรบ้างและสามารถเปลี่ยนสถานพยาบาลในทุกๆปีได้ด้วยตนเอง โดยสิ่งที่ต้องเตรียมในการตรวจสอบสิทธิประกันสังคมนั้นจะต้องกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลักและหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ใช้อยู่ในปัจจุบันซึ่งอาจจะมีให้กรอกข้อมูลส่วนตัวนิดหน่อยเพื่อเป็นการยืนยันตัวตนเช็คสิทธิ์ประกันสังคมออนไลน์ สำหรับการใช้สิทธิ์ประกันสังคมนั้นเราไม่ต้องเสียเงินเมื่อเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินหรือเจ็บป่วยกระทันหันเพราะทางสำนักงานประกันสังคมจะเป็นคนดูแลค่ารักษาพยาบาลของคุณเอง ส่วนใครที่ลาออกจากงานทำให้ขาดรายได้ทางสำนักงานประกันสังคมจะก็มีสิทธิประกันสังคมว่างงานที่ช่วยเหลือผู้ที่เคยประกันตนตามมาตรา 33 โดยจะได้เงินชดเชย 30% ของเงินเดือนเฉลี่ยแต่จะไม่เกิน 90 วัน แต่หากถูกเลิกจ้างคุณจะได้เงิน 50% ของเงินเดือนเฉลี่ยแต่จะไม่เกิน 180 วันซึ่งผู้ประกันสามารถยื่นเรื่องได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกจังหวัดที่ใกล้บ้านหรือจะทำผ่านเว็บไซต์ก็ได้ ถ้าสงสัยว่าประกันสังคมเริ่มใช้เมื่อไหร่ คุณสามารถเข้าไปตรวจสอบสิทธิประกันสังคมผ่านแอปพลิเคชัน เว็บไซต์หรือโทร 1506 คุณจะได้รับความสะดวกในการใช้บริการสำนักงานประกันสังคม

สามารถตรวจสอบประกันสังคมได้ที่เว็บไซต์อะไร

เราสามารถตรวจสอบประกันสังคมได้ที่เว็บไซต์ https://www.sso.go.th/wpr/main/login

เมื่อย้ายสิทธิ์โรงพยาบาลสามารถตรวจสอบประกันสังคมประจำจังหวัดได้ไหม

สามารถตรวจสิทธิ์โรงพยาบาลเพื่อตรวจสอบประกันสังคมได้ที่อยู่ประจำจังหวัดได้เลย

การตรวจสอบประกันสังคมสามารถโทรได้ที่หมายเลขอะไร

โทร 1506 เพื่อตรวจสอบประกันสังคมหรือสอบถามรายละเอียดได้เลย