ข้อมูลบริการ

3.ข้อมูลเบ็ดเตล็ด

การเลือกใช้แบบฟอร์มใบแนบ EU

  1. วิธีการเลือก.doc

ขั้นตอนการตรวจสุขอนามัยฟาร์มเพื่อการส่งออก

  1. ประกาศขั้นตอนการตรวจสุขอนามัยฟาร์ม.pdf

รวมรายชื่อสัตว์น้ำที่ต้องขอเอกสารเพิ่มเติมในการส่งออก

    1. ชนิดสัตว์น้ำห้ามส่งออก

 
ปรับปรุงเมื่อ 02 ธ.ค. 57