ข่าวประชาสัมพันธ์

หนังสือมอบอำนาจผู้ประกอบการส่งออกสัตว์น้ำ ปี 2561

เรียนผู้ประกอบการส่งออกสัตว์น้ำ

กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ ขอแจ้งให้ผู้ประกอบการดำเนินการจัดส่งหนังสือมอบอำนาจในการดำเนินการยื่นหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้ำ ประจำปี พ.ศ.2561 มายังกองฯ เพื่อรวบรวมข้อมูลไว้เป็นหลักฐาน ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 02-5615412 ,089-1120600 (คลินิกโรคสัตว์น้ำ)
ปรับปรุงเมื่อ 04 ก.พ. 61