รายชื่อฟาร์มที่มีสุขอนามัยดีเด่น
ประเภทฟาร์ม
 

No | ชื่่อฟาร์ม วันหมดอายุ ประเภทฟาร์ม
1] Aqua-Thai Export Co.,Ltd. 4 ต.ค.61 สอ4.
2] Mrs.Chamas Pengdit 11 ต.ค.61 สอ4.
3] Mr.Somchart Saekui 21 ต.ค.61 สอ4.
4] Siam Betta 25 ต.ค.61 สอ4.
5] T Aquatika Co.,Ltd. Branch office 1 31 ต.ค.61 สอ4.
6] Allfish Thailand Co.,Ltd. 4 พ.ย.61 สอ4.
7] Asia Tropic Zone Co.,Ltd. 7 พ.ย.61 สอ4.
8] Bangkok Aquarium 19 พ.ย.61 สอ4.
9] Montha Farm 29 พ.ย.61 สอ4.
10] Champ Farm 12 ธ.ค.61 สอ4.
11] Suthep & Son Aquarium Co.,Ltd. 19 ธ.ค.61 สอ4.
12] Miss.Suprat Khongsiri 8 ม.ค.62 สอ4.
13] Somphongs Aquarium Co., Ltd. 10 ม.ค.62 สอ4.
14] Pongsit Aquarium Ltd.,Part. 11 ม.ค.62 สอ4.
15] Lukkungsetthi Co.,Ltd. 30 ม.ค.62 สอ4.
16] JJ Aquatic Import Export Co.,Ltd. 5 ก.พ.62 สอ4.
17] Sivalai Group Import Export Co.,Ltd. 16 ก.พ.62 สอ4.
18] Q.P.S. International Aquatics Co.,Ltd. 18 ก.พ.62 สอ4.
19] Maensruang Farm 18 ก.พ.62 สอ4.
20] P&P Aquarium World Trading Co.,Ltd. 4 มี.ค.62 สอ4.
21] B&B Aquarium Co.,Ltd. 8 มี.ค.62 สอ4.
22] Thai Top Fish Aquarium Co.,Ltd. 12 มี.ค.62 สอ4.
23] Aqua Siamensis Co.,Ltd. 15 มี.ค.62 สอ4.
24] Aquatic Business Co.,Ltd. 21 มี.ค.62 สอ4.
25] J.K.Tropical Fish Ltd.,Part. 4 เม.ย.62 สอ4.
26] Mr.Witun Runsuk 12 เม.ย.62 สอ4.
27] Fish Lover Aquarium Co.,Ltd. 14 เม.ย.62 สอ4.
28] Supphachet Aquarium 20 เม.ย.62 สอ4.
29] Ausen Farm 24 เม.ย.62 สอ4.
30] Banpla Undaman Farm 24 เม.ย.62 สอ4.
31] Asia Aquatics Co.,Ltd. 29 เม.ย.62 สอ4.
32] Thai Fish Farm Co.,Ltd. 9 พ.ค.62 สอ4.
33] Siam Tropical Fish Co.,Ltd. 16 พ.ค.62 สอ4.
34] Thai Qian Hu Co.,Ltd. 16 พ.ค.62 สอ4.
35] S&P Aquarium Co.,Ltd. 17 พ.ค.62 สอ4.
36] Jeda Aquatics Co.,Ltd. 23 พ.ค.62 สอ4.
37] Lim Chareon Import & Export Tropical Fish Co.,Ltd. 24 พ.ค.62 สอ4.
38] Sawasdee Goldfish International Farm 24 พ.ค.62 สอ4.
39] AquariCORP Co.,Ltd. 26 พ.ค.62 สอ4.
40] Chanya Farm 27 พ.ค.62 สอ4.
41] Tropical Aquarium Fish C/O Mr.Apinwat Disana 28 พ.ค.62 สอ4.
42] Siamaquarium Fish & Plants Co.,Ltd. 5 มิ.ย.62 สอ4.
43] V.R. Farm Trading Co.,Ltd. 6 มิ.ย.62 สอ4.
44] Bangkok Aqua Plus Co.,Ltd. 10 มิ.ย.62 สอ4.
45] Ruamplathai 15 มิ.ย.62 สอ4.
46] Pin Farm 17 มิ.ย.62 สอ4.
47] Samitra Aquarium Ltd.,Part. 5 ก.ค.62 สอ4.
48] SYAQUA SIAM CO.,LTD. 10 ก.ค.62 สอ4.
49] Patthamawadee Farm 10 ก.ค.62 สอ4.
50] Banpong Goldfish 16 ก.ค.62 สอ4.
  • หน้า 1/2 :: หน้าละ 50 (ทั้งหมด 59 ข้อมูล)
  • 1
  • 2
  • ถัดไป