เงินกู้ฉุกเฉินออมสิน

เงินกู้ฉุกเฉินออมสิน

เงินกู้ฉุกเฉินออมสิน ที่สามารถยื่นผ่านแอป MyMo ได้เลย

รายได้ของผู้กู้

15000 บาท

อัตราต่อปี

ร้อยละ 28 ต่อปี

อายุของผู้กู้

20-70 ปี

ระยะเวลาเงินกู้

12-60 เดือน

เงินกู้ฉุกเฉินออมสิน เสริมสภาพคล่องการใช้จ่าย เพื่อชีวิตที่มั่นคง

ด้วยสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยที่กำลังถดถอยลงอย่างในทุกวันนี้ เป็นผลกระทบมาจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ประชาชนคนไทยทุกคนต่างได้รับความเดือดร้อนกันอย่างถ้วนหน้า ไม่ว่าจะประกอบอาชีพใดต่างก็ได้รับผลกระทบไปด้วยกันทั้งสิ้น และเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้ทุเลาลง ทางธนาคารออมสิน สถาบันทางการเงินที่อยู่คู่กับคนไทยมาเป็นเวลานาน ได้มีการปล่อยสินเชื่อเงินกู้ฉุกเฉินออมสิน ในอัตราดอกเบี้ยต่ำ เพื่อช่วยเหลือให้ทุกคนได้เงินฉุกเฉินสำหรับใช้เป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการดำเนินชีวิตประจำวัน ซึ่งในวันนี้เราจะมาพูดถึงการกู้ฉุกเฉินออมสินที่กำลังได้รับความสนใจเป็นจำนวนมากในปี 2564 นี้ พร้อมรายละเอียดต่าง ๆ ของสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา และสินเชื่อเสริมพลังฐานรากให้ทุกคนได้ทราบกัน

กู้ฉุกเฉินออมสิน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่สำคัญในการใช้ชีวิต

เมื่อเศรษฐกิจของประเทศถดถอย ก็คงไม่มีใครอยากจะจ้างงาน เพราะทุกคนต่างก็ต้องการที่จะเก็บเงินของตัวเองเอาไว้ และใช้จ่ายอย่างประหยัดที่สุด เมื่อการจ้างงานน้อยลง กลุ่มผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระนั้นก็ได้รับผลกระทบไปเต็ม ๆ ด้วยเหตุนี้ธนาคารออมสินจึงปล่อยเงินกู้ฉุกเฉินออมสิน หรือโครงการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา โดยเป็นการปล่อยเงินกู้ออมสิน 10,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นสำหรับการอุปโภค และบริโภคในชีวิตประจำวันซึ่งกำหนดคุณสมบัติดังนี้

  • มีสัญชาติไทย
  • อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป
  • ประกอบอาชีพอิสระ เช่น พ่อค้า แม่ค้า
  • มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อเดือน
  • มีที่อยู่อาศัยที่แน่นอน และสามารถติดต่อได้

สำหรับการปล่อยเงินกู้ออมสิน 10,000 บาทนี้ เป็นสินเชื่อเงินฉุกเฉินเพื่อค่าใช้จ่ายที่จำเป็นให้กับผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นเงินกู้ฉุกเฉินออมสินแบบไม่มีหลักประกัน ปล่อยกู้ในวงเงินสูงสุดไม่เกินรายละ 10,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่เพียงร้อยละ 10 ต่อเดือน ระยะเวลาในการกู้ยืมนาน 24 เดือน ปลอดชำระหนี้ใน 6 งวดแรก โดยทางธนาคารออมสินเปิดให้ลงทะเบียนกู้ออมสิน 10,000 บาท ผ่านทางแอปพลิชัน MyMo

สินเชื่อเสริมพลังฐานราก กำจัดความลำบากหมดไป

เพราะว่าทุกคนต่างก็ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าว ไม่ได้มีแต่เพียงแค่ผู้ประกอบอาชีพอิสระเท่านั้น ดังนั้นเพื่อเป็นช่วยเปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้อย่างทั่วกัน ทางธนาคารออมสินจึงได้ปล่อย “สินเชื่อเสริมพลังฐานราก” เงินกู้ฉุกเฉินออมสินดอกเบี้ยต่ำ แบบที่ไม่ต้องใช้หลักประกัน ให้กับผู้ที่มีรายได้ประจำ พ่อค้าแม่ค้า และผู้ประกอบอาชีพอิสระทุก ๆ คน

สำหรับสินเชื่อเสริมพลังฐานราก เป็นการปล่อยเงินกู้ฉุกเฉินออมสินให้กับลูกค้าของทางธนาคารในวงเงินสูงสุดไม่เกินรายละ 50,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ร้อยละ 0.35 ต่อเดือน หรือเทียบเท่าร้อยละ 4.20 ต่อปี ระยะเวลาในการกู้นาน 3 ปี โดยมีระยะเวลาปลอดการชำระหนี้ทั้งเงินต้น และดอกเบี้ยใน6 งวดแรกเช่นเดียวกับสินเชื่อฉุกเฉิน ซึ่งเปิดให้ลงทะเบียนกู้ออมสินฉุกเฉินออนไลน์ผ่านทางแอปพลิเคชัน MyMo

เงินกู้ฉุกเฉินออมสิน 2021 กับโอกาสในการเข้าถึงที่มากขึ้น

สำหรับในปี 2021 นี้ ทางธนาคารออมสินได้เปิดโอกาสให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ ในการลงทะเบียนสินเชื่อฐานรากได้ โดยมีการปรับเงื่อนไขในการกู้ให้คนที่เคยขอสินเชื่อฉุกเฉิน (สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา COVID-19) ซึ่งจากเดิมที่ไม่สามารถขอสินเชื่อนี้ได้ ให้สามารถลงทะเบียนกู้ฉุกเฉินออมสินกับสินเชื่อฐานรากได้ ซึ่งเปิดให้ทำการลงทะเบียนผ่านทางแอปพลิเคชัน MyMo เช่นเดิม

ถ้าหากว่าใครที่เคยเป็นผู้กู้รายเดิมที่ต้องการขอกู้ใหม่ ก็สามารถยื่นขอสมัครเงินกู้ฉุกเฉินออมสินกับสินเชื่อเสริมพลังฐานรากได้ โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องมีประวัติในการผ่อนชำระที่ผ่านมาที่ดี ซึ่งทางธนาคารจะปล่อยให้กู้ในวงเงินรายละไม่เกิน 20,000 บาท ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับทุกคนที่ได้รับผลกระทบ และเป็นเสริมสภาพคล่องทางการเงิน ให้มีเงินที่เพียงพอสำหรับการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันนั่นเอง

ต้องการเงินด่วนฉุกเฉินวันนี้ แต่ไม่รู้จะหันไปพึ่งพาใคร ทางธนาคารออมสินมีมาตรช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ด้วยการปล่อยเงินกู้ฉุกเฉินออมสินกับสินเชื่อฉุกเฉิน และสินเชื่อเสริมพลังฐานราก เพื่อเสริมสร้างสภาพคล่องทางการ ให้ทุกคนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และก้าวผ่านวิฤตนี้ไปด้วยกัน

แนะนำแหล่งเงินด่วนนี้ด้วย

ลงทะเบียนออมสินใหม่

ลงทะเบียนออมสินใหม่ รอผลการอนุมัติไม่นาน

รายได้ของผู้กู้

ไม่ระบุรายได้ (ต้องมีรายได้ประจำ)

อัตราต่อปี

ร้อยละ 0.35 ต่อเดือน

อายุของผู้กู้

20-70 ปี

ระยะเวลาเงินกู้

30 เดือน

ศรีสวัสดิ์เงินติดล้อ

ศรีสวัสดิ์เงินติดล้อ มีรถนำมาแลกเป็นเงินได้

รายได้ของผู้กู้

ไม่ระบุรายได้

อัตราต่อปี

ร้อยละ 12-24 ต่อปี

อายุของผู้กู้

21-65 ปี

ระยะเวลาเงินกู้

18-36 เดือน

Read previous post:
แอพหาเงิน

นอนอยู่บ้านเฉยๆก็มีเงินใช้ ด้วยแอพหาเงิน แห่งปี 2021  เคยคิดไหมว่ามันจะดีแค่ไหนถ้าเราสามารถหาเงินได้จากที่บ้านโดยไม่จำเป็นจะต้องออกไปไหนไม่ต้องลงทุนไม่ต้องเสี่ยงไปเจอความผันผวนของเศรษฐกิจ แค่มีโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวก็สามารถสร้างรายได้หาเงินเข้ากระเป๋าได้ วันนี้ความฝันของคุณจะเป็นจริงแล้ว ด้วยแอพหาเงินได้เงินจริงหนทางที่จะทำให้คนเป็นเศรษฐีได้ง่ายๆผ่านทางช่องทางออนไลน์โดยไม่ต้องกระดิกตัวออกจากที่นอนเลยแม้แต่น้อย มันจะดีแค่ไหน ทำอย่างไรให้ได้เงินจริงเราไปดูกัน  แอพหาเงิน คืออะไร แอพหาเงินได้เงินจริง เชื่อถือได้หรือไม่ 2564 […]

Close