ข่าวประชาสัมพันธ์

การยื่นคำร้องขอให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสินค้าสัตว์น้ำสวยงามก่อนส่งออกประเทศออสเตรเลีย

          เนื่องด้วยเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการตรวจสินค้าสัตว์น้ำสวยงามก่อนส่งออกประเทศออสเตรเลียของกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำมีจำนวนจำกัด จึงขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการที่มีความประสงค์ส่งออกสินค้าสัตว์น้ำสวยงามไปประเทศออกเตรเลีย ยื่นคำร้องเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสินค้า อย่างช้าภายในวันอังคาร ของทุกสัปดาห์ (วันจันทร์ หรือวันอังคาร) เพื่อกองฯ จะได้พิจารณามอบหมายให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจทันตามเวลาที่กำหนด หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อสอบถาม โทร. 0-2561-5412, 08-9112-0600

 

กลุ่มวิจัยและพัฒนาการตรวจสอบและรับรองสินค้าเพื่อการส่งออก

 

 
ปรับปรุงเมื่อ 20 มี.ค. 61