รายชื่อฟาร์มที่มีสุขอนามัยดีเด่น
ประเภทฟาร์ม
 

No | ชื่่อฟาร์ม วันหมดอายุ ประเภทฟาร์ม
1] Aqua-Thai Export Co.,Ltd. 3 ต.ค.62 สอ4.
2] Rich Aquarium Limited Partnership 10 ต.ค.62 สอ4.
3] Richci 23 ต.ค.62 สอ4.
4] Siam Betta 24 ต.ค.62 สอ4.
5] Allfish Thailand Co.,Ltd. 3 พ.ย.62 สอ4.
6] Miss Tienlada Tienrungsri 6 ธ.ค.62 สอ4.
7] Champ Farm 11 ธ.ค.62 สอ4.
8] Miss.Suprat Khongsiri 7 ม.ค.63 สอ4.
9] SYAQUA SIAM CO.,LTD. 9 ม.ค.63 สอ4.
10] Pongsit Aquarium Ltd.,Part. 10 ม.ค.63 สอ4.
11] Lukkungsetthi Co.,Ltd. 28 ม.ค.63 สอ4.
12] JJ Aquatic Import Export Co.,Ltd. 4 ก.พ.63 สอ4.
13] Asia Tropic Zone Co.,Ltd. 5 ก.พ.63 สอ4.
14] Wasan Farm 13 ก.พ.63 สอ4.
15] Sivalai Group Import Export Co.,Ltd. 15 ก.พ.63 สอ4.
16] Q.P.S. International Aquatics Co.,Ltd. 18 ก.พ.63 สอ4.
17] V. Aquarium Ltd.,Part. 27 ก.พ.63 สอ4.
18] B&B Aquarium Co.,Ltd. 7 มี.ค.63 สอ4.
19] Sirinut Betta Farm 12 มี.ค.63 สอ4.
20] Aqua Siamensis Co.,Ltd. 14 มี.ค.63 สอ4.
21] Phurpor Co.,Ltd. 14 มี.ค.63 สอ4.
22] Suthep & Son Aquarium Co.,Ltd. 17 มี.ค.63 สอ4.
23] The Fin Co.,Ltd. 27 มี.ค.63 สอ4.
24] J.K.Tropical Fish Ltd.,Part. 3 เม.ย.63 สอ4.
25] Chanya Farm 9 เม.ย.63 สอ4.
26] Mr.Witun Runsuk 11 เม.ย.63 สอ4.
27] Banpla Undaman Farm 23 เม.ย.63 สอ4.
28] Ausen Farm 24 เม.ย.63 สอ4.
29] Thai Fish Farm Co.,Ltd. 9 พ.ค.63 สอ4.
30] Ammara Farm 16 พ.ค.63 สอ4.
31] Thai Qian Hu Co.,Ltd. 16 พ.ค.63 สอ4.
32] Siam Tropical Fish Co.,Ltd. 20 พ.ค.63 สอ4.
33] Jeda Aquatics Co.,Ltd. 22 พ.ค.63 สอ4.
34] Lim Chareon Import & Export Tropical Fish Co.,Ltd. 23 พ.ค.63 สอ4.
35] AquariCORP Co.,Ltd. 25 พ.ค.63 สอ4.
36] Perfect Betta Farm 25 พ.ค.63 สอ4.
37] Diamondrays Farm 28 พ.ค.63 สอ4.
38] Tropical Aquarium Fish C/O Mr.Apinwat Disana 28 พ.ค.63 สอ4.
39] P&P Aquarium World Trading Co.,Ltd. 3 มิ.ย.63 สอ4.
40] V.R. Farm Trading Co.,Ltd. 4 มิ.ย.63 สอ4.
41] Wallop Aquarium And Trading Co., Ltd. 5 มิ.ย.63 สอ4.
42] Bangkok Aqua Plus Co.,Ltd. 9 มิ.ย.63 สอ4.
43] Thai Top Fish Aquarium Co.,Ltd. 9 มิ.ย.63 สอ4.
44] Samitra Aquarium Ltd.,Part. 16 มิ.ย.63 สอ4.
45] Pin Farm 17 มิ.ย.63 สอ4.
46] J.K.Tropical Fish Ltd.,Part. 24 มิ.ย.63 สอ4.
47] Issanun Aquarium 13 ก.ค.63 สอ4.
48] Banpong Goldfish 16 ก.ค.63 สอ4.