ซื้อพันธบัตรออมทรัพย์รุ่นล่าสุดดียังไง ดูสิทธิประโยชน์และข้อดีจากการซื้อพันธบัตรออมทรัพย์วันนี้

รู้ข้อมูลเหล่านี้ไว้ไม่เสียหาย พันธบัตรออมทรัพย์คืออะไร? เกี่ยวข้องอย่างไรกับการลงทุน 

นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ได้ยินคำว่าพันธบัตรหรือพันธบัตรรัฐบาลหรือพันธบัตรออมทรัพย์ ซึ่งทั้ง 3 คำนี้มีความหมายที่เหมือนกัน เพราะอันที่จริงแล้วมีความเกี่ยวข้องไปในเชิงการลงทุน โดยความหมายที่แท้จริงคือเป็นอีกหนึ่งประเภทของตราสารหนี้ของรัฐ (กระทรวงการคลัง) ที่โดยมากแล้วเป็นการลงทุนระหว่างคนทั่วไปหรือองค์กร หน่วยงานต่าง ๆ กับรัฐบาล ซึ่งมีอยู่ 2 สถานะด้วยกันคือ เจ้าหนี้และลูกหนี้

พันธบัตรรัฐบาลราคาจะถูกกำหนดโดยหน่วยงานภายในของกระทราวงการคลังที่มีหน้านี่ดูแลในเรื่องดังกล่าว ก่อนหน้านี้ราคาหรือวงเงินซื้อที่กำหนดออกมาจะต่างกันออกไป เช่นเริ่มตั้งแต่ 1 บาท, 100 บาท หรือ 1000 บาท ซึ่งเป็นราคาต่อหน่วยขึ้นอยู่กับประเภทที่ปล่อยออกมาในแต่ละรุ่น และกำหนเรุ่นล่าสุดที่จะปล่อยออกมาซื้อ-ขายให้ทันภายในต้นปี (มกราคม) 2565 มีชื่อว่ารุ่นส่งความสุข

ลงทุนกับพันธบัตรออมทรัพย์ให้ผลตอบแทนอย่างไร? และมีระยะเวลาคืนทุนกี่ปี?

เพราะเป็นการลงทุน ฉะนั้นต้องได้รับผลประโยชน์กลับมาในรูปแบบจำนวนเงินที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้น ในส่วนของพันธบัตรรัฐบาลผลตอบแทนถูกกำหนดออกมาใน 3 ลักษณะด้วยกัน สำหรับการซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ผลประโยชน์ที่ได้อย่างแน่นอน คือ  เงินต้นซึ่งเป็นวงเงินซื้อที่ได้ลงทุนไปในครั้งนั้น ๆ โดยมากแล้วจะขึ้นอยู่กับจำนวนหน่วยลงทุนและราคากำหนดต่อหน่วย ซื้อมากเงินต้นที่จะได้คืนมาก็มากเช่นกัน 

ผลตอบแทนในลำดับต่อมา คือ ดอกเบี้ยซึ่งขึ้นอยู่กับว่าจะมีการกำหนดแบบใด โดยมากแล้วจะมีอัตราเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ตามจำนวนปี อย่างในปีแรกอาจคิดที่ 1.6% ปีต่อมาคิดที่ 1.8% หากพันธบัตรรัฐบาลราคาแพงก็อาจทำให้จำนวนหน่วยลงทุนในการซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ได้น้อยและแน่นอนว่าจะส่งกระทบต่อดอกเบี้ยที่ได้รับเช่นเดียวกัน 

ส่วนสุดท้ายของพันธบัตรรัฐบาลผลตอบแทนก็คือ เงินปันผลซึ่งในการเปิดให้ซื้อแต่ละรุ่นจะกำหนดให้มีผลตอบแทนในรูปแบบนี้หรือไม่ก็ได้ แต่จากข้อมูลและข่าวพันธบัตรรัฐบาลล่าสุดระบุว่าในรุ่นล่าสุดที่จะขายในปี 2022 ให้ผลตอบแทนในรูปแบบนี้เช่นกัน เพราะกำหนดพันธบัตรรัฐบาลราคาสูงถึงหน่วยละ 1000 บ.

ทั้งนี้ในส่วนของระยะเวลาคืนทุนหรือคืนเงินต้นให้นั้นจะขึ้นอยู่การกำหนดของรุ่นนั้น ๆ ซึ่งมีทั้งระยะสั้น ระยะยาว โครงการพิเศษหรือเป็นแบบการกุศล ขึ้นอยู่กับว่าได้ลงทุนหรือซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ไปแบบไหน

แนวโน้มการลงทุนในพันธบัตรออมทรัพย์และช่องทางจำหน่ายมีที่ใดบ้าง? 

รุ่นล่าสุดคำนี้ให้คำตอบได้ดีว่าการลงทุนในรูปแบบดังกล่าวเคยมีมาแล้วก่อนหน้านี้ ด้วยเพราะเป็นการลงทุน ฉะนั้นความน่าสนใจหรือความต้องการก็มีมากขึ้นไม่เพียงแต่กับประชาชนทั่วไปอย่างเรา ๆ เท่านั้น นักธุรกิจ องค์กร หรือหน่วยงานต่าง ๆ ก็สามารถที่จะลงทุนหรือซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ที่ตรงกับความต้องการได้ ยิ่งพันธบัตรรัฐบาลผลตอบแทนได้มากถึง 3 แบบก็ยิ่งเป็นที่ต้องการมากขึ้นไปอีก เพราะแน่นอนว่ามีความเสี่ยงต่ำในขณะเดียวกันไม่ขาดทุนแน่นอน เพราะนอกจากเงินต้นยังมีดอกเบี้ยและเงินปันผลให้ได้รับกลับคืนมาอีกด้วย ถามว่าพันธบัตรรัฐบาลราคาขายต่างกันส่งผลอย่างไรบ้าง? คนส่วนใหญ่จะซื้อพันธบัตรออมทรัพย์กันทีละหลายหน่วยฉะนั้นการวางแผนทางการเงินกำหนดวงเงินซื้อล่วงหน้าจึงค่อนข้างสำคัญเช่นกัน ทั้งนี้สามารถตรวจสอบข้อมูลทางเว็บไซต์กระทรวงการคลังได้ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อ 

ส่วนเรื่องช่องทางจำหน่ายสำหรับพันธบัตรออมทรัพย์จะเปิดให้บริการผ่าน application ออนไลน์ของธนาคารชั้นนำ 4 แห่งคือ แอพ SCB easy, แอพ K+, แอพ Bualuang M Banking และแอพกรุงไทย เน็กซ์ ทั้งนี้ต้องวางแผนและกำหนดวงเงินซื้ออย่างรัดกุมเพราะเมื่อมีการเปิดขาย / จองพันธบัตรออมทรัพย์แล้วจะหมดภายในเวลาอันรวดเร็ว