ข้อมูลบริการ

5.ประกาศกรมประมง

EU นำเข้าปลาที่ปล่อยลงในแหล่งน้ำทุกชนิด

  1. ประกาศกรมประมง.pdf

การกำหนดคุณสมบัติให้เป็นผู้ออก จสน ปลาสวยงาม

  1. ประกาศกรมประมง.pdf

การขอหนังสือรับรองครัสเตรเชียนสวยงามที่รวบรวมจากธรรมชาติ

  1. crustacean2013.pdf

การขอหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้ำไปประเทศแคนาดา

  1. กำหนดคุณสมบัติ.pdf

การส่งปลาสวยงามออกไปออสเตรเลีย

  1. ขั้นตอนและวิธีรับใบรับรอง.pdf

 

 

.
ปรับปรุงเมื่อ 19 พ.ย. 57