ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อกำหนดการส่งออกประเทศออสเตรเลีย

รายละเอียดมาตรการควบคุมการนำเข้าปลาสวยงามกลุ่มเสี่ยงต่อโรค Megalocytivirus ของประเทศออสเตรเลีย click 

แนวทางการดำเนินการป้องกันควบคุมเชื้อ Megalocytivirus เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดในการนำเข้า click


1] มาตรการควบคุมการนำเข้าปลาสวยงามกลุ่มเสี่ยงต่อโรค Megalocytivirus ของออสเตรเลีย
2] แนวทางการดำเนินการป้องกันควบคุมเชื้อ Megalocytivirus เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดในการนำเข้า


ปรับปรุงเมื่อ 19 ม.ค. 61