ลงทะเบียนออมสิน 10000

ลงทะเบียนออมสิน 10000

ลงทะเบียนออมสิน 10000 บาทที่สามารถขอกู้เงินฉุกเฉินได้

รายได้ของผู้กู้

30000 บาท

อัตราต่อปี

ร้อยละ 0.10 ต่อเดือน

อายุของผู้กู้

20-70 ปี

ระยะเวลาเงินกู้

24 เดือน

วิธีเช็คผล สินเชื่อลงทะเบียนออมสิน 10000 เสริมพลังฐานราก 2564

จากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าหรือ covid-19 ในช่วงที่ผ่านมา ได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนในหลายภาคส่วน ทั้งการขาดสภาพคล่องทางการเงิน รายได้ลดลง ไม่มีกำไรจากการค้าขาย เป็นต้น ซึ่งธนาคารออมสินเล็งเห็นปัญหาตรงนี้ จึงได้มีการออกผลิตภัณฑ์การเงินรูปแบบใหม่ในชื่อ สินเชื่อเสริมพลังฐานราก ลงทะเบียนออมสิน 10000 สำหรับผู้ที่มีรายได้ประจำและรายได้ไม่แน่นอน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ในปี 2021 นี้ โดยจะได้รับวงเงินผ่านทางออนไลน์แอปพลิเคชั่น MyMo ของธนาคารออมสินนั่นเอง

สินเชื่อเสริมพพลังฐานราก สินเชื่อลงทะเบียออมสิน 10000 คืออะไร

สินเชื่อเสริมพลังฐานราก ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อย ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ผู้มีรายได้ประจำและบุคคลในครอบครัวของลูกค้าธนาคารออมสิน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า และพิษภัยทางเศรษฐกิจที่ตามมา ซึ่งอาจส่งผลให้มีรายได้หรือผลประกอบการที่ลดลงนั่นเอง โดยจะแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบสินเชื่อหลักๆคือ

 1. สำหรับผู้มีรายได้ประจำ
 • จะได้รับวงเงินสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท
 • อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 0.35 ต่อเดือน 
 • ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 3 ปี
 1. สำหรับผู้ที่มีอาชีพอิสระรายได้ไม่แน่นอน
 • จะได้รับวงเงินสูงสุด 10,000 บาท 
 • อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 0.10 
 • ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้สูงสุด ไม่เกิน 2 ปี 

โดยจุดเด่นของสินเชื่อลงทะเบียนออมสิน 10000 คือไม่จำเป็นต้องใช้หลักประกันในการกู้ไ ม่มีค่าธรรมเนียมการให้บริการสินเชื่อ และมีระยะเวลาปลอดชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยในช่วง 6 เดือนแรกของการกู้ ส่วนวิธีการชำระสินเชื่อจะเป็นการหักผ่านบัญชีเงินฝากอัตโนมัติผ่านทางแอปพลิเคชั่น MyMo ทำให้สะดวกและรวดเร็วสำหรับผู้กู้สินเชื่อเป็นอย่างมากนั่นเอง 

วิธีการลงทะเบียนธนาคารออมสิน ตรวจสอบสิทธิ์การลงทะเบียนออมสินเพื่อสมัครสินเชื่อ

สำหรับผู้ที่สนใจอยากจะสมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานราก ลงทะเบียนออมสิน 10000 สามารถสมัครได้ง่าย โดยใช้แค่บัตรประจำตัวประชาชนใบเดียวเท่านั้น โดยสามารถแจ้งความประสงค์ในการสมัครสินเชื่อได้ผ่าน แอปพลิเคชั่นออนไลน์ MyMo ที่เมนู สมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานราก โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติ คือ 

 1. สำหรับผู้มีรายได้ประจำ
 • เป็นผู้ประกอบการรายย่อยหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ ที่มีรายได้ประจำ เช่น ค้าขาย ประกอบอาชีพด้านบริการ ที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไปและเมื่อรวมกับระยะเวลากู้ต้องไม่เกิน 70 ปี
 • เป็นผู้มีรายได้ประจำ เช่น พนักงาน ลูกจ้างหน่วยงานเอกชน ที่มีเงินเดือนประจำ ที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไปและเมื่อรวมกับระยะเวลากู้ต้องไม่เกิน 60 ปี
 1. สำหรับผู้ที่มีอาชีพอิสระรายได้ไม่แน่นอน
 • เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ ที่ไม่ใช่อาชีพการเกษตร ประกอบธุรกิจ เจ้าของกิจการ ผู้รับจ้างหรือผู้ใช้แรงงาน
 • เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย ที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไปและเมื่อรวมกับระยะเวลากู้ต้องไม่เกิน 70 ปี 

โดยผู้กู้สินเชื่อลงทะเบียนออมสิน 10000 ทั้งสองประเภท จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าและมีที่อยู่อาศัย เบอร์โทร และอีเมล์ที่สามารถติดต่อได้จริง โดยจะต้องไม่เป็นลูกจ้างหรือพนักงานของธนาคารออมสิน และไม่เป็นผู้ที่ได้รับรายได้ประจำจากหน่วยงานภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจนั่นเอง 

สินเชื่อออมสิน 10000 กี่วันรู้ผล สามารถเช็คผลอนุมัติออมสิน10000 ได้อย่างไร 

หากคุณเป็นผู้ที่สมัครลงทะเบียนออมสิน 10000 บาทและต้องการที่จะ เช็คผลอนุมัติออมสิน 10000 ล่าสุดวันนี้ เช็คยอดสินเชื่อออมสิน สามารถทำการตรวจสอบสิทธิ์การลงทะเบียนออมสินได้ โดยเมื่อทำการสมัครผ่าน แอปพลิเคชั่น MyMo แล้วทางธนาคารออมสินจะแจ้งผลการพิจารณาสินเชื่อ ทั้งที่ผ่านและไม่ผ่าน ภายใน 24 ชั่วโมง ผ่านทางแอป MyMo และ SMS โดยหากผ่านการพิจารณาสินเชื่อ จะต้องทำการทำสัญญาเงินกู้ในรูปแบบของ E Contact ภายใน 7 วันและจะได้รับเงินกู้ภายใน 24 ชั่วโมงผ่านแอป MyMo หลังจากทำสัญญาเสร็จแล้ว โดยสามารถตรวจสอบรายละเอียดต่างๆได้ผ่านทางแอป MyMo เลยตลอด 24 ชั่วโมง โดยหากพบเจอปัญหา เช่น ลงทะเบียนออมสิน 10000 ไม่ได้ยืนยันตัวตน หรือต้องการสอบถามรายละเทียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่สาขาของธนาคารออมสินนั่นเอง

โดยปัจจุบันทางธนาคารออมสินได้เปิดให้ลงทะเบียนออมสิน 10000 รอบ 2 แล้วจนกว่าสิทธิ์จะหมดภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 นี้เท่านั้น 

แนะนำแหล่งเงินด่วนนี้ด้วย

เงินเทอร์โบ

บริการเงินเทอร์โบมีรถจบปัญหาเรื่องเงิน

รายได้ของผู้กู้

ไม่ระบุรายได้

อัตราต่อปี

ไม่กำหนดดอกเบี้ย

อายุของผู้กู้

อายุ 20-65 ปี

ระยะเวลาเงินกู้

60 เดือน

กรุงไทยใจดีให้ยืม

ขอสินเชื่อกรุงไทยใจดีให้ยืมอนุมัติไวใน 5 นาที

รายได้ของผู้กู้

ไม่กำหนด

อัตราต่อปี

15-24% ต่อปี

อายุของผู้กู้

ไม่กำหนด

ระยะเวลาเงินกู้

12 เดือน

Read previous post:
ยืมเงินฉุกเฉิน 5000 ด่วน pantip

เดือดร้อนเรื่องเงิน หาทางออกด้วยวิธียืมเงินฉุกเฉิน 5000 ด่วน pantip ได้ไหม 2564 (2021) กระทู้จาก pantip เรียกได้ว่ามีหลายคนใช้บริการตั้งคำถามมากมาย ที่สำคัญได้ออกทางที่น่าสนใจไม่น้อย หลายคนจึงเลือกที่ใช้เข้าไปหาคำตอบ อย่างใครที่เดือนร้อนเรื่องเงินก็สามารถหาคำแนะนำหรือทางออกได้อยู่แล้วไม่ต้องกังวล เพียงแต่ต้องดูหลาย […]

Close