ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมิน ในตำแหน่ง นายสัตวแพทย์


1] ประกาศ กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมิน ในตำแหน่ง นายสัตวแพทย์


ปรับปรุงเมื่อ 12 ก.พ. 62