รายชื่อฟาร์มที่มีสุขอนามัยดีเด่น
ประเภทฟาร์ม
 

No | ชื่่อฟาร์ม วันหมดอายุ ประเภทฟาร์ม
1] Aqua-Thai Export Co.,Ltd. 4 ต.ค.61 สอ4.
2] Mrs.Chamas Pengdit 11 ต.ค.61 สอ4.
3] Mr.Somchart Saekui 21 ต.ค.61 สอ4.
4] Miss Sirinut Chimplee 24 ต.ค.61 สอ4.
5] Siam Betta 25 ต.ค.61 สอ4.
6] T Aquatika Co.,Ltd. Branch office 1 31 ต.ค.61 สอ4.
7] Allfish Thailand Co.,Ltd. 4 พ.ย.61 สอ4.
8] Asia Tropic Zone Co.,Ltd. 7 พ.ย.61 สอ4.
9] Bangkok Aquarium 19 พ.ย.61 สอ4.
10] Montha Farm 29 พ.ย.61 สอ4.
11] Champ Farm 12 ธ.ค.61 สอ4.
12] Suthep & Son Aquarium Co.,Ltd. 19 ธ.ค.61 สอ4.
13] Me Aquarium Co.,Ltd. 22 ธ.ค.61 สอ4.
14] Mrs.Suprat Khongsiri 8 ม.ค.62 สอ4.
15] Somphongs Aquarium Co., Ltd. 10 ม.ค.62 สอ4.
16] Pongsit Aquarium Ltd.,Part. 11 ม.ค.62 สอ4.
17] Lukkungsetthi Co.,Ltd. 30 ม.ค.62 สอ4.
18] JJ Aquatic Import Export Co.,Ltd. 5 ก.พ.62 สอ4.
19] Wasan Farm 14 ก.พ.62 สอ4.
20] Sivalai Group Import Export Co.,Ltd. 16 ก.พ.62 สอ4.
21] Maensruang Farm 18 ก.พ.62 สอ4.
22] Q.P.S. International Aquatics Co.,Ltd. 18 ก.พ.62 สอ4.
23] Rungmaneecha Farm 21 ก.พ.62 สอ4.
24] V. Aquarium Ltd.,Part. 28 ก.พ.62 สอ4.
25] P&P Aquarium World Trading Co.,Ltd. 4 มี.ค.62 สอ4.
26] B&B Aquarium Co.,Ltd. 8 มี.ค.62 สอ4.
27] Thai Top Fish Aquarium Co.,Ltd. 12 มี.ค.62 สอ4.
28] Phurpor Co.,Ltd. 15 มี.ค.62 สอ4.
29] Aqua Siamensis Co.,Ltd. 15 มี.ค.62 สอ4.
30] Aquatic Business Co.,Ltd. 21 มี.ค.62 สอ4.
31] The Fin Co.,Ltd. 28 มี.ค.62 สอ4.
32] J.K.Tropical Fish Ltd.,Part. 4 เม.ย.62 สอ4.
33] Mr.Witun Runsuk 12 เม.ย.62 สอ4.
34] Fish Lover Aquarium Co.,Ltd. 14 เม.ย.62 สอ4.
35] JR. Farm 22 เม.ย.62 สอ4.
36] S&P Aquarium Co.,Ltd. 17 พ.ค.62 สอ4.