เอกสารเผยแพร่

เอกสารเผยแพร่

สถาบันเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการด้านสุขภาพสัตว์น้ำผ่านทาง website เอกสารสิ่งพิมพ์ เช่น แผ่นพับ เอกสารเผยแพร่ เอกสารวิชาการ โปสเตอร์ สติกเกอร์ ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับเอกสารได้โดยตรงที่กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ

รายการปี รายระเอียด
ประจำปี 2556 เปิด
ประจำปี 2557 เปิด
ประจำปี 2558 เปิด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.
ปรับปรุงเมื่อ 19 ก.พ. 58