ต้องการลงทะเบียนบัตรคนจนผ่านเว็บไซต์และเช็คเงินบัตรคนจนล่าสุด

เกณฑ์บัตรคนจนล่าสุด ลงทะเบียนบัตรคนจนผ่านเว็บไซต์ ประจำปี 2022

กลับมาอีกครั้งสำหรับการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือที่เราเรียกกันว่า บัตรคนจน ซึ่งนอกจากจะสามารถใช้เป็นเงินช่วยเหลือค่าอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวันได้แล้ว ยังสามารถรับเงินจากโครงการของรัฐได้เช่นกัน โดยในปี 2565 นี้ มีการปรับเกณฑ์การลงทะเบียนบัตรคนจนใหม่ด้วย แล้วเราจะสามารถลงทะเบียนบัตรคนจนผ่านเว็บไซต์ได้อย่างไร แล้วบัตรคนจนล่าสุดวันนี้เปิดให้ลงทะเบียนเมื่อไหร่ มาดูกัน

บัตรคนจนคืออะไร บัตรคนจนได้เงินกี่บาท วิธีเช็คยอดเงินบัตรคนจนผ่านมือถือใช้งานอย่างไร

บัตรคนจน หรือ บัตรสัวสดิการแห่งรัฐ เป็นหนึ่งในมาตรากการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยกว่า 100,000 บาทต่อปี จากรัฐบาล โดยจะจ่ายเงินช่วยเหลือค่าอุปโภคบริโภคเป็นรายเดือน ซึ่งสามารถใช้ได้ที่ร้านธงฟ้าและร้านค้าที่ร่วมรายการ นอกจากนั้นยังสามารถรับเงินช่วยเหลือในมาตรการเยียวยาโควิด-19 ได้อีกด้วย โดยสามารถใช้แอพลงทะเบียนบัตรคนจน เช็คยอดบัตรคนจนผ่านมือถือ และใช้จ่ายได้ผ่าน แอปถุงเงินประชารัฐ หรือ ผ่านตัวบัตรเอง

ปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ดูรายได้ครอบครัวเป็นหลัก

สำหรับการลงทะเบียนบัตรคนจนผ่านเว็บไซต์ ล่าสุดปี 2565 ยังไม่มีกำหนดการเปิดลงทะเบียนใหม่ที่แน่ชัด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 แต่ในเบื้องต้นผู้ที่เคยลงทะเบียนบัตรคนจนในช่วงปี 2560 ที่ผ่านมาจะต้องทำการลงทะเบียนใหม่ทั้งหมดเพื่อทำการทบทวนสิทธิ์ นอกจากนั้นในปี 2565 นี้ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะมีการปรับเกณฑ์การพิจารณาใหม่ โดยยึดจากรายได้ครัวเรือนเป็นหลัก แทนที่รายได้บุคคลเหมือนที่ผ่านๆมา 

โดยผู้ที่สามารถลงทะเบียนบัตรคนจนออนไลน์ได้จะต้องมีคุณสมบัติ คือ

  1. มีอายุ 18 ปีขึ้นไป
  2. สัญชาติไทย
  3. เป็นผู้ว่างงาน หรือมีรายได้บุคคลไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี
  4. ไม่มีทรัพยากรทางการเงิน เช่น เงินฝากธนาคาร สลากออมสิน พันธบัตรรัฐบาล ตราสารหนี้ เป็นต้น 
  5. หากมีทรัพย์ในข้างต้น จะต้องไม่เกิน 100,000 บาท เท่านั้น
  6. สำหรับหลักเกณฑ์ใหม่ ต้องนำรายได้ครัวเรือนมาพิจารณาด้วย
  7. หากผู้สมัครมีรถยนต์หรือบัตรเครดิต จะต้องนำมาประกอบการพิจารณาด้วย

ลงทะเบียนบัตรคนจนผ่านเว็บไซต์ 2565 บัตรคนจนลงทะเบียนวันไหน

อย่างที่กล่าวไปข้างต้น ว่าล่าสุดยังไม่สามารถลงทะเบียนบัตรคนจนในรอบใหม่ได้ แต่คาดว่าจะมีการลงทะเบียนบัตรคนจนออนไลน์รอบใหม่ ขึ้น หลักจากจบโครงการเราชนะ ซึ่งระหว่างนี้าสามารถเข้าไปกรอกแบบฟอร์มเตรียมไว้ได้ที่ www.fpo.go.th โดยการดาวน์โหลกแบบฟอร์มและเตรียมเอกสารให้พร้อมก่อนเปิดลงทะเบียนบัตรคนจนผ่านเว็บไซต์จริง

มาตราการเยียวยาโควิด-19 บัตรคนจนใช้ได้ถึงวันไหน บัตรคนจนเงินเข้าวันไหน

สำหรับผู้ที่ทำการลงทะเบียนบัตรคนจนผ่านเว็บไซต์และใช้งานบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้ว ในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 จะได้รับเงินเพิ่มกำลังซื้อ เป็นจำนวน 200 บาท เป็นระยะเวลา 6 เดือนและนอกจากนั้น รัฐยังเพิ่มกำลังซื้อให้กับผู้ที่มีความต้องการพิเศษอีก 200 บาทด้วย โดยเช็คเงินบัตรคนจนได้ผ่านแอปถุึงเงินประชารัฐ ส่วนผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและได้รับสิทธิ์โครงการเราชนะ สามารถรับเงินเราชนะ เฟส 3 เพิ่มเติมได้ จำนวน 2000 บาท เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ โดย รับเงินผ่านแอพเป๋าตังในวันที่ 21 และ 28 พฤษภาคม 2565 นี้ และใช้จ่ายได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 นั่นเอง