งานวิจัย

วิจัยประจำปี 2553

หัวข้อ

เอกสารอ้างอิง งานวิจัย

ไฟล์     PDF  
Multiplex PCR for Detection of Bacterial Pathogens Associated with Streptococcosis in Nile Tilapia Global Conference on Aquaculture 2010. Phuket, Thailand.    เปิด
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.
ปรับปรุงเมื่อ 14 ส.ค. 58