ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมหารือเรื่องแนวทางปฏิบัติเพื่อการส่งออกปลาสวยงามน้ำจืดในกลุ่มเสี่ยง megalocytivirus ของเครือรัฐออสเตรเลีย

วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ นางสาวเจนจิตต์ คงกำเนิด ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ ได้จัดประชุมหารือกับผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อการส่งออก เรื่องแนวทางปฏิบัติเพื่อการส่งออกปลาสวยงามน้ำจืดในกลุ่มเสี่ยง megalocytivirus ของเครือรัฐออสเตรเลีย พร้อมร่วมกันหาแนวทางในการลดความเสี่ยงสำหรับ megalocytivirus โดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วมการประชุม จำนวน ๑๖ ราย
ปรับปรุงเมื่อ 28 ธ.ค. 60