ต้องการพักชําระหนี้กรุงไทยข้าราชการ กรุงไทยพักชําระหนี้ล่าสุดต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

พักชําระหนี้กรุงไทย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยโควิด

สมัครทันที

สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ ส่งผลกระทบกระจายไปอย่างรวดเร็วเป็นวงกว้างจากความเดือดร้อนที่ได้รับจากการระบาดในรอบก่อน ทำให้ทั้งภาคธุรกิจ และภาคครัวเรือน มีสถานะทางการเงินที่ค่อนข้างเปราะบาง เพื่อเป็นการช่วยเหลืออย่างทันการณ์ ภาครัฐจึงได้มีการออกมาตรการช่วยเหลือต่าง ๆ รวมไปถึงธนาคารแห่งประเทศไทยเองก็ที่ได้ออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ ด้วยการพักชําระหนี้ทุกธนาคาร เพื่อเป็นบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว ซึ่งธนาคารกรุงไทยเองก็ได้ตอบรับมาตรการของทางธปท. ด้วยการออกมาตรการพักชำระหนี้กรุงไทย ซึ่งเป็นการพักชําระหนี้ในเฟส 2 เพื่อเยียวยาช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนให้ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรง และทางอ้อม โดยสามารถยื่นความประสงค์เข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือลูกค้าโครงการพักชําระหนี้กรุงไทยได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 30 มิถุนายน 2565

พักชําระหนี้กรุงไทยรอบใหม่นี้ ใครสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้บ้าง?

เนื่องจากในต้นปี 2565 นี้ ประเทศไทยของเราต้องเผชิญกับการระบาดระลอกใหม่ของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้หลาย ๆ คนต้องสูญเสียรายได้ไป แต่ทางธนาคารกรุงไทยมีมาตรการพักชำระหนี้เพื่อช่วยเหลือลูกค้าของธนาคาร เป็นการพักชำระหนี้ของลูกค้าบุคคลทั่วไป และพักชําระหนี้กรุงไทยข้าราชการ ซึ่งทางธนาคารได้กำหนดเงื่อนไขของผู้ที่ต้องการลงทะเบียนพักชําระหนี้กรุงไทยไว้ดังนี้

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมมาตรการพักชําระหนี้ธนาคารกรุงไทยระยะที่ 2

  • เป็นลูกค้าของธนาคารที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรง และทางอ้อมจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เช่น ธุรกิจสายการบิน ธุรกิจโรงแรม เป็นต้น
  • เป็นลูกค้าที่กู้สินเชื่อส่วนบุคคล และสินเชื่อที่อยู่อาศัยกับทางธนาคาร
  • เป็นลูกค้าที่มีประวัติในการชำระเงินที่ดี ก่อนวันที่ 1 มีนาคม 2563
  • สมัครทันที

พักชําระหนี้กรุงไทย ช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อของธนาคา

มาตรการช่วยเหลือระยะที่ 2 นี้ เป็นการพักชําระหนี้กรุงไทยสำหรับลูกค้าบุคคล และพักชําระหนี้กรุงไทยข้าราชการ ที่ได้กู้สินเชื่อส่วนบุคคลประเภทวงเงินหมุนเวียน และแบบกำหนดระยะเวลา (Term Loan) กับทางธนาคาร โดยมีรายละเอียดของมาตรการกรุงไทยพักชําระหนี้ล่าสุด ดังนี้

  • สำหรับสินเชื่อบุคคลประเภทวงเงินหมุนเวียน

จะเปลี่ยนเป็นวงเงินกู้แบบกำหนดระยะเวลา (Term Loan) จำนวน 48 งวด หรือขยายระยะเวลาในการกู้ไปตามความสามารถในการชำระหนี้

  • สำหรับสินเชื่อบุคคลแบบกำหนดระยะเวลา

ทางธนาคารจะลดการผ่อนชำระลง 30% จากการผ่อนชำระตามสัญญาเงินกู้เดิม นานสูงสุด 6 เดือน

  • สำหรับสินเชื่อที่อยู่อาศัย

เป็นการพักชำระหนี้ของสินเชื่อที่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกันในการกู้ ได้แก่ สินเชื่อบ้าน สินเชื่อ Home for Cash และสินเชื่อกรุงไทยบ้านให้เงิน ซึ่งเป็นการพักชำระเงินต้น โดยให้ชำระเฉพาะดอกเบี้ย ได้นานสูงสุด 3 เดือน หรือเป็นการลดค่างวดโดยการขยายระยะเวลาการชำระหนี้

สมัครทันที

กรุงไทยพักชําระหนี้รอบ 2 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากโควิด-19

ธนาคารกรุงไทย ไม่เคยเพิกเฉยต่อความเดือดร้อนของลูกค้า มีการออกมาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องตามสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา  โดยก่อนหน้านี้ได้มีการพักชำระหนี้ ซึ่งเป็นการพักชำระทั้งเงินต้น และดอกเบี้ยให้ลูกค้ารายย่อย และลูกค้าธุรกิจที่มีสถานะชำระปกติ นานถึง 3 เดือน

เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ ทางธนาคารได้ออกมาตราการพักชําระหนี้กรุงไทยรอบใหม่ เป็นการพักชําระหนี้กรุงไทยระยะ 2 โดยพักชำระทั้งเงินต้น และดอกเบี้ยให้กับลูกค้ารายย่อย และพักชําระหนี้กรุงไทยข้าราชการที่ได้กู้สินเชื่อบุคคล สินเชื่อที่อยู่อาศัย และสินเชื่อที่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกันกับทางธนาคาร ซึ่งมาตรการพักหนี้โควิดรอบ 2 นี้ มีระยะเวลาตั้งแต่ 1 มกราคม จนถึง 30 มิถุนายน 2565 เลยทีเดียว

เหมือนกับเคราะห์ซ้ำ กรรมซัด แผลเก่ายังไม่ทันหาย แผลใหม่ก็มาทันที การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาในระลอกใหม่นี้ ส่งผลเป็นกระทบเป็นวงกว้างไปอย่างรวดเร็ว ทางธนาคารกรุงไทยจึงได้ออกมาตรการพักชําระหนี้กรุงไทย เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และบรรเทาความเดือดร้อนให้กับลูกค้าธนาคาร ให้สามารถนำเงินที่มีอยู่ไปหมุนเวียนเพื่อใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้ โดยที่ไม่ต้องมานั่งกังวลในเรื่องของการผ่อนชำระค่างวดสินเชื่อของธนาคาร