ข่าวประชาสัมพันธ์

ยอดสัตว์น้ำส่งออกไปสาธารณรัฐประชาชนจีน

เรียนผู้ประกอบการส่งออกสัตว์น้ำไปสาธารณรัฐประชาชนจีน 

กรมประมงได้รับหนังสือจากสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศประจำกรุงปักกิ่ง ใจความว่าผู้ประกอบการส่งออกสัตว์น้ำตามประกาศรายชื่อขึ้นทะเบียนสถานประกอบการเพาะเลี้ยงและสถานรวบรวมปลาสวยงามส่งออกมายังจีน ไม่อนุญาตให้ส่งออกเกินกำลังผลิตต่อปีตามที่ได้แจ้งขึ้นทะเบียน
ปรับปรุงเมื่อ 15 พ.ย. 60