เอกสารเผยแพร่

ประจำปี 2556

  รายละเอียด ไฟล์ PDF  
โรคอียูเอส เปิด
โรคไวรัสเคเอชวี เปิด
โรคปลานิล เปิด
โรคกุ้งก้ามกราม เปิด
ยาและสารเคมี เปิด
แนะนำกองวิจัยฯ เปิด
เงื่อนไขการนำเข้าปลาสวยงามไปยังออสเตรเลีย_ปี54 เปิด
การป้องกันและกำจัดโรคปลา เปิด
การขอหนังสือรับรอง เปิด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.
ปรับปรุงเมื่อ 19 ก.พ. 58