ข้อมูลบริการ

4.แบบฟอร์ม

แบบฟอร์ม ขอตรวจ สพอ และ เข้าตรวจฟาร์ม ของ จนท

  1. คำร้องขอตรวจสุขอนามัยฟาร์ม.doc
  2. แบบฟอร์มเข้าตรวจฟาร์มของ จนท.doc

หนังสือรับรองการพักและกักกันสัตว์น้ำส่งออกไปยังออสเตรเลีย

     1. หนังสือรับรองการพักและกักกันสัตว์น้ำส่งออกไปยังออสเตรเลีย

 

 
ปรับปรุงเมื่อ 30 เม.ย. 58