สมัครสมาชิกใหม่ ลืมรหัสผ่าน


 

 

 

 

 

 

ประมวลกิจกรรมสัมมนาโครงการแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกรมประมงว่าด้วยการขึ้นทะเบียนสถานประกอบการส่งออกสัตว์น้ำ พ.ศ. 2557

อ่านรายละเอียดคลิ๊กที่นี่ .... 31 ก.ค. 57 ...

...
ขอเชิญเข้ารับการอบรม
ขอเชิญเข้ารับการอบรมการใช้งานระบบขอหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้ำผ่านทางอินเตอร์เน็ต ในวันที่ 18 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง โดยผู้ประกอบการสามารถส่งแบบตอบรับได้ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2557...
การขอมีบัตรประจำตัวผู้ประกอบการส่งออก
ตามที่สถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้ำจืดได้ปรับปรุงระบบขอหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้ำผ่านทางอินเตอร์เน็ต ขณะนี้ทางสถาบันมีความประสงค์ให้ผู้ประกอบการทำบัตรประจำตัวผู้ประกอบการส่งออก รายละเอียดการขอมีบัตรดังนี้...
ระเบียบการขอหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้ำเพื่อการส่งออกราชอาณาจักร
เรียนผู้ประกอบการโปรดทราบ ขณะนี้กรมประมงได้ออกระเบียบกรมประมงว่าด้วยการขอหนังสือรับรองสุขภาพสัตวืน้ำเพื่อการส่งออกราชอาณาจักร ท่านสามารถอ่านรายละเอียดได้ ที่นี้
จึงประกาศมาเพื่อทราบ .... 10 ก.ค. 57 ...
...
โครงการและมาตรฐานการขึ้นทะเบียนสถานประกอบการส่งออกสัตว์น้ำ
เรียนผู้ประกอบการโปรดทราบ ขณะนี้กรมประมงได้ออกระเบียบกรมประมงว่าด้วยการขึ้นทะเบียนสถานประกอบการส่งออกสัตว์น้ำ พ.ศ.2557 ท่านสามารถอ่านรายละเอียดได้ ที่นี้ และประกาศกรมประมง เรื่องกำหนดมาตรฐานสถานประกอบการรวบรวมสัตวืน้ำเพื่อการส่งออกท่านสามารถอ่านรายละเอียดได้ ที่นี้
จึงประกาศมาเพื่อทราบ .... 10 ก.ค. 57 ...
...
โครงการสัมมนาแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกรมประมงว่าด้วยการขึ้นทะเบียนสถานประกอบการส่งออกสัตว์น้ำ พ.ศ. 2557
สถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้ำจืด มีกำหนดการจัดสัมมนา แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกรมประมงว่าด้วยการขึ้นทะเบียนสถานประกอบการส่งออกสัตว์น้ำ พ.ศ. 2557 ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 เวลา 8.00 น. - 16.30 น. ณ ห้องแกรนด์ ฮอลล์ 1 โรงแรมรามา การ์เด้น ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย ผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อการส่งออก ผู้ประกอบการรวบรวมสัตว์น้ำเพื่อการส่งออก และบุคลากรของกรมประมงที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจประเมินสุขอนามัยฟาร์ม และการขึ้นทะเบียนสถานประกอบการส่งออกสัตว์น้ำ
คลิกที่นี้
จึงประกาศมาเพื่อทราบ .... 4 ก.ค. 57 ...
...
โครงการสัมมนา แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกรมประมงว่าด้วยการขอหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้ำออกนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2557
สถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้ำจืด มีกำหนดการจัดสัมมนา แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกรมประมงว่าด้วยการขอหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้ำเพื่อการส่งสัตว์น้ำออกนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2557 ในวันที่ 1 สิงหาคม 2557 เวลา 8.00 น. ถึง 16.30 น. ณ ห้องแคนนา โรงแรมรามา การ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย ผู้ประกอบการส่งออกสัตว์น้ำ และบุคลากรกรมประมงที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับการรับรองสุขภาพสัตว์น้ำเพื่อการส่งออก
คลิกที่นี้
จึงประกาศมาเพื่อทราบ....4 ก.ค. 57...
...
ประกาศ ประเทศบราซิลห้ามนำเข้าปลา ตระกูล Cyprinidae

อ่านรายละเอียดคลิ๊กที่นี่....26 พ.ค. 57...

...
ข่าวกิจกรรมงานสัมมนาการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดประจำปี 2557

เมื่อวันที่ 1 - 4 เมษายน 2557 สำนักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด กรมประมง ได้จัดงาน "งานสัมมนาการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดประจำปี 2557" ณ โรงแรม เดอะรอยัล พาราไดซ์ โฮเต็ล แอนด์ สปา โดยท่านนิวัติ สุธีมีชัยกุล อธิบดีกรมประมง เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา ทางสถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้ำจืด ได้นำเสนอผลงานวิชาการจำนวน 2 เรื่อง ได้แก่

1. การจำแนกชนิดเตตราไฮมีน่าที่แยกได้จากปลาเฉี่ยวในจังหวัดฉะเชิงเทรา นำเสนอโดย นายชนินทร์ น้อยสอาด  บทคัดย่อ

2. การดื้อยาของยีนในเชื้อ Streptococcus agalactiae ที่แยกได้จากปลานิลนำเสนอโดย นางสาวจันทร์นภา ศักดิ์ศรีพิพัฒน์  บทคัดย่อ

โดยผลงานวิชาการทั้ง 2 เรื่องที่ทางสถาบันได้นำเสนอได้รับความสนใจเป็นอย่างมากและในผลงานวิชาการเรื่อง "การดื้อยาของยีนในเชื้อ Streptococcus agalactiae ที่แยกได้จากปลานิล" ได้รับรางวัลผลงานวิชาการภาคบรรยายดีเด่นในการประชุมครั้งนี้ ภาพกิจกรรม .... 24 เม.ย. 57 ....

...
การปรับลดชนิดสัตว์น้ำที่ยอมรับการติดเชื้อโรค EUS ของประเทศแคนาดา
ด้วยประเทศแคนาดาประกาศยกเลิกชนิดพันธุ์สัตว์น้ำที่ยอมรับการติดเชื้อโรค EUS ออกจากบัญชีรายชื่อสัตว์น้ำที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นพาหะของโรคตามเงื่อนไขการนำเข้าสัตว์น้ำของประเทศแคนาดา จำนวน 75 ชนิด รายละเอียดอ่านได้ที่นี่ ... 29 พ.ย. 56......
แบบฟอร์มหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้ำสวยงามมีชีวิต แบบใหม่ และขอความร่วมมือตรวจสอบชื่อวิทยาศาสตร์ของสัตว์น้ำส่งออกไปประเทศออสเตรเลีย

ด้วยกรมวิชาการเกษตร ประมงและป่าไม้แห่งเครือรัฐออสเตรเลีย (DAFF) แจ้งการใช้แบบฟอร์มหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้ำสวยงามมีชีวิต แบบใหม่ มายังกรมประมง และขอความร่วมมือใน การตรวจสอบชื่อวิทยาศาสตร์ของสัตว์น้ำสวยงาม ที่ส่งออกซึ่งระบุในเอกสารว่าเป็นชื่อที่ถูกต้องตาม อนุกรมวิธาน (taxonomy) และตรงกับบัญชีรายชื่อสัตว์น้ำที่อนุญาต ให้นำเข้าประเทศออสเตรเลีย โดยเริ่มใช้แบบฟอร์มหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้ำแบบใหม่ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ท่านสามารถดาวน์โหลด แบบฟอร์มได้ที่นี่

.... 1 พ.ย. 56

...
โครงการฝึกอบรมของสถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้ำจืด ประจำปีงบประมาณ 2556

สถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้ำจืด จัดโครงการฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ 2556 จำนวน 4 โครงการ ได้แก่

1. การตรวจประเมินสุขอนามัยฟาร์มสัตว์น้ำสวยงามเพื่อการส่งออก   อ่านรายละเอียดคลิ๊ก

2. ข้อกำหนดของประเทศผู้นำเข้าสินค้าปลาสวยงามจากประเทศไทย   อ่านรายละเอียดคลิ๊ก

3. ระดมความเห็นต่อร่างแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติที่ดีสำหรับการควบคุมโรคสัตว์น้ำในสถานประกอบการ   อ่านรายละเอียดคลิ๊ก

4. การจัดการสุขอนามัยฟาร์มปลาสวยงามเพื่อการส่งออก   อ่านรายละเอียดคลิ๊ก .... ปรับปรุง 1 ส.ค. 56...

 

...
การขอหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้ำกลุ่ม Crustacean สวยงามที่รวบรวมจากธรรมชาติ
อ่านรายละเอียด คลิ๊กที่นี่ ....17 มิ.ย. 56...
ระเบียบกรมประมง เรื่อง การขอหนังสือรับรองสุขอนามัยสัตว์น้ำสำหรับส่งออกสัตว์น้ำเพื่อการบริโภคไปประเทศแคนาดา พ.ศ. 2556

รายละเอียด อ่านได้ที่นี่ คลิ๊ก 

คำขอหนังสือรับรองสุขอนามัยสัตว์น้ำ down load

หนังสือรับรองการตรวจพินิจวัตถุดิบสัตว์น้ำ down load

หนังสือรับรองสุขอนามัยสัตว์น้ำ in Bulk Packages down load

หนังสือรับรองสุขอนามัยสัตว์น้ำ for retail down load

บัญชีรายชื่อสัตว์น้ำที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นพาหะของโรคตามเงื่อนไขการนำเข้าสัตว์น้ำของประเทศแคนาดา down load .... ปรับปรุง 4 มิ.ย. 56...

...
การขอหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้ำ เพื่อส่งออกไปประเทศออสเตรเลีย
ผู้ประกอบการส่งออกที่ประสงค์จะขอหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้ำเพื่อส่งออกสินค้าสัตว์น้ำมีชีวิตไปประเทศออสเตรเลีย ให้ยื่นคำขอหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้ำล่วงหน้าก่อนส่งออกไม่น้อยกว่า 2 วันทำการ เนื่องจากกรมประมง จะต้องจัดเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าตรวจสินค้าก่อนส่งออก ณ สถานประกอบการ ตามข้อกำหนดของประเทศออสเตรเลีย .... 18 พ.ค. 56 ......
ประเทศเม็กซิโกงดการนำเข้าสัตว์น้ำกลุ่มครัสเตเชียน

สถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้ำจืด ได้รับหนังสือจากทางสถานทูตเม็กซิโกประจำประเทศไทย แจ้งว่า ประเทศเม็กซิโกของดการนำเข้าครัสเตเชียนมีชีวิตเพื่อการเพาะเลี้ยงรวมถึงสัตว์น้ำสวยงาม ครัสเตเชียนที่เป็นผลิตภัณฑ์ในรูปวัตถุดิบ แช่เย็น แช่แข็ง ปรุงสุก หรือรูปแบบอื่นๆ หรือผลิตภัณฑ์อื่นใดที่มีการปรากฏของชิ้นส่วนของกุ้งขาว (Penaeus vannamei) และกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon) สถาบันจึงขอแจ้งให้ผู้ประกอบการส่งออกรับทราบโดยทั่วกัน ... 1 พ.ค. 56...

...
การรับรองการปลอดโรคในสัตว์บก ในหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้ำไปยังประเทศยูเครน
ผู้ประกอบการส่งออกที่ยื่นใบคำร้องขอหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้ำ ไปยังประเทศยูเครน ซึ่งในรายการรับรองมีโรคของสัตว์บกด้วย ได้แก่ โรค foot and mouth เป็นต้น เนื่องจากสถาบันมิได้รับมอบอำนาจให้การรับรองการปลอดโรคในสัตว์บก จึงขอให้ทางผู้ประกอบการขอการรับรองการปลอดโรคในสัตว์บก จากกรมปศุสัตว์ นำแนบประกอบคำร้องขอหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้ำ กรณีหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้ำของประเทศอื่นที่มีการร้องขอให้รับรองโรคในสัตว์บก ขอให้ดำเนินการเช่นเดียวกัน ... 29 เม.ย. 56...
การเปลี่ยนแปลงเลขพิกัดศุลกากร (Commodity code หรือ HS code) เป็น edition 2012

เนื่องจากสินค้าสัตว์น้ำไปกลุ่มประเทศ EU มีการเปลี่ยนเลขพิกัดศุลกากร (Commodity code หรือ HS code) ซึ่งเริ่มใช้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2555 นั้น แต่ ณ ขณะนี้พบว่ามีผู้ประกอบการส่งออกหลายท่านยังไม่ดำเนินการเปลี่ยนเลขพิกัดดังกล่าว ทำให้เกิดความเสียหาย สินค้าถูกกักที่ประเทศปลายทาง ดังนั้น จึงขอให้ใช้เลข HS code ให้ถูกต้อง โดย

ปลาสวยงามมีชีวิต HS code เดิมคือ 0301.10 เปลี่ยนเป็น 0301.11

ปลาคาร์พปลาทอง HS code เดิมคือ 0301.10 เปลี่ยนเป็น 0301.93

รายละเอียด HS code คลิ๊กที่นี่

เพิ่มเติมตารางเปรียบเทียบ HS code เดิมปี 2007 กับ ล่าสุดปี 2012 อ่านรายละเอียดคลิ๊ก........ update 26 เม.ย. 56...

...
แบบฟอร์มการส่งออกสัตว์น้ำแช่เย็นแช่แข็งไปแคนาดา

เรียน ผู้ประกอบการ ที่ต้องการส่งออกสินค้าสัตว์น้ำแช่เย็น แช่แข็ง ไปประเทศแคนาดา ให้ใช้แบบฟอร์มตามที่แนบมาพร้อมนี้

1. ZOOSANITARY CERTIFICATE FOR THE EXPORT OF AQUATIC ANIMALS IN BULK PACKAGES ดาวน์โหลดที่นี่

2. ZOOSANITARY CERTIFICATE FOR THE EXPORT OF AQUATIC ANIMALS FOR RETAIL ดาวน์โหลดที่นี่

 หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อ สถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้ำจืด โทร 0 2579 4122 หรือสถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้ำชายฝั่ง สงขลา โทร 0 7433 5244-8 .....update 5 เม.ย. 56

...
Down load แบบฟอร์มหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้ำไปประเทศสาธารณรัฐมาซีโดเนีย

1. หนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้ำเพื่อการเพาะเลี้ยง รวมถึงสัตว์น้ำสวยงามที่จะนำไปเลี้ยงในระบบเปิด คลิ๊กที่นี่...

2. หนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้ำสวยงามที่จะนำไปเลี้ยงในระบบปิด คลิ๊กที่นี่ ... 

update ... 20 มี.ค. 56

...
ประกาศกรมประมงเรื่อง การขอรับใบรับรองสุขภาพสัตว์น้ำ กรณีส่งออกสัตว์น้ำสวยงามบางชนิดไปประเทศแคนาดา
ท่านสามารถอ่านรายละเอียด ที่นี่...คลิ๊ก  8 มี.ค. 56...
แบบฟอร์มหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้ำแบบใหม่ สำหรับสัตว์น้ำสวยงามที่จะส่งออกไปประเทศแคนาดา ซึ่งกำหนดบังคับใช้ภายในวันที่ 4 ก.พ. 56

ท่านสามารถอ่านรายละเอียดได้ ที่นี่ คลิ๊ก 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้ำ สำหรับสัตว์น้ำสวยงามที่จะส่งออกไปประเทศแคนาดา คลิ๊ก

ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อสัตว์น้ำที่อนุญาตให้นำเข้าประเทศแคนาดา คลิ๊ก ... 31 ม.ค. 56...

...
การส่งออกปลามีชีวิตทุกชนิดเพื่อการเพาะเลี้ยงและการปล่อยในแหล่งน้ำในสหภาพยุโรปและการปรับแบบฟอร์มหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้ำสำหรับส่งออกไปสหภาพยุโรป

สถาบันฯ ขอประชาสัมพันธ์ว่า ขณะนี้ทางประเทศไทยได้รับอนุญาตให้ส่งปลามีชีวิตทุกชนิดเข้าสหภาพยุโรปเพื่อการเพาะเลี้ยงและปล่อยในแหล่งน้ำได้แล้ว และทางสหภาพยุโรปกำหนดปรับแบบฟอร์มหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้ำใหม่กำหนดใช้กับปลามีชีวิตและสัตว์น้ำสวยงาม โดยให้ยกเลิกการรับรองโรคอียูเอส ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ โดยแบบฟอร์มหนังสือรับรองฯ ฉบับใหม่ให้ใช้ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป หรืออย่างช้าภายในวันที่ 1 มีนาคม 2556 ขอให้ผู้ประกอบการส่งออกได้ศึกษาวิธีการเลือกใช้แบบฟอร์มหนังสือรับรองฯ หากมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่สถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้ำจืด โทร 0 2579 4122 หรือ 0 2579 6803 ...... 11 ม.ค. 56 ...

...
การเปลี่ยนแปลงระบบจัดการความเสี่ยงต่อโรคสัตว์น้ำการนำเข้าปลาสวยงามไปยังประเทศออสเตรเลีย
อ่านรายละเอียด ที่นี่ ...14 ธ.ค. 55......
รวมรายชื่อสัตว์น้ำที่ต้องขอเอกสารเพิ่มเติมในการส่งออก
รายละเอียด คลิ๊ก ที่นี่ ...... 5 ต.ค. 55......
คณะเจ้าหน้าที่สาธารณรัฐเกาหลีดูงานด้านอุตสาหกรรมสัตว์น้ำในประเทศไทย ระหว่างวันที่ 26 - 31 สิงหาคม 2555
อ่านรายละเอียด คลิ๊ก...... 4 ต.ค. 55......
หนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้ำแบบใหม่ของประเทศมาเลเซีย
เรียน ผู้ประกอบการส่งออกสัตว์น้ำไปประเทศมาเลเซีย ด้วยเจ้าหน้าที่ดูแลด้านหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้ำของประเทศมาเลเซียได้แจ้งขอยกเลิกการรับรองโรค GFHNV ในปลาทอง มีผลให้ต้องมีการปรับข้อความการรับรองในหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้ำไปประเทศมาเลเซีย ซึ่งผู้ประกอบการสามารถ ดาวน์โหลด และใช้แบบฟอร์มใหม่ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป...... 4 ต.ค. 55 .......
ข้อกำหนดส่งออกแคนาดา
ผู้ประกอบการที่ประสงค์ส่งออกสัตว์น้ำไปประเทศแคนาดาโปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมตามข้อกำหนดของประเทศแคนาดา คลิ๊ก ซึ่งมีผลบังคับใช้ วันที่ 15 ธันวาคม 2555 (24 กย 55)...
ประกาศ การใช้หนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำ (จสน.) ประกอบการขอหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้ำ
อ่านรายละเอียดที่นี่......24 ก.ย. 55...
ยาต้านจุลชีพสำหรับใช้ในสัตว์น้ำ

รายชื่อยาต้านจุลชีพสำหรับใช้ในสัตว์น้ำที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา...คลิ๊ก...29 ส.ค. 55...

...
คลิป การขึ้นทะเบียน สพอ.
เชิญรับชม และรับฟัง คลิ๊ก......23 ส.ค. 55...
การส่งออกสินค้าสัตว์น้ำสวยงามมีชีวิตไปประเทศ NEW CALEDONIA

เรียนผู้ประกอบการส่งออกสัตว์น้ำสวยงามมีชีวิต ที่ประสงค์จะส่งสินค้าไปประเทศ NEW CALEDONIA โปรดพักสัตว์น้ำที่สถานประกอบการอย่างน้อย 30 วันก่อนส่งออก และต้องกำจัดปรสิตด้วยฟอร์มาลิน 45 พีพีเอ็ม ภายใน 7 วันก่อนส่งออก ตามข้อกำหนดในหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้ำของประเทศ NEW CALEDONIA ข้อ 4.3 และข้อ 7.2.8 ตามลำดับ ตัวอย่าง  พร้อมกันนี้ต้องแนบหลักฐานการดำเนินการดังกล่าวทุกครั้งเมื่อยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้ำที่สถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้ำจืด....1 ส.ค. 55

...
ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการรับรองให้บุคคลเป็นผู้ออกหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำสวยงามเพื่อการส่งออก พ.ศ. 2555

เรียนผู้ประกอบการโปรดทราบ ขณะนี้กรมประมงได้ออกระเบียบกรมประมงว่าด้วยการรับรองให้บุคคลเป็นผู้ออกหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำสวยงามเพื่อการส่งออก(จสน)  พ.ศ. 2555 ฉบับใหม่ล่าสุด จะเริ่มบังคับใช้ วันที่ 1 ส.ค. 55 โดยผู้ประกอบการสามารถยื่นคำร้องขอมีสิทธในการออก จสน.และขอรับแบบฟอร์ม จสน.ได้ ที่สำนักงานประมงจังหวัดในพื้นที่ของท่าน  ...... 19 ก.ค. 55

...
ในแนบประเทศอิตาลี และนอร์เวย์ (เพิ่มเติม)
ผู้ประกอบการที่ต้องการส่งปลาคาร์พ และปลาทองไปยังประเทศอิตาลี และนอร์เวย์ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่นี่ คลิ๊ก 13 ก.ค. 55...
ประกาศกรมประมง เรื่อง การขอรับใบรับรองสุขภาพสัตว์น้ำ ไปเครือรัฐออสเตรเลีย
 ผู้ประกอบส่งออกที่ประสงค์ขอใบรับรองสุขภาพสัตว์น้ำ เพื่อส่งออกปลาสวยงามไปเครือรัฐออสเตรเลีย กรุณาศึกษารายละเอียดตามประกาศกรมประมง คลิ๊ก 4 กค 55...
ประกาศขั้นตอนการตรวจรับรองสุขอนามัยฟาร์มเพื่อการส่งออก
สำนักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด ประกาศขั้นตอนการตรวจรับรองสุขอนามัยฟาร์มเพาะเลี้ยง/รวบรวมสัตว์น้ำเพื่อการส่งออกสำหรับขอหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้ำ โปรดอ่านรายละเอียด.... 8 พ.ค. 55...
เทคนิคในการตรวจโรค Streptococcosis ในปลานิล
การใช้เทคนิค multiplex PCR เพื่อตรวจหาเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรค streptococcosis ในปลานิล อยากรู้ต้องคลิ๊ก.... 28 มี.ค. 55...
วิธีจัดการระบบคอมพาร์ทเมนท์

ผู้ประกอบการปลาคาร์พและปลาทอง หรือผู้ที่สนใจในการจัดทำฟาร์มระบบคอมพาร์ทเมนท์ เพื่อส่งออกปลาไปยังประเทศที่ต้องการปลาที่เพาะเลี้ยงจากระบบคอมพาร์ทเมนท์ สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่นี่ คลิ๊ก....21 มี.ค.55

...
พรบ.พาณิชย์

ระเบียบเกี่ยวกับการส่งออกปลาทะเลสวยงามที่มีชีวิตออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ.2549 รายละเอียดดังนี้ 1.ระเบียบว่าด้วยการยื่นคำขอและการออกหนังสือรับรองฯ 2. ระเบียบว่าด้วยการยื่นคำขอและการออกหนังสือรับรองฯ (ฉบับ2) 3. ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฯ... 10 ม.ค. 55

...
Update news ใบแนบใหม่ไป Singapore

โปรดทราบมีการปรับปรุงใบแนบไปประเทศสิงคโปร์และขอให้เริ่มใช้ฉบับใหม่..update 6 ม.ค. 55

...
รางวัลแห่งคุณภาพ

รายละเอียด คลิ้กที่นี่...26 ธ.ค.54

...
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องขอตรวจสุขอนามัยฟาร์มเพื่อการส่งออก

เรียนผู้ประกอบการที่มีความประสงค์จะขอตรวจสุขอนามัยฟาร์มเพื่อการส่งออกโปรดกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มนี้ให้ครบถ้วน....8 ธ.ค. 54

...
การส่งสินค้าสัตว์น้ำไปยังประเทศแคนาดา

ประเทศแคนาดาได้ประกาศเงื่อนไขการนำเข้าสัตว์น้ำไปยังประเทศแคนาดา โดยกำหนดให้เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม 2554 ผู้ประสงค์ส่งสินค้าสัตว์น้ำไปยังประเทศแคนาดา โปรดศึกษารายละเอียดใน links ต่อไปนี้ Importation of Aquatic Animals into Canada, New regulatory requirements for aquatic animal

ปลา หอย และ crustacean ที่อยู่ในรายการตาม schedule III ใน Health of Animals Regulations เป็นรายชื่อที่ยอมรับการติดเชื้อโรคที่ประเทศแคนาดาเฝ้าระวังดังนั้น ถ้าท่านประสงค์จะส่งสินค้าในรายการดังกล่าวสัตว์น้ำต้องมาจาก Compartment หรือได้รับการตรวจโรคก่อนการส่งออก.........11/11/11

...
กฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์

กฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ที่เกี่ยวข้องกับการทำลายสัตว์ป่วยหรือเป็นพาหะของโรคระบาด รายละเอียดสามารถคลิกได้ที่นี่...7 ต.ค.54

...
บัญชีรายชื่อปลาน้ำจืดที่อนุญาตให้นำเข้าประเทศออสเตรเลีย

สามารถตรวจสอบบัญชีรายชื่อได้ที่นี่ Download...9 ก.ย.54

...
Update news ใบแนบใหม่ไป Australia

กรณีส่งออกปลาทองให้ใช้ใบแนบใหม่ ส่วนกรณีส่งออกปลาสวยงามทั่วไปยังคงใช้แบบฟอร์มเดิม....update 8 ก.ย.54                                                     

                                               

...
Download ใบแนบแบบฟอร์มใหม่สำหรับ Taiwan ดังต่อไปนี้

กรณีส่งออกปลามีชีวิตเพื่อการเพาะเลี้ยง หรือปลาสวยงาม

กรณีส่งออกกุ้ง ปู หอย สวยงาม

 update...8 ก.ย. 54

...
Download ใบแนบแบบฟอร์มใหม่สำหรับ Malaysia ดังต่อไปนี้

กรณีส่งออกปลามีชีวิตเพื่อการเพาะเลี้ยง

update...8 ก.ย. 54

...
update news ใบแนบใหม่ไป Iran

โปรดทราบมีการปรับปรุงใบแนบไปประเทศ Iran ฉบับใหม่ ตัวอย่างใบแนบ Iran-1 ตัวอย่างใบแนบ Iran-2 update... 31 พ.ค.54

...
สารด่วนถึงเพื่อนผู้เลี้ยงกุ้ง

รายละเอียดคลิกได้ที่นี่... 7 เม.ย. 54

...
เงื่อนไขการส่งออกปลาสวยงามไปประเทศออสเตรเลีย
รายละเอียด  download...23 ก.พ.54...
ปรับปรุงรับรองสุขภาพสัตว์น้ำมีชีวิตเพื่อการส่งออกไปสหภาพยุโรปและเลื่อนกำหนดการขีดฆ่าโรคตัวแดงดวงขาว

download...17 ธค.53

...
การจัดอันดับฟาร์ม

การจัดอันดับฟาร์มตามเกณฑ์มาตรฐานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อการส่งออก download   7ธค.53

...
แจ้งจัดส่งหนังสือมอบอำนาจผู้ประกอบการส่งออกสัตว์น้ำ

download 18 พ.ย.53

...
มาตรฐานฟาร์ม สพอ. สรอ.

รายละเอียดมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงและรวบรวมสัตว์น้ำเพื่อการส่งออกdownload 3 พย.53

...
ตัวอย่างคู่มือประจำฟาร์ม

Download 13 ตค 53

...
ระบบการควบคุมและระวังโรคสัตว์น้ำ

สถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้ำจืด จัดโครงการอบรมหลักสูตร "ระบบการควบคุมและระวังโรคสัตว์น้ำ" รุ่นที่ 1 และ 2 แก่ประมงจังหวัดพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้ ดูรูป

...
ยาห้ามใช้
ยาสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่ประเทศคู่ค้าห้ามใช้ หาข้อมูลได้ตามลิ้งค์ www.fisheries.go.th/quality/std%20chem.html...
ช่องทางร้องเรียน

กรณีผู้ประกอบการพบเจ้าหน้าที่ทุจริตไม่อำนวยความสะดวกในการขอรับบริการ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสม สามารถยื่นข้อร้องเรียนการกระทำดังกล่าวของเจ้าหน้าที่ได้ ตามช่องทางต่อไปนี้

1. ร้องเรียนโดยตรงต่ออธิบดีกรมประมง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด หรือผู้อำนวนการสถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้ำจืด กรมประมง

2. ร้องเรียนโดยการเขียนบันทึกและนำใส่กล่องรับข้อร้องเรียนที่คลินิคโรคสัตว์น้ำ สถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้ำจืด

3.ร้องเรียนผ่านจดหมายอิเลคทรอนิคตามที่อยู่ดังต่อไปนี้ aahri@aahri.in.th หรือ tsi_f@yahoo.com

...
ดาว์นโหลดแบบฟอร์มใหม่สำหรับ Singapore ดังต่อไปนี้
สถาบันฯ ได้อนุมัติแบบฟอร์มใหม่ของ Singapore ดังต่อไปนี้
...
ข่าว...สัตว์น้ำที่เสี่ยงต่อโรคที่ต้องควบคุมตาม OIE

รายละเอียดเพิ่มเติมชนิดสัตว์น้ำที่เสี่ยงต่อโรค

...
องค์กร OIE/World Organisation for Animal Health เกี่ยวกับเรื่อง compartment ต่างๆ
แจ้งผู้ประกอบการเพื่อทราบและหาข้อมูลที่เกี่ยวกับสัตว์น้ำได้จากองค์กร OIE หรือดูได้ทางเว็บไซต์ http://www.oie.int/...
ประกาศเรื่องการนำเข้ากุ้งทะเลในราชอาณาจักรไทย
รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้...
ข่าวโรคสัตว์น้ำ อาการปลาป่วยต่างๆ ติดตามได้ที่นี่
จะทำอย่างไรดี!!! เมื่อปลาคุณป่วย...ติดตามได้ที่นี่ เช่น การสังเกตอาการป่วยของปลา พร้อมภาพประกอบแสดงอาการป่วย ดังนี้ ปลาทองหงายท้อง ปลาท้องบวม โรคพยาธิใบไม้ในปลาสลิด ปลาซิวหางแดงตัวเปื่อย เนื้องอกในปลา ปลาการ์ตูนตัวซีดและตาย ...
เรื่องโรคระบาดปลาหรือโรคอียูเอสและโรคเคเอชวี
ลักษณะอาการและสาเหตุของการเกิดโรคมีรายละเอียดพร้อมรูปประกอบดังนี้ โรคอียูเอส และโรคเคเอชวี...
ประกาศเรื่องการนำเข้ากุ้งฟ้า Pacific Blue Shrimp (Penaeus stylirostris)
มีเงื่อนไขดังนี้ เงื่อนไขการนำเข้ากุ้งฟ้า...
แบบฟอร์มใบคำร้องขอ Health Certificate/Application

ประกาศผู้ประกอบการสามารถดาวน์โหลดใบคำร้องขอ Health Certificate ได้จากที่นี่ Update 16 ก.ย. 2552

...
Update news ใบแนบใหม่ไป Australia
โปรดทราบใบแนบใหม่ไป Australia  ตัวอย่างแบบฟอร์มสำหรับปลาทอง/Goldfish  และ แบบฟอร์มสำหรับปลาอื่นๆ/Other than Goldfish  update 7 ส.ค.2552...
สถาบันวิจัยสัตว์น้ำจืด กรมประมง : ถนนพหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel : 0-2579-4122, 0-2579-6803, 0-25796977 Fax : 0-2561-3993
e-mail : aahri@aahri.in.th